A QUI VAN DIRIGITS ELS NOSTRES ESPAIS:

  • A qualsevol persona amb una idea de negoci que vulgui iniciar en els propers mesos una activitat empresarial o d’autoocupació i necessiti suport tècnic i logístic per portar-ho a terme a Cornellà.
  • A qualsevol persona que vulgui consolidar o fer créixer la seva activitat empresarial o d’autoocupació a Cornellà.

REQUISITS TÈCNICS PER A ACCEDIR:

  • Cursar una sol·licitud a la Direcció del Servei, on es declari responsablement que es compleixen els requisits d’accés als espais dels Serveis d’Allotjament Empresarial de Procornellà.
  • Presentar un pla d’empresa (amb el suport dels tècnics del Centre d’Empreses )  i/o  documentació addicional, per tal d’analitzar la viabilitat i coherència global del projecte segons els criteris tècnics d’adjudicació dels espais, detallats a les “Bases sobre les condicions d’accés.
  • Realitzar les entrevistes que el Centre d’Empreses consideri necessàries per tal d’aclarir tots els aspectes relatius a la viabilitat del negoci.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Un cop aprovat l’accés:

  • Documentació legal de l’empresa (veure més informació a les condicions d’accés).
  • Resguard de l’assegurança de Responsabilitat Civil locativa.
  • Resguard de l’ingrés de la fiança (dos mesos de lloguer).
  • Certificat d’empadronament (històric).

Si voleu, podeu demanar més