Al Viver d’Empreses tenim disponible, despatxos i espais de coworking lliures per a empreses de nova creació (de 0 a 6 anys des de l’alta censal).

Podeu veure les diferents bonificacions segons cada modalitat en el següent quadre (preus sense IVA):

BONIFICAT (Emprenedors domiciliats a Cornellà de Llobregat)

Quota 2 primers anys d’estada

Despatxos Primer any alta censal A partir any alta censal
12,50 m2 INTERIOR 2-C, 3-C o 4-C 75,3 €/mes 141,3 €/mes
16,00 m2 EXTERIOR 3-B o 4-B 104,4 €/mes 170,4 €/mes
11,50 m2 EXTERIOR 3-A o 4-A 75,0 €/mes 141,0 €/mes

Coworking

Q Quota 6 mesos Quota 18 mesos següents
15 0,00 €/mes 52,13 €/mes

Emprenedors no domiciliats a Cornellà de Llobregat

Quota

Despatxos Primer any alta censal A partir any alta censal
12,50 m2 INTERIOR 2-C, 3-C o 4-C 150,6 €/mes 216,6 €/mes
16,00 m2 EXTERIOR 3-B o 4-B 208,8 €/mes 274,8 €/mes
11,50 m2 EXTERIOR 3-A o 4-A 150,1 €/mes 216,0 €/mes

Coworking

Q Quota
15 104,25 €/mes