Idioma:
  • Català
  • Español

Iniciar sessióEntra

Tutories individuals

Les tutories individualitzades es realitzaran en format individual a aquells emprenedors que hagin assistit a les sessions d’introducció a l’emprenedoria o al curs de creació d’empreses. Assignem un tècnic tutor a cada projecte empresarial en funció de les seves característiques i necessitats. El tutor del projecte serà la persona que donarà suport a l’emprenedor en el procés de generació del pla d’empresa i durant els primers passos de l’activitat empresarial.