Idioma:
  • Català
  • Español

Iniciar sessióEntra

Qui som

El Centre d’Empreses Baix Llobregat és l’àrea de promoció econòmica de l’empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de LLobregat (PROCORNELLA), que té com a finalitat crear i mantenir ocupació a través del foment de l’esperit emprenedor i innovador i del suport a la creació i consolidació d’empreses a Cornellà de Llobregat.

Al Centre d’Empreses es presten els  serveis de suport  a la creació i consolidació d’empreses des de 4 línies d’activitat:[Icon List]

L’equip tècnic del Centre l’integren:

Beatrice Deghilage Directora del Centre d’Empreses Baix Llobregat bdeghilage@procornella.cat

Ana Del Rincón Assessora de projectes empresarials, organitzadora de les activitats i jornades  empresarials i coordinadora de l’àrea ALLOTJA’T arincon@procornella.cat

Jordi Martínez Assessor de projectes empresarials i empreses constituïdes en l’especialitat de finances i coordinador de l’àrea CREIX jmartinez@procornella.cat

Daniel Broto Assessor de projectes empresarials i empreses constituïdes en l’especialitat mercantil i coordinador de l’àrea TRAMITA dbroto@procornella.cat

Susana Vázquez Assessora de projectes empresarials i empreses constituïdes en les especialitats de finances i fiscalitat. Comptable de l’àrea TRAMITA svazquez@procornella.cat

Juan Cortés Assessor d’empreses constituïdes en l’especialitat comptable-fiscal. Comptable de l’àrea TRAMITA jcortes@procornella.cat

Mª Pilar Romero Assessora de projectes empresarials i empreses constituïdes en les especialitats de laboral i mercantil. Especialista laboral de l’àrea TRAMITA mromero@procornella.cat

Ana Pérez Assessora de projectes empresarials i empreses constituïdes en la especialitat de recursos humans. Especialista RRHH de l’àrea TRAMITA aperez@procornella.cat

Marta Arroyo Suport administratiu a l’àrea CREA i suport dels serveis de recepció. marroyo@procornella.cat

Teresa Menguiano Suport administratiu a l’àrea ALLOTJA’T i suport dels serveis de recepció. tmenguiano@procornella.cat

Angelita Silva Suport administratiu de l’àrea ALLOTJA’T i serveis de recepció (matins). recepciocentre@procornella.cat

Raquel Tauste Suport administratiu de l’àrea ALLOTJA’T i serveis de recepció (tardes). recepciocentre@procornella.cat

Clara Nuñez Formadora de capacitats personals i dinamitzadora empresarial del Centre d’Empreses Baix Llobregat claronuz@hotmail.com