Novetats sobre ERTO i altres ajuts

, , , , ,

1.       Novetats sobre ERTO Força Major – Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig

El Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació (que podeu consultar AQUÍ) ha establert un seguit de novetats en matèria d’ERTO. Les principals són:

 • Ampliació del termini dels ERTO per Força Major fins el 30 de juny de 2020 (desvinculant-los de l’estat d’alerta).
 • Establiment de la modalitat d’ERTO per Força Major Parcial, per a empreses que recuperin progressivament l’activitat i vagin reincorporant treballadors, amb condicions específiques d’exoneració de quotes a la Seguretat Social pels mesos de maig i juny de 2020.
 • Possibilitat de continuar amb un ERTO ETOP (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives) immediatament després de finalitzar un ERTO per Força Major.
 • Desenvolupament de les condicions del compromís de manteniment de l’ocupació durant 6 mesos per part de les empreses acollides a un ERTO per Força Major.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.

2.       Recordatori prestació extraordinària per cessament de l’activitat  d’autònoms

  Us recordem que fins el 30 de juny de 2020 podeu sol·licitar a la vostra Mútua d’Accidents de Treball la prestació extraordinària per cessament de l’activitat per autònoms.

 • Si teniu una reducció de la facturació a l’abril del 75% respecte a la mitjana de facturació dels 6 mesos anteriors podeu demanar-la durant el mes de maig.
 • Si teniu una reducció de la facturació al  maig del 75% respecte a la mitjana de facturació dels 6 mesos anteriors podeu demanar-la durant el mes de juny.

 

3.       Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (Generalitat de Catalunya)

 • Adreçat a empresaris individuals i microempreses de menys de 10 treballadors que hagin tingut suspesa la seva activitat per l’estat d’alarma.
 • L’ajut és per import del 50% del salari mínim interprofessional durant 6 mesos des del reinici de l’activitat i per cobrir els costos laborals dels treballadors.
 • Es pot demanar per a un màxim de 3 treballadors.
 • S’han de mantenir els treballadors objecte de l’ajut durant 12 mesos.

Podeu consultar els detalls de l’ajut AQUÍ

 

 

 

Compartir

Suport al manteniment dels llocs de treball per treballadors autònoms i microempreses

, , , , ,

Pressupost: 5 milions d’euros

 

Consisteix en:  ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret, 463/2020, tinguin contractades fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut la plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal d’ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball. Ajut del 50% del SMI per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, sempre i quan aquestes microempreses i persones treballadores autònomes mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma, i com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.

 

Sol.licituds i procediment de concessió: Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva. El procediment de concessió de subvenció s’inicia l’endemà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària. Més información aquí.

 

 

Compartir

Mesures destinades a donar suport al sector cultural per fer front a la situació derivada de la COVID-19

, , , , ,

Mesures destinades a donar suport al sector cultural per fer front a la situació derivada de la COVID-19, publicades al Reial decret llei 17/2020 de 5 de maig.

Laborals:

 • Prestació per atur destinada a artistes d’espectacles públics, inclosos els pertanyents a l’àmbit de cinema i de l’audiovisual.  Més informació aquí.

Fiscals:

 • Ampliació dels incentius fiscals per a les inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals de ficció, animació i documental.
 • Augment de les deduccions fiscals de la Llei de mecenatge.

De finançament:

 • Línia COVID 19 de liquiditat immediata a través d’avals, dirigida a les pimes de el sector de cinema i l’audiovisual, per cobrir les seves necessitats de tresoreria. Més informació aquí.

Altres:

 • Consultar Reial decret llei 17/2020 de 5 de maig aquí.

Mesures de la Generalitat de Catalunya:

 • Mesures de l’Institut Català de les Empreses Culturals per fer front a la COVID-19. Més informació aquí.
Compartir

Subsidi extraordinari per persones treballadores en la llar

, , , , ,

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, regula el subsidi de desocupació excepcional per falta d’activitat per a les persones integrades al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

Es podran beneficiar d’aquest subsidi extraordinari, les persones integrades en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social que, estant en situació d’alta abans l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
 2. S’hagi extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i aquesta extinció es deu a la crisi sanitària del COVID-19.

Els fets causants hauran d’haver-se produït amb posterioritat al dia 14 de març, data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Més informació i procediment per a la tramitació de les sol.licitud, aquí.

Compartir

Consells en temps de confinament: comunicació oral eficaç a través de videotrucades i videoconferències

, , , , ,

L’augment del teletreball dels darrers anys i l’actual situació de confinament ha implicat cerca activa de noves vies per comunicar-se (videotrucades, videoconferències, reunions en línea a través d’aplicacions, etc.). Les apps i webs en línia permeten una comunicació síncrona on, com presencialment, tan important és el que es diu com la manera de fer-ho.

Oi que en una trucada telefònica també somriem? Per què? Perquè l’altre copsa a través de la nostra veu i dels nostres silencis molta informació i molt rellevant. Sempre és més agradable un to somrient que humanitzi la comunicació, està comprovat que les veus artificials ens provoquen rebuig, no oblidem que som éssers emocionals.

Aquests dies la majoria de nosaltres fem servir les aplicacions per comunicar-nos professionalment i personal, per això hem de continuar posant èmfasi en fer que la comunicació sigui eficaç. Com fer-ho? Tenint cura del que és verbal i no verbal. La nostra imatge i com ens mostrem tenen un impacte també aquí i com encara no tenim costum d’utilitzar-les com a eines comunicatives repassem uns consells.

 • Previs. Descarrega l’aplicació amb prou temps, fes alguna simulació, i procura familiaritzar-te amb ella abans d’iniciar la reunió.
 • Què? Planifica què vols dir tal com ho faries en una reunió de treball habitual. Plantegeu l’objectiu concret en funció de les possibilitats i temps que ofereix cada plataforma i aplicació.
 • Quan? Decidiu quin és el millor moment per fer una reunió, sempre tingueu en compte què heu de decidir i comentar. El teletreball també requereix diferenciar el temps professional i el personal.
 • Qui? Les reunions participatives amb molts assistents resulten poc efectives, el mateix passa en una videotrucada/videoconferència. En una plataforma si sou moltes persones caldria que algú prengués un rol moderador.
 • On? Quin és l’espai més adient? Cal pensar que estem mostrant un espai personal, a vegades la nostra casa. Convé trobar el context adient, si es tracta d’una reunió professional, un espai cuidat, neutre i el més endreçat possible. Proveu que es vegi bé amb l’angle de la càmera, què es veu des d’aquí, és un espai molt transitat, és un espai comú per altres persones, quina és la il·luminació, si cal que hagi referències corporatives, etc.?
 • Com es diu?
  • On mirem? Sovint pensem que no ens veuen i ens dediquem a fer altres coses, menjar, etc. És recomanable fer el mateix que si tinguéssim aquestes persones al davant, mirar la càmera i tenir en compte que “tot és comunicació” –el que és verbal i el no verbal- (les paraules, els gestos, les mans, etc.). Si voleu copsar l’atenció, empreu els recursos visuals, gestuals, de la veu que també us ofereix la tecnologia. Recordem mirar a la càmera, sovint ens adrecem a la pantalla i l’impacte comunicatiu és més alt.
  • Quina imatge mostrem? El teu aspecte personal és rellevant en la comunicació, si és una reunió de treball, procura mantenir un equilibri entre la comoditat i la imatge professional. Evita la roba amb ratlles, perquè distorsiona la imatge.
  • Com escoltar? I sobretot, tingues cura del que transmets, segueix amb interès les aportacions de la resta, si parles o et dediques a fer altres coses, els altres ho percebran com avorriment.
  • Quina estructura de la reunió/discurs?
   • Inici dedica uns minuts a saludar, preguntar a l’altre com està, aquests dies tothom està preocupat o té persones delicades a la família.
   • Desenvolupament, estructureu els punts a treballar durant la reunió. Procureu buscar maneres saber si tothom està d’acord i el grau de comprensió del que es volia comunicar. Fent preguntes, fent resums, posant exemples, també incloure algun moment de l’humor i ensenyeu esquemes, imatges, notícies, etc. que facilitin la comprensió,
   • Tancament, feu un resum dels acords, dels temes que heu acordat, sigui una distribució de tasques, per exemple, i sobretot acomiadeu-vos.

Procurem cuidar tot això per fer de la comunicació una eina professional eficaç.

Carme Hernández-Escolano Pedagoga. Doctora en Ciències de l’Educació. Experta en comunicació oral Grup de recerca PSITIC Membre de la línia “La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge

Linkedin: https://es.linkedin.com/in/carme-hern%C3%A1ndez-escolano-b20b9bb7

Twitter: https://twitter.com/carmehernandeze

 

 

Compartir

MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES COTITZACIONS SOCIALS

, ,

L’Ordre Ministerial ISM/371/2020 del 24 d’abril, (accedeixi aquí al text) on es desenvolupa l’article 34 del RDL 11/2020, de data 31  de març, (accedeixi aquí al text), determina que les activitats que podran acollir-se a la moratòria en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social seran aquelles que estiguin incloses en els següents codis de classificació:

 

CNAE 119          Altres cultius no perennes

CNAE 129          Altres cultius perennes

CNAE 1812       Altres activitats d’impressió i arts gràfiques

CNAE 2512       Fabricació de fusteria metàl·lica

CNAE 4322       Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat

CNAE 4332       Instal·lació de fusteria

CNAE 4711       Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac

CNAE 4719       Altre comerç al detall en establiments no especialitzats

CNAE 4724       Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

CNAE 7311       Agències de publicitat

CNAE 8623       Activitats odontològiques

CNAE 9602       Perruqueria i altres tractaments de bellesa

 

 

La Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social permet ajornar el pagament de les quotes d’autònoms i de les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim general, durant un termini de 6 mesos sense interès.

En el cas de les cotitzacions en règim general, es podrà ajornar el pagament de les cotitzacions corresponent al mesos d’abril a juny. Pel que fa als autònoms, es podrà ajornar les quotes de maig a juliol.

El termini per fer aquest tràmit sempre serà els 10 primers dies de cada mes.

 

IMPORTANT: no podran sol·licitar aquesta moratòria aquells autònoms que hagin sol·licitat la prestació de cessament d’activitat COVID 19 o aquelles empreses que hagin presentat un ERTO, tot i que la seva activitat es trobi inclosa dins el llistat.

 

Les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria tindran l’opció de sol·licitar l’ajornament del pagament que hagin de realitzar entre l’abril i el juny de 2020, amb un interès del 0,5% en lloc del previst legalment. El termini per presentar la sol·licitud d’ajornament sempre serà els 10 primers dies de cada mes.

 

 

 

Compartir

Ponemos en marcha un servicio de información gratuito sobre ayudas para empresas y autónomos de Cornellà 

, ,
El Centro de Empresas Procornellà pone en marcha hoy lunes, 27 de abril, un nuevo servicio de información dirigido a empresas y autónomos de Cornellà sobre las ayudas más relevantes que pueden pedir para paliar los efectos provocados por la crisis de Covid 19 en sus empresas y negocios. Hasta ahora nuestros técnicos asesoraban sobre ERTES, cese de actividad y petición de ayudas económicas a los emprendedores alojados en el Centro y en el Vivero de Empresas y los usuarios del servicio de gestoría pero, a partir de hoy, informaran gratuitamente también al resto de empresarios y autónomos del municipio. Todo vía telefónica o telemática cumpliendo las recomendaciones de restringir la movilidad de la ciudadanía pero sin restar valor a la calidad de los servicios.

De entrada, cualquier usuario puede entrar aquí donde encontrarán un resumen de las ayudas más relevantes que ofrecen las diferentes instituciones, dirigidos a empresas y autónomos. Desde el Centro de Empresas se ha habilitado un servicio de atención para informar y resolver dudas sobre Medidas Laborales (ERTE, prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, aplazamientos y moratorias de Seguridad Social, etc.); Medidas Fiscales y Mercantiles (aplazamiento de deudas tributarias, extensión del plazo de presentación y de ingreso por las obligaciones tributarias, tributación por módulos, etc.); Medidas Extraordinarias de Financiación (líneas de ayudas destinadas a financiar pymes y autónomos: ICO, ICF, CESCE); Subvenciones (destinadas a profesionales y microempresas del sector turístico, líneas de ayudas de la Generalitat para el autónomo, ayudas del Ayuntamiento de Cornellà, etc); y otras medidas de interés como puede ser la moratoria del pago de rentas de alquiler de locales afectos a la actividad económica o como pedir flexibilidad para poder disponer de los planes de jubilación.

La forma para acceder a este servicio de información es pidiendo cita previa online a través de:

Se trata de un servicio de información sobre las ayudas más relevantes, no de asesoramiento ni de tramitación. La voluntad es poner al alcance de los emprendedores, autónomos y pymes un resumen de las ayudas más relevantes para hacer frente a las dificultades económicas y financieras surgidas por el efecto de la crisis de Covid 19.

 

Compartir

Busquem un tècnic/a de creació i consolidació d’empreses

, , , ,

Des del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ, busquem un tècnic/a assessor/a per a promoure i acompanyar la creació i consolidació d’empreses en l’àmbit LEGAL Continua lleigint

CUADRO INFORMATIVO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE IVA DE LOS BIENES USADOS

, , , , ,
Compartir