Línia de finançament per a empreses d’economia social

S’ha publicat l’Ordre EMO/172/2013, que obre la convocatòria per accedir a la Línia de finançament per a l’economia social i cooperativa dotada amb 8 milions d’euros i que té les següents característiques:

– Destinataris: Cooperatives, Societats Laborals, Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball.

– Tipologia de préstecs: · Per a inversió: entre 30.000 € i 1 milió d’euros a retornar en un termini de fins a 15 anys amb dos de carència addicionals; · Per circulant: entre 30.000 € i 100.000 € a 3 anys amb un màxim de 2 de carència addicionals; · Per capitalització: entre 10.000 € i 60.000 € per beneficiari amb un màxim de 100.000 € per a empresa a retornar en 8 anys; · Per bestretes de contractes del sector públic: entre 30.000 € i 300.000 € a un any.

Segons els casos el departament d’Empresa i Ocupació podrà garantir fins a un 80% del risc del préstec. Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances www.icf.cat, fins el 31 de desembre de 2013.

D’altra banda, s’ha acordat amb Avalis Catalunya SGR ampliar la línia d’avals per a cooperatives i incloure també com a beneficiaris les societats laborals. Es podran cobrir despeses per circulant i per inversió. Mitjançant l’Ordre EMO/173/2013 les cooperatives i societats laborals que vulguin accedir a aquests avals podran obtenir un ajut consistent en el 4% de l’operació per tal d’adquirir participacions socials d’Avalis, requisit indispensable per obtenir l’aval. Per accedir a l’ajut cal omplir l’imprès de sol·licitud i adreçar-se a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial.

Compartir

Avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor

L’avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor acaba d’iniciar la seva tramitació parlamentària. Per aquesta raó, la futura llei encara pot ser modificada substancialment abans de la seva aprovació definitiva, però hi ha una sèrie de mesures previstes que s’han de destacar:

a) Creació de la forma jurídica Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), segons la qual certs béns del patrimoni del creditor –habitatge de residència habitual i vehicle principal- quedaran fora de la seva responsabilitat patrimonial davant de tercers.

b) La creació de Societats Limitades de formació successiva, que no requeriran un desemborsament inicial dels 3.000 euros del capital social, que s’haurà d’anar dotant successivament al llarg dels exercicis.

c) Deduccions fiscals per empreses que facturin menys de 10 milions d’un 10% dels beneficis quan es reinverteixin a l’activitat econòmica.

d) Els Business Angels es podran deduir un 20% de les seves aportacions al moment de declarar la seva renda anual, amb un límit de 4.000 euros.

e) Aplicació del criteri de caixa en relació al pagament de l’IVA per a les empreses que no facturin més de 2 milions d’euros. Així, no hi haurà obligació de pagar IVA fins que no es cobri, però aquesta mesura tindrà una sèrie de limitacions a tenir presents.

f) Reducció de la quota del Règim Especial de Treballador Autònom en supòsits de pluriactivitat.

g) S’eliminen càrregues administratives i burocràtiques per a la creació i extinció d’empreses. A més, les administracions crearan una plataforma digital per a realitzar qualsevol tràmit relacionat amb l’empresa.

Compartir

Ajuts a la innovació

Us informem sobre la següent subvenció publicada per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa) i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013.

Qui pot optar?

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, dedicades a algunes de les activitats indicades segons epígraf d’IAE publicades a la web d’ACC1Ó

Tipus de projectes subvencionables?

a)      Desenvolupament de projectes nous diferencials: és a dir, quan l’empresa desenvolupa el seu primer producte o bé dissenya un producte totalment diferent als que es troba realitzant actualment.

b)      Projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: adreçats a gestionar el procés d’innovació amb l’ajut d’un assessorament extern.

No seran subvencionables projectes que:

Entre d’altres, projectes que presenten un cost subvencionable acceptat que suposa més d’un 50% de la darrera facturació.

Quantitat mínima dels projectes:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: el projecte ha de suposar una despesa subvencionable mínima de 30.000 euros o 60.000 euros si es tracta d’una mitjana empresa o el projecte es presenta conjuntament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: la despesa subvencionable mínima ha de ser de 10.000 euros.

Despeses subvencionables:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: assessorament extern per a les fases de disseny, enginyeria i validació de prototips; inversions materials o immaterials de la fase de desenvolupament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: assessorament extern per a la implementació del sistema.

Intensitat dels ajuts:

Es concedirà fins al 50% de les despeses subvencionables en cas d’assessorament extern. D’altra banda, serà de fins al 15 % (7,5% si es tracta de empresa mitjana) de la despesa subvencionable en inversions, amb un màxim de 18.000 euros per beneficiari.

Trobareu la informació complerta a:

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2013/innovacio/IEDES_IND.jsp

Podeu contactar amb Daniel Broto per a qualsevol dubte:

dbroto@procornella.cat 934748042

Compartir

Cornellà inaugura el seu Punt d’Atenció de Reempresa promovent un nou model d’emprenedoria

Una nova via de negoci en favor de la compra – venda d’empreses adreçada a emprenedors amb l’assessorament del Centre d’Empreses municipal

 

L’Ajuntament de Cornellà a través del Centre d’Empreses Baix Llobregat, vinculat a l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de la ciutat ha presentat aquest migdia el seu Punt d’Atenció de Reempresa. És un projecte que té per a objectiu promoure la transmissió d’empreses a través d’una plataforma on line i l’acompanyament tècnic adient. Tot i que la tendència dels emprenedors és crear nous negocis, aquest nou projecte llança una nova visió per fer-ho realitat. El repte de Reempresa és evitar el tancament de negocis que poden ser econòmicament viables i posar-los a l’abast de persones emprenedores que vulguin fer-se càrrec evitant així la fase de creació d’una nova empresa. Aquest Punt d’Atenció comença a funcionar a partir d’avui al Centre d’Empreses Baix Llobregat ubicat al carrer Tirso de Molina, 36 de Cornellà i s’ha fet realitat gràcies als acords amb la patronal CECOT, impulsor del projecte amb el suport de la Diputació de Barcelona. Cornellà s’adhereix així al treball en xarxa del Centre Reempresa de Catalunya des del qual s’impulsa la transmissió d’empreses per la seva compra – venda per tal d’evitar el tancament de negocis que siguin viables econòmicament. En el moment de la presentació, el president de la CECOT i del Centre d’Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, ha definit el nou servei com a un mercat d’oportunitats, el mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses. Per la seva banda, l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha destacat la necessitat de sumar esforços per lluitar contra l’actual situació de crisi, empresaris, institucions i organitzacions empresarials, tots treballant conjuntament. L’objectiu final és evitar el fracàs col·lectiu.

Un 10% dels empresaris individuals i un 33% de les societats on els socis tenen més de 55 anys afirmen que desitgen la seva transmissió. Aquest és un procés que s’ha de fer ben organitzat i que d’això depèn, en bona part, l’èxit dela continuïtat. Precisament, Reempresa pot ser la solució per aquells que volen cedir el seu negoci i, alhora, pels emprenedors que poden veure en la compra d’una empresa ja constituïda una inversió menys arriscada que posar en marxa una de nova creació. Així, Reempresa és un model d’emprenedoria a través del qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat salvaguardant tots els actius: llocs de treball, instal·lacions, clients, proveïdors, etc.

Publicació d’una guia pràctica i una plataforma on line

El Punt d’Atenció de Reempresa a Cornellà és el segon que es posa en marxa a la comarca del Baix Llobregat, després del de Viladecans i d’alguna experiència més a Granollers o Sabadell. A través del portal www.reempresa.org/cornella/ els empresaris que volen vendre la seva empresa com els emprenedors interessats en adquirir-les poden rebre tot tipus d’informació, a més d’una guia impresa que poden sol·licitar en el punt d’atenció els interessats.

Davant d’una petició de venda, els tècnics del Centre d’Empreses valoraran la situació legal del negoci i les raons de la voluntat de cedir-lo. En el cas d’una petició de compra, els assessors del nou Punt d’Atenció Reempresa orientaran a l’emprenedor sobre la documentació que ha de comprovar i els tràmits que ha de fer per tal que la compra es pugui fer amb la màxima transparència i garantia.

El Centre d’Empreses funciona des de fa vint-i-cinc anys. Vinculat a PROCORNELLÀ, pretén donar suport a la creació i consolidació d’empreses des de quatre línies d’activitat: creació d’empreses, allotjament i lloguer d’espais, servei de gestoria i afavorint la consolidació i el creixement. Ara amb aquest nou projecte Reempresa, des de Cornellà es potencien les noves formes d’emprenedoria estant a l’avantguarda de les fórmules i sinergies més actuals per tal de garantir la creació de negocis, alhora que s’evita el tancament d’empreses en actiu.

 

Compartir

Nova formació per a empreses al Baix llobregat

Els Ajuntaments del Baix Llobregat juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat han unit esforços per proporcionar als empresaris i empresàries, als emprenedors i emprenedores de la comarca un nou programa formatiu empresarial de primera classe distribuït per la comarca.

Per accedir a l’oferta formativa empresarial podeu visitar la web del vostre municipi o visitar el web:

http://empresa.elbaixllobregat.cat

Les formacions es classifiquen en el següents àmbits i podeu accedir-hi directament mitjançant els següents enllaços:

MÀRQUETING I VENDES

ECONÒMIC I FINANCER

HABILITATS DIRECTIVES

INNOVACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

GESTIÓ EMPRESARIAL I EINES TIC

I per aquells projectes empresarials que potencialment siguin d’alt creixement hem dissenyat un programa específic que podeu consultar aquí: Programa d’Alt Creixement

 

Compartir

CURS de Gestió d’empreses

, ,

Aquí podeu realitzar la inscripció al pròxim curs de creació d’empreses

Compartir

Qui som

El Centre d’Empreses Baix Llobregat és l’àrea de promoció econòmica de l’empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de LLobregat (PROCORNELLA), que té com a finalitat crear i mantenir ocupació a través del foment de l’esperit emprenedor i innovador i del suport a la creació i consolidació d’empreses a Cornellà de Llobregat.

Al Centre d’Empreses es presten els  serveis de suport  a la creació i consolidació d’empreses des de 4 línies d’activitat:

L’equip del Centre l’integren:

Beatrice Deghilage Directora del Centre d’Empreses Baix Llobregat i coordinadora de l’àrea d’EMPRENEDORIA i EMPRESA. bdeghilage@procornella.cat

Ana Del Rincón Coordinadora de l’àrea LLOGUER D’ESPAIS, organitzadora de les activitats empresarials i responsable de comunicació. arincon@procornella.cat

Jordi Martínez Tècnic assessor en l’especialitat de finances. jmartinez@procornella.cat

Sergi Nuñez Tècnic assessor en les especialitats mercantil i legal. snuñez@procornella.cat

Sònia Palau  Tècnic assessor en les especialitats de màrqueting i vendes. spalau@procornella.cat

Susana Vázquez Tècnic assessor en les especialitats de finances i fiscalitat. Comptable de l’àrea TRAMITA. svazquez@procornella.cat

Juan Cortés Administratiu Comptable i fiscal de l’àrea TRAMITA. jcortes@procornella.cat

Sandra Doblas Administratiu Comptable, fiscal i laboral de l’àrea TRAMITA. sdoblas@procornella.cat

Mª Pilar Romero Tècnic assessor en les especialitats de laboral i mercantil. Especialista laboral de l’àrea TRAMITA. mromero@procornella.cat

Ana Pérez Tècnic assessor en la especialitat de recursos humans. Especialista de RRHH de l’àrea TRAMITA. aperez@procornella.cat

Marta Arroyo Suport administratiu a l’àrea d’EMPRENEDORIA i suport dels serveis de recepció. marroyo@procornella.cat

Teresa Menguiano Suport administratiu a l’àrea LLOGUER D’ESPAIS i suport dels serveis de recepció. tmenguiano@procornella.cat

Angelita Silva Serveis de recepció (matins). recepciocentre@procornella.cat

Raquel Tauste Serveis de recepció (tardes). recepciocentre@procornella.cat

Compartir