Entrevista a Arantxa Mogilnicki Tomàs

Arquitecta i Paisatgista, ha dissenyat i executat projectes tant diversos com la urbanització de la Plaça Salvador Allende de Barcelona, la nova seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida o el Centre d’Interpretació Paleontològic d’Hostalets de Pierola.

Va col·laborar enla Coordinacióde la 1ª Biennal de Paisatge de Barcelona i ha participat en la redacció de continguts de catàlegs i guies perla Generalitatde Catalunya.

Des d’abril del 2012, s’allotja al Centre d’Empreses del Baix Llobregat.

Com vas iniciar-te en el món de l’emprenedoria?

Abans d’acabar la carrera d’arquitectura a Barcelona, ja vaig començar a treballar i col·laborar  professionalment en alguns despatxos d’arquitectura i urbanisme com el de l’arquitecte Miquel Roa, a Esplugues de Llobregat. En tots ells vaig aprendre moltíssim i de ben segur, l’experiència adquirida en aquesta etapa va servir de guia per la meva aventura professional en solitari que va començar a l’any 2000 com a arquitecta i al 2003 com a paisatgista.

Els anys que van seguir, ja amb despatx propi, van ser molt intensos. L’esforç i la dedicació eren grans, però es barrejaven amb la il·lusió i la satisfacció de veure com els projectes i encàrrecs cada cop suposaven nous i apassionants reptes. Actualment, després de més de 13 anys de feina, podem dir que el nostre és un despatx consolidat i capaç d’assumir un ampli ventall de projectes.

Tot aquest camí, com no podia ser d’una altra manera, també m’ha enriquit molt a nivell personal i professional. Crec que no hi ha res millor per un arquitecte que veure com els seus dissenys i espais, tant a petita com a gran escala, són viscuts i la gent els pot gaudir fent-se’ls totalment seus.

Quins són els teus trets diferencials?

El principal és la meva doble formació com a Arquitecta i també com a Paisatgista. Aquesta característica ens diferencia d’una manera molt especial de la majoria de despatxos d’arquitectura convencional. A part de poder assolir una varietat d’encàrrecs més àmplia, ens dona una visió dels projectes més completa i això permet, moltes vegades, trobar millors solucions per les necessitats de cada client.

Un altre dels nostres trets diferencials és la voluntat de donar un servei únic i exclusiu a cadascú dels projectes i clients que confien en nosaltres. D’aquesta manera aconseguim arribar més eficaçment a l’objectiu que ens planteja la feina i també a la fidelització del client.

Per últim, també voldria destacar la importància que ha tingut en la nostra trajectòria el treball en equip, on diferents professionals o equips hem treballat conjuntament amb l’objectiu de poder oferir les més òptimes solucions al client. Sempre han estat experiències molt positives que han fet créixer la dinàmica del despatx i a mi mateixa. La construcció de relacions personals positives i basades en la confiança mútua nodreix les solucions tècniques i garantitza l’èxit del projecte.

I què ens pots dir de la innovació?

En la nostra professió, projectar i construir arquitectura i urbanisme ha estat sempre un exercici d’innovació i de creativitat. Ens formem principalment per ser creatius a l’hora de donar solucions i alternatives als reptes que ens plantegen els diferents projectes. Han de ser solucions viables, que responguin a les necessitats del client i a la vegada puguin superar la realitat coneguda, millorant l’eficiència per arribar als resultats més òptims pels usuaris.

Nosaltres intentem buscar propostes y solucions que facin el projecte diferent i únic pel nostre client. El procés pel qual arribem a la proposta final és sempre diferent i varia segons l’enfoc tècnic que li donem en el punt de partida.

Per mi, doncs, innovar és crear una proposta única i singular, lligada a una solució tècnica específica, que doni resposta a les diferents necessitats de cada cas.

D’aquesta manera, l’objectiu final del nostre despatx és oferir una manera senzilla, que no simple, d’afrontar els projectes, per tal que aquests flueixin i s’enriqueixin de tots els factors i persones implicades i així aconseguir un resultat totalment satisfactori per cadascuna de les parts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir

Bon Nadal des del Centre d’Empreses!

Compartir

Entrevista a Àngel Amazares

Actor, escriptor i director d’obres teatrals, amb 16 anys d’experiència en el món de la interpretació.

Fundador i director de la companyia teatral Vintperquatre caracteritzada per tirar endavant projectes amb l’autoria del seu fundador com obra “Venuts” estrenada el 2005 i “L’Expedient”, que s’estrena al Versus Teatre el juliol de 2010.

Actualment està immers en un nou projecte de la companyia amb el suport del Centre d’Empreses Baix Llobregat de PROCORNELLÀ, la producció de l’obra “Coaching” que s’estrenarà el proper 8 de Febrer a l’Auditori de Cornellà i que farà temporada al Tantarantana per després fer gira per Catalunya.

Podeu visualitzar el tràiler de l’obra a http://vimeo.com/78905044 i adquirir les últimes entrades amb descompte a través de  http://goo.gl/yguDeJ

Quins són els teus trets diferencials?

“La perseverança i la constància em defineixen. Vaig abandonar als 30 anys la seguretat d’una empresa i un salari fix per començar a estudiar i dedicar-me a la interpretació. Des de llavors he anat concatenant projectes que per la seva naturalesa tenen una caducitat important.

La qüestió vocacional juga un paper fonamental i la voluntat per desenvolupar la creativitat en molt diverses àrees: la interpretació, l’escriptura, etc…; en definitiva, la polivalència”.

Com vas passar de la interpretació a la producció?

“Em motiva molt ser el motor inicial d’una situació, no esperar a un text per poder iniciar un projecte. He arribat a l’escriptura com a actor, creant un text i posteriorment la infraestructura per portar a terme l’obra i comunicar.”

Abans de dedicar-se al teatre, Àngel va treballar als departaments de vendes, recursos humans, en diverses empreses i també com a formador i Coach proporcionant-li un bagatge que impregna moltes de les seves obres que estan lligades al món laboral amb un punt de critica, des del gènere de la comèdia.

“L’humor intel·ligent i que fa pensar és un espai on em trobo molt còmode  i que em permet explicar les meves pròpies vivències i inquietuds i connectar amb el públic”.

Ens pots fer cinc cèntims de la nova obra “Coaching: la comunicació al poder”?

“M’agradaria convidar al públic a veure una cursa en què uns personatges de l’entorn polític es despullen per aconseguir guanyar un debat polític televisat decisori. Convido el públic a participar en un joc per descobrir què hi ha al darrere, les motivacions i inquietuds d’una classe política en els seus moments més baixos. Tot i això vull ser optimista i saber si encara som a temps de salvar alguna cosa, si encara que no ho sembli, potser queda algú amb carisma i fibra política per demostrar-nos que no tot és el que sembla. Coaching, en definitiva, és una comèdia política de rabiosa actualitat que parla de la comunicació al poder i del poder de la comunicació, del furor dels realities i del mètode coaching. Una comèdia carregada d’ironia, suspens i molt sentit de l’humor.”

Compartir

Novetats que afecten a l’emprenedor i l’empresa

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha establert una sèrie de novetats legislatives que afecten a l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa. Així, a continuació, se’n detallen aquells aspectes més importants.

 a) Reducció de les quotes dels treballadors autònoms (empresaris individuals o societats civils) sempre i quan sigui una nova alta (o en els darrers cinc anys) i no es contractin treballadors:

            – Reducció del 80% de la quota de la base mínima durant els primers sis mesos

            – Reducció del 50% de la quota de la base mínima quota durant els sis mesos següents

            – Reducció del 30% de la quota de la base mínima quota durant els sis mesos següents.

 b) Creació de la forma jurídica Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), per la qual l’habitatge habitual del titular queda fora de la seva responsabilitat empresarial, sempre i quan aquest bé immoble no tingui un valor superior a 300.000 euros o 450.000 euros si es troba a una ciutat amb més d’1,5 milions d’habitants. Es requereix la inscripció obligatòria d’aquesta circumstància relativa al bé tant al Registre Mercantil com de la Propietat.

 c) La possibilitat de crear Societats Limitades de formació successiva, així que no es requereix el desemborsament inicial dels 3.000 euros del capital social, que s’haurà d’anar dotant successivament al llarg dels exercicis.

 d) Deduccions fiscals per empreses que facturin menys de 10 milions d’un 10% dels beneficis quan es reinverteixin a l’activitat econòmica.

 e) Els Business Angels es podran deduir un 20% de les seves aportacions al moment de declarar la seva renda anual, amb un límit de 50.000 euros de base màxima de deducció.

 f) Aplicació del criteri de caixa en relació al pagament de l’IVA per a les empreses que no facturin més de 2 milions d’euros. Així, no hi haurà obligació de pagar IVA fins que no es cobri o bé fins el 31 de desembre del següent exercici.

 g) Reducció de la quota del Règim Especial de Treballador Autònom entre un 25% i un 50% sobre la base mínima en determinats supòsits de pluriactivitat.

 h) S’eliminen càrregues administratives i burocràtiques per a la creació i extinció d’empreses. A més, es creen els Punts d’Atenció a l’Emprenedor, per a constituir, fer tràmits d’alta i d’extinció d’empreses telemàticament.

 Text legal complet: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf

 

Compartir

Subvencions al foment d’empreses cooperatives i societats laborals

El dia 22 d’octubre de 2013 s’ha publicat l’ORDRE EMO/250/2013, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

 – Destinataris: Societats Cooperatives i Societats Laborals, així com les persones físiques que s’incorporin com a sòcies d’aquestes entitats.

 – Subvencions:

a) Línia A: Per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball encooperatives i societats laborals.

b) Línia B: Per al finançament dels interessos de préstec per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.

 – Termini:

a) Línia A: 10 dies naturals comptats des del mateix dia la publicació d’aquesta Ordre.

b) Línia B:  comença el mateix dia de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre i finalitza el 30 d’octubre de 2013.

  – Quantia de les subvencions

a) Línia A: La quantia màxima d’aquestes subvencions serà de 3.000,00 euros, excepte que el soci o la sòcia sigui una persona amb discapacitat, que serà d’un màxim de 5.000,00 euros.

 b) Línia B: L’ajut consistirà en la reducció de fins a 5 punts del tipus d’interès fitxat per l’entitat financera, pública o privada, que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant. La subvenció es pagarà d’un sol cop en la quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència. La subvenció no pot superar la quantitat de 1.000 euros.

  Més informació a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6485/1321436.pdf

Compartir

Més d’un centenar d’assistents a la Jornada de Finançament del passat divendres, 27 d’octubre.

Més d’un centenar d’emprenedors i representants de petites i mitjanes empreses han participat avui en la jornada sobre finançament que s’ha organitzat en L’Auditori de Cornellà, a través del Centre d’Empreses Baix Llobregat, vinculat a l’empresa municipal de PROCORNELLÀ.

L’atenció inicial s’ha centrat en una conferència inaugural a càrrec del doctor en Ciències Econòmiques i Catedràtic dela Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, sota el títol “Finances empresarials en una realitat canviant”. En la jornada també ha captivat l’atenció dels assistents una taula rodona sobre els nous instruments i fórmules de finançament, en funció de les necessitats de l’empresa i de l’etapa en la que es troba: creació, consolidació o creixement. Han participat el director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, Fran de la Torre; el director de Business Angels Network Catalunya (BANC) Albert Colomer; el director comercial del Institut Català de Finances, Antoni Vallès; l’especialista en Anàlisi de Riscos, Planificació Estratègica, Finances i Assegurances, Ana Isabel Pérez i el soci d’Arboribus (empresa de crowdfunding), Josep Nebot.

Entre els aspectes claus tractats, s’ha posat l’accent en qüestions com la importància de conèixer la viabilitat d’un nou projecte abans de posar-ho en marxa o la necessitat d’assessorar-nos sobre tots els instruments de finançament que tenim al nostre abast i recordar que el millor finançament és l’autofinançament tot. La importància de l’equip i la definició de les responsabilitats de cadascú també resulta vital i la necessitat de saber exposar el nostre projecte com a un bon gestor quan s’està demanant finançament.

Per la seva banda, Oriol Amat, recalca en les conclusions de la seva intervenció que cal més finançament i més diversificat. També menciona propostes relatives a l’administració pública com evitar fragmentació, eliminar la burocràcia, orientar a les empreses dels fons invertits en recerca, cofinançament, etc. Amat aposta també per propostes en fiscalitat com monetaritzar deduccions, no desincentivar el creixement empresarial… En la seva conferència també fa menció a propostes relatives a entitats financeres: relacions win-win, llarg termini, productes específics… I a propostes relatives a les empreses: més capitalització, reducció dels dividends, relacions a llarg termini, col·laboració público-privada, aprofitar més programes d’ajut…

Després de la taula rodona Juanjo Villalobos, de l’empresa Getting Contacts, ha guiat una entrevista amb el vicepresident de Keiretsu Fòrum Spain, Josè Maria Pina. L’objectiu de l’entrevista és donar a conèixer als assistents d’aquesta primera part de la jornada quins aspectes són determinants a l’hora d’invertir en un projecte empresarial o en un altre per part d’un bussiness angels.  

Com a segona part, un Getting Contacts que reuneix inversors, financers i consultors amb empresaris i emprenedors
 

La segona part de la jornada s’ha centrat en la realització d’un Gettting Contacts pròpiament dit, (networking). És la primera vegada que s’ha citat en un mateix indret els interessos comuns d’inversors, consultors i financers amb empresaris i emprenedors. Cada participant ha rebut una acurada agenda de contactes amb 5 entrevistes de qualitat amb d’altres dels professionals presents. Uns a la recerca de respostes a les seves necessitats de finançament i, d’altres, per oferir aquestes solucions.

Amb aquest tipus d’iniciativa, l’Ajuntament de Cornellà i PROCORNELLÀ posen el seu granet de sorra portant a la ciutat aquest tipus d’iniciatives en favor de la cohesió del teixit empresarial i donant a conèixer eines útils per fomentar la creació, consolidació i creixement de les nostres empreses.

 Departament de Comunicació de Procornellà

 

Compartir

Primer Networking sobre finançament al Centre d’Empreses

El proper 27 de setembre tindrà lloc, a l’Auditori de Cornellà, una trobada empresarial sobre finançament, organitzada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de la mà de Getting Contacts!

Aquesta jornada va dirigida a emprenedors, empreses i professionals amb projectes de futur que necessiten fons per aconseguir capital i activar el seu negoci.

La trobada proporcionarà a les petites i mitjanes empreses accés a instruments i fórmules de finançament que els permetin reforçar les seves estructures financeres i coneixement del mapa de l’oferta de finançament a Catalunya.

Al networking s’utilitzarà la metodologia de Getting contacts! amb la que cada empresa rebrà una acurada agenda de contactes amb 5 entrevistes. Cada assistent tindrà l’oportunitat de realitzar més reunions amb les altres empreses participants.

L’esdeveniment tindrà lloc a l’Auditori de Cornellà.

Per a més informació i inscripcions: www.gettingcontacts.com

Compartir

Línia d’ajuts en forma de garanties a la innovació, internacionalització i industrialització

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6436/1313552.pdf

Compartir

Línia de finançament per a empreses d’economia social

S’ha publicat l’Ordre EMO/172/2013, que obre la convocatòria per accedir a la Línia de finançament per a l’economia social i cooperativa dotada amb 8 milions d’euros i que té les següents característiques:

– Destinataris: Cooperatives, Societats Laborals, Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball.

– Tipologia de préstecs: · Per a inversió: entre 30.000 € i 1 milió d’euros a retornar en un termini de fins a 15 anys amb dos de carència addicionals; · Per circulant: entre 30.000 € i 100.000 € a 3 anys amb un màxim de 2 de carència addicionals; · Per capitalització: entre 10.000 € i 60.000 € per beneficiari amb un màxim de 100.000 € per a empresa a retornar en 8 anys; · Per bestretes de contractes del sector públic: entre 30.000 € i 300.000 € a un any.

Segons els casos el departament d’Empresa i Ocupació podrà garantir fins a un 80% del risc del préstec. Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances www.icf.cat, fins el 31 de desembre de 2013.

D’altra banda, s’ha acordat amb Avalis Catalunya SGR ampliar la línia d’avals per a cooperatives i incloure també com a beneficiaris les societats laborals. Es podran cobrir despeses per circulant i per inversió. Mitjançant l’Ordre EMO/173/2013 les cooperatives i societats laborals que vulguin accedir a aquests avals podran obtenir un ajut consistent en el 4% de l’operació per tal d’adquirir participacions socials d’Avalis, requisit indispensable per obtenir l’aval. Per accedir a l’ajut cal omplir l’imprès de sol·licitud i adreçar-se a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial.

Compartir

Avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor

L’avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor acaba d’iniciar la seva tramitació parlamentària. Per aquesta raó, la futura llei encara pot ser modificada substancialment abans de la seva aprovació definitiva, però hi ha una sèrie de mesures previstes que s’han de destacar:

a) Creació de la forma jurídica Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), segons la qual certs béns del patrimoni del creditor –habitatge de residència habitual i vehicle principal- quedaran fora de la seva responsabilitat patrimonial davant de tercers.

b) La creació de Societats Limitades de formació successiva, que no requeriran un desemborsament inicial dels 3.000 euros del capital social, que s’haurà d’anar dotant successivament al llarg dels exercicis.

c) Deduccions fiscals per empreses que facturin menys de 10 milions d’un 10% dels beneficis quan es reinverteixin a l’activitat econòmica.

d) Els Business Angels es podran deduir un 20% de les seves aportacions al moment de declarar la seva renda anual, amb un límit de 4.000 euros.

e) Aplicació del criteri de caixa en relació al pagament de l’IVA per a les empreses que no facturin més de 2 milions d’euros. Així, no hi haurà obligació de pagar IVA fins que no es cobri, però aquesta mesura tindrà una sèrie de limitacions a tenir presents.

f) Reducció de la quota del Règim Especial de Treballador Autònom en supòsits de pluriactivitat.

g) S’eliminen càrregues administratives i burocràtiques per a la creació i extinció d’empreses. A més, les administracions crearan una plataforma digital per a realitzar qualsevol tràmit relacionat amb l’empresa.

Compartir