Més d’un centenar d’assistents a la Jornada de Finançament del passat divendres, 27 d’octubre.

Més d’un centenar d’emprenedors i representants de petites i mitjanes empreses han participat avui en la jornada sobre finançament que s’ha organitzat en L’Auditori de Cornellà, a través del Centre d’Empreses Baix Llobregat, vinculat a l’empresa municipal de PROCORNELLÀ.

L’atenció inicial s’ha centrat en una conferència inaugural a càrrec del doctor en Ciències Econòmiques i Catedràtic dela Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, sota el títol “Finances empresarials en una realitat canviant”. En la jornada també ha captivat l’atenció dels assistents una taula rodona sobre els nous instruments i fórmules de finançament, en funció de les necessitats de l’empresa i de l’etapa en la que es troba: creació, consolidació o creixement. Han participat el director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, Fran de la Torre; el director de Business Angels Network Catalunya (BANC) Albert Colomer; el director comercial del Institut Català de Finances, Antoni Vallès; l’especialista en Anàlisi de Riscos, Planificació Estratègica, Finances i Assegurances, Ana Isabel Pérez i el soci d’Arboribus (empresa de crowdfunding), Josep Nebot.

Entre els aspectes claus tractats, s’ha posat l’accent en qüestions com la importància de conèixer la viabilitat d’un nou projecte abans de posar-ho en marxa o la necessitat d’assessorar-nos sobre tots els instruments de finançament que tenim al nostre abast i recordar que el millor finançament és l’autofinançament tot. La importància de l’equip i la definició de les responsabilitats de cadascú també resulta vital i la necessitat de saber exposar el nostre projecte com a un bon gestor quan s’està demanant finançament.

Per la seva banda, Oriol Amat, recalca en les conclusions de la seva intervenció que cal més finançament i més diversificat. També menciona propostes relatives a l’administració pública com evitar fragmentació, eliminar la burocràcia, orientar a les empreses dels fons invertits en recerca, cofinançament, etc. Amat aposta també per propostes en fiscalitat com monetaritzar deduccions, no desincentivar el creixement empresarial… En la seva conferència també fa menció a propostes relatives a entitats financeres: relacions win-win, llarg termini, productes específics… I a propostes relatives a les empreses: més capitalització, reducció dels dividends, relacions a llarg termini, col·laboració público-privada, aprofitar més programes d’ajut…

Després de la taula rodona Juanjo Villalobos, de l’empresa Getting Contacts, ha guiat una entrevista amb el vicepresident de Keiretsu Fòrum Spain, Josè Maria Pina. L’objectiu de l’entrevista és donar a conèixer als assistents d’aquesta primera part de la jornada quins aspectes són determinants a l’hora d’invertir en un projecte empresarial o en un altre per part d’un bussiness angels.  

Com a segona part, un Getting Contacts que reuneix inversors, financers i consultors amb empresaris i emprenedors
 

La segona part de la jornada s’ha centrat en la realització d’un Gettting Contacts pròpiament dit, (networking). És la primera vegada que s’ha citat en un mateix indret els interessos comuns d’inversors, consultors i financers amb empresaris i emprenedors. Cada participant ha rebut una acurada agenda de contactes amb 5 entrevistes de qualitat amb d’altres dels professionals presents. Uns a la recerca de respostes a les seves necessitats de finançament i, d’altres, per oferir aquestes solucions.

Amb aquest tipus d’iniciativa, l’Ajuntament de Cornellà i PROCORNELLÀ posen el seu granet de sorra portant a la ciutat aquest tipus d’iniciatives en favor de la cohesió del teixit empresarial i donant a conèixer eines útils per fomentar la creació, consolidació i creixement de les nostres empreses.

 Departament de Comunicació de Procornellà

 

Compartir

Primer Networking sobre finançament al Centre d’Empreses

El proper 27 de setembre tindrà lloc, a l’Auditori de Cornellà, una trobada empresarial sobre finançament, organitzada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de la mà de Getting Contacts!

Aquesta jornada va dirigida a emprenedors, empreses i professionals amb projectes de futur que necessiten fons per aconseguir capital i activar el seu negoci.

La trobada proporcionarà a les petites i mitjanes empreses accés a instruments i fórmules de finançament que els permetin reforçar les seves estructures financeres i coneixement del mapa de l’oferta de finançament a Catalunya.

Al networking s’utilitzarà la metodologia de Getting contacts! amb la que cada empresa rebrà una acurada agenda de contactes amb 5 entrevistes. Cada assistent tindrà l’oportunitat de realitzar més reunions amb les altres empreses participants.

L’esdeveniment tindrà lloc a l’Auditori de Cornellà.

Per a més informació i inscripcions: www.gettingcontacts.com

Compartir

Línia d’ajuts en forma de garanties a la innovació, internacionalització i industrialització

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6436/1313552.pdf

Compartir

Línia de finançament per a empreses d’economia social

S’ha publicat l’Ordre EMO/172/2013, que obre la convocatòria per accedir a la Línia de finançament per a l’economia social i cooperativa dotada amb 8 milions d’euros i que té les següents característiques:

– Destinataris: Cooperatives, Societats Laborals, Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball.

– Tipologia de préstecs: · Per a inversió: entre 30.000 € i 1 milió d’euros a retornar en un termini de fins a 15 anys amb dos de carència addicionals; · Per circulant: entre 30.000 € i 100.000 € a 3 anys amb un màxim de 2 de carència addicionals; · Per capitalització: entre 10.000 € i 60.000 € per beneficiari amb un màxim de 100.000 € per a empresa a retornar en 8 anys; · Per bestretes de contractes del sector públic: entre 30.000 € i 300.000 € a un any.

Segons els casos el departament d’Empresa i Ocupació podrà garantir fins a un 80% del risc del préstec. Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances www.icf.cat, fins el 31 de desembre de 2013.

D’altra banda, s’ha acordat amb Avalis Catalunya SGR ampliar la línia d’avals per a cooperatives i incloure també com a beneficiaris les societats laborals. Es podran cobrir despeses per circulant i per inversió. Mitjançant l’Ordre EMO/173/2013 les cooperatives i societats laborals que vulguin accedir a aquests avals podran obtenir un ajut consistent en el 4% de l’operació per tal d’adquirir participacions socials d’Avalis, requisit indispensable per obtenir l’aval. Per accedir a l’ajut cal omplir l’imprès de sol·licitud i adreçar-se a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial.

Compartir

Avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor

L’avantprojecte de la Llei de l’Emprenedor acaba d’iniciar la seva tramitació parlamentària. Per aquesta raó, la futura llei encara pot ser modificada substancialment abans de la seva aprovació definitiva, però hi ha una sèrie de mesures previstes que s’han de destacar:

a) Creació de la forma jurídica Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), segons la qual certs béns del patrimoni del creditor –habitatge de residència habitual i vehicle principal- quedaran fora de la seva responsabilitat patrimonial davant de tercers.

b) La creació de Societats Limitades de formació successiva, que no requeriran un desemborsament inicial dels 3.000 euros del capital social, que s’haurà d’anar dotant successivament al llarg dels exercicis.

c) Deduccions fiscals per empreses que facturin menys de 10 milions d’un 10% dels beneficis quan es reinverteixin a l’activitat econòmica.

d) Els Business Angels es podran deduir un 20% de les seves aportacions al moment de declarar la seva renda anual, amb un límit de 4.000 euros.

e) Aplicació del criteri de caixa en relació al pagament de l’IVA per a les empreses que no facturin més de 2 milions d’euros. Així, no hi haurà obligació de pagar IVA fins que no es cobri, però aquesta mesura tindrà una sèrie de limitacions a tenir presents.

f) Reducció de la quota del Règim Especial de Treballador Autònom en supòsits de pluriactivitat.

g) S’eliminen càrregues administratives i burocràtiques per a la creació i extinció d’empreses. A més, les administracions crearan una plataforma digital per a realitzar qualsevol tràmit relacionat amb l’empresa.

Compartir

Ajuts a la innovació

Us informem sobre la següent subvenció publicada per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa) i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013.

Qui pot optar?

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, dedicades a algunes de les activitats indicades segons epígraf d’IAE publicades a la web d’ACC1Ó

Tipus de projectes subvencionables?

a)      Desenvolupament de projectes nous diferencials: és a dir, quan l’empresa desenvolupa el seu primer producte o bé dissenya un producte totalment diferent als que es troba realitzant actualment.

b)      Projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: adreçats a gestionar el procés d’innovació amb l’ajut d’un assessorament extern.

No seran subvencionables projectes que:

Entre d’altres, projectes que presenten un cost subvencionable acceptat que suposa més d’un 50% de la darrera facturació.

Quantitat mínima dels projectes:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: el projecte ha de suposar una despesa subvencionable mínima de 30.000 euros o 60.000 euros si es tracta d’una mitjana empresa o el projecte es presenta conjuntament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: la despesa subvencionable mínima ha de ser de 10.000 euros.

Despeses subvencionables:

a)      Per al desenvolupament de projectes nous diferencials: assessorament extern per a les fases de disseny, enginyeria i validació de prototips; inversions materials o immaterials de la fase de desenvolupament.

b)      Per a l’assessorament extern dels projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació: assessorament extern per a la implementació del sistema.

Intensitat dels ajuts:

Es concedirà fins al 50% de les despeses subvencionables en cas d’assessorament extern. D’altra banda, serà de fins al 15 % (7,5% si es tracta de empresa mitjana) de la despesa subvencionable en inversions, amb un màxim de 18.000 euros per beneficiari.

Trobareu la informació complerta a:

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2013/innovacio/IEDES_IND.jsp

Podeu contactar amb Daniel Broto per a qualsevol dubte:

dbroto@procornella.cat 934748042

Compartir

Cornellà inaugura el seu Punt d’Atenció de Reempresa promovent un nou model d’emprenedoria

Una nova via de negoci en favor de la compra – venda d’empreses adreçada a emprenedors amb l’assessorament del Centre d’Empreses municipal

 

L’Ajuntament de Cornellà a través del Centre d’Empreses Baix Llobregat, vinculat a l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de la ciutat ha presentat aquest migdia el seu Punt d’Atenció de Reempresa. És un projecte que té per a objectiu promoure la transmissió d’empreses a través d’una plataforma on line i l’acompanyament tècnic adient. Tot i que la tendència dels emprenedors és crear nous negocis, aquest nou projecte llança una nova visió per fer-ho realitat. El repte de Reempresa és evitar el tancament de negocis que poden ser econòmicament viables i posar-los a l’abast de persones emprenedores que vulguin fer-se càrrec evitant així la fase de creació d’una nova empresa. Aquest Punt d’Atenció comença a funcionar a partir d’avui al Centre d’Empreses Baix Llobregat ubicat al carrer Tirso de Molina, 36 de Cornellà i s’ha fet realitat gràcies als acords amb la patronal CECOT, impulsor del projecte amb el suport de la Diputació de Barcelona. Cornellà s’adhereix així al treball en xarxa del Centre Reempresa de Catalunya des del qual s’impulsa la transmissió d’empreses per la seva compra – venda per tal d’evitar el tancament de negocis que siguin viables econòmicament. En el moment de la presentació, el president de la CECOT i del Centre d’Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, ha definit el nou servei com a un mercat d’oportunitats, el mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses. Per la seva banda, l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha destacat la necessitat de sumar esforços per lluitar contra l’actual situació de crisi, empresaris, institucions i organitzacions empresarials, tots treballant conjuntament. L’objectiu final és evitar el fracàs col·lectiu.

Un 10% dels empresaris individuals i un 33% de les societats on els socis tenen més de 55 anys afirmen que desitgen la seva transmissió. Aquest és un procés que s’ha de fer ben organitzat i que d’això depèn, en bona part, l’èxit dela continuïtat. Precisament, Reempresa pot ser la solució per aquells que volen cedir el seu negoci i, alhora, pels emprenedors que poden veure en la compra d’una empresa ja constituïda una inversió menys arriscada que posar en marxa una de nova creació. Així, Reempresa és un model d’emprenedoria a través del qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat salvaguardant tots els actius: llocs de treball, instal·lacions, clients, proveïdors, etc.

Publicació d’una guia pràctica i una plataforma on line

El Punt d’Atenció de Reempresa a Cornellà és el segon que es posa en marxa a la comarca del Baix Llobregat, després del de Viladecans i d’alguna experiència més a Granollers o Sabadell. A través del portal www.reempresa.org/cornella/ els empresaris que volen vendre la seva empresa com els emprenedors interessats en adquirir-les poden rebre tot tipus d’informació, a més d’una guia impresa que poden sol·licitar en el punt d’atenció els interessats.

Davant d’una petició de venda, els tècnics del Centre d’Empreses valoraran la situació legal del negoci i les raons de la voluntat de cedir-lo. En el cas d’una petició de compra, els assessors del nou Punt d’Atenció Reempresa orientaran a l’emprenedor sobre la documentació que ha de comprovar i els tràmits que ha de fer per tal que la compra es pugui fer amb la màxima transparència i garantia.

El Centre d’Empreses funciona des de fa vint-i-cinc anys. Vinculat a PROCORNELLÀ, pretén donar suport a la creació i consolidació d’empreses des de quatre línies d’activitat: creació d’empreses, allotjament i lloguer d’espais, servei de gestoria i afavorint la consolidació i el creixement. Ara amb aquest nou projecte Reempresa, des de Cornellà es potencien les noves formes d’emprenedoria estant a l’avantguarda de les fórmules i sinergies més actuals per tal de garantir la creació de negocis, alhora que s’evita el tancament d’empreses en actiu.

 

Compartir

Nova formació per a empreses al Baix llobregat

Els Ajuntaments del Baix Llobregat juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat han unit esforços per proporcionar als empresaris i empresàries, als emprenedors i emprenedores de la comarca un nou programa formatiu empresarial de primera classe distribuït per la comarca.

Per accedir a l’oferta formativa empresarial podeu visitar la web del vostre municipi o visitar el web:

http://empresa.elbaixllobregat.cat

Les formacions es classifiquen en el següents àmbits i podeu accedir-hi directament mitjançant els següents enllaços:

MÀRQUETING I VENDES

ECONÒMIC I FINANCER

HABILITATS DIRECTIVES

INNOVACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ

GESTIÓ EMPRESARIAL I EINES TIC

I per aquells projectes empresarials que potencialment siguin d’alt creixement hem dissenyat un programa específic que podeu consultar aquí: Programa d’Alt Creixement

 

Compartir

CURS de Gestió d’empreses

, ,

Aquí podeu realitzar la inscripció al pròxim curs de creació d’empreses

Compartir

Qui som

El Centre d’Empreses Baix Llobregat és l’àrea de promoció econòmica de l’empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de LLobregat (PROCORNELLA), que té com a finalitat crear i mantenir ocupació a través del foment de l’esperit emprenedor i innovador i del suport a la creació i consolidació d’empreses a Cornellà de Llobregat.

Al Centre d’Empreses es presten els  serveis de suport  a la creació i consolidació d’empreses des de 6 línies d’activitat:

L’equip del Centre l’integren:

Beatrice Deghilage Directora del Centre d’Empreses Baix Llobregat i del Programa Cornellà Open Future. Llicenciada en Econòmiques. bdeghilage@procornella.cat

Ana Del Rincón Coordinadora de l’àrea LLOGUER D’ESPAIS i ACTIVITATS i responsable de comunicació. Diplomada en Ciències Empresarials. arincon@procornella.cat

Jordi Martínez Tècnic assessor en l’especialitat de finances. Tutor al programa Cornellà Open Future. Llicenciat en ADE. jmartinez@procornella.cat

Sergi Nuñez Tècnic assessor especialista econòmic, financer i legal. Llicenciat en DRET i ADE. snuñez@procornella.cat

Susana Vázquez Tècnica assessora en les àreas econòmic, comptable i fiscal. Comptable de l’àrea TRAMITA. Llicenciada en ADE.

svazquez@procornella.cat

Juan Cortés Administratiu Comptable i fiscal de l’àrea TRAMITA. jcortes@procornella.cat

Sandra Doblas Administrativa Comptable, fiscal i laboral de l’àrea TRAMITA. sdoblas@procornella.cat

Mª Pilar Romero Tècnica assessora especialista en gestió laboral i  P.A.E. Especialista en laboral de l’àrea TRAMITA. Graduada social. mromero@procornella.cat

Ana Pérez Tècnica assessora en la especialitat de recursos humans. Especialista de RRHH de l’àrea TRAMITA. Tutora del programa Cornellà Open Future. Llicenciada en Dret. aperez@procornella.cat

Marta Arroyo Suport administratiu a l’àrea d’EMPRENEDORIA i EMPRESA. Suport a Recepció marroyo@procornella.cat

Arantxa Griñón Administrativa a l’àrea LLOGUER D’ESPAIS. Responsable del serveis de Recepció.

agrinon@procornella.cat

Angelita Silva Serveis de recepció (matins). recepciocentre@procornella.cat

Raquel Tauste Serveis de recepció (tardes). recepciocentre@procornella.cat

Compartir