Modificació de l’estat d’alarma: obrim el Centre i el Viver

, ,

Amb motiu de la modificació de l’estat d’alarma aprovat avui pel Consell de Ministres, us comuniquem que el Centre i el Viver d’Empreses de Procornella tornarà a estar obert  a partir del proper dimarts 14 d’abril.

 

Les condicions d’obertura seran:

 1. El Centre d’Empreses romandrà obert de 8:00h a 20:00h de dilluns a divendres.
 1. El Viver d’Empreses tornarà a estar accessible pel seus usuaris 24h/365d.
 2. Tota la resta de serveis del Centre i Viver d’Empreses (serveis d’assessorament i serveis de tramitacions de gestoria) es continuaran prestant de manera no presencial.

 

Us recomanem que, en la mesura del que sigui possible, continueu teletreballant des de casa, ja que com tots sabem continuem en estat d’alarma.

Compartir

NOVETATS PER A LES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL RD 11/2020 I OM SND/307

, ,

RD-LEY 11/2020 de mesures complementàries a l’àmbit social i econòmic, i ORDRE MINISTERIAL SND/307

 

El Reial Decret-llei 11/2020, del 31 de març (accedeix aquí al text), publicat el passat dimecres 1 d’abril al BOE, i l’Ordre Ministerial SND/307 del 30 de març (accedeix aquí al text) adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, per fer front al COVID-19.

 

Els aspectes més rellevants, des del punt de vista laboral, per a les empreses i els treballadors autònoms són els següents:

 

 1. Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social
 • Abans dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari de l’ingrés, les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments previs de pagaments de deutes amb la Seguretat Social podran sol·licitar fins el 30 de juny de 2020 l’ajornament del pagament que hagin de realitzar entre abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5% en lloc del previst legalment.Important: Per sol·licitar l’ajornament dels pagaments de les quotes del mes d’abril, la data màxima per fer el tràmit: 10 d’abril

 

 1. Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
 • El Reial Decret (a l’art.34) estableix que es podran concedir moratòries en el pagament de les quotes d’autònoms i en les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim general durant un termini de 6 mesos sense interès.
 • Les moratòries es concediran a aquells empresaris que ho sol·licitin i que compleixin els requisits que encara estan per publicar.
 • En el cas de les cotitzacions en règim general, es podrà ajornar sense interessos el pagament dels cotitzacions d’abril a juny. Pel que fa als autònoms, es podrà ajornar sense interessos les quotes de maig a juliol.
 • La data per fer aquest tràmit sempre serà els 10 primers dies de cada mes.Important: no podran sol·licitar aquesta moratòria aquells autònoms que hagin sol·licitat la prestació de cessament d’activitat COVID 19 o aquelles empreses que hagin presentat un ERTO. Les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria sempre podran sol·licitar l’ajornament a tipus d’interès del 0,5%.

 

 1. Modificació prestació cessament de l’activitat dels autònoms 
 • Ampliació en el termini de sol·licitud fins al 31 de maig.
 • El podran sol·licitar aquells autònoms que durant el mes d’abril hagin vist reduïda la seva facturació en un 75% respecte a la mitjana de facturació dels 6 mesos anteriors.
 • En un principi l’ajuda és per a un mes, però de la redacció de la norma es desprèn que si l’estat d’alerta s’allarga més enllà del 15 de abril, les ajudes passarien a ser de 2 mesos per aquells autònoms que hagin pogut optar a la prestació ja.

 

 1. Permís retribuït recuperable

  L’ORDRE MINISTERIAL SND/307 estableix que el permís retribuït recuperable obligatori del Reial Decret 10/2020 no és d’aplicació pels treballadors per compte propi, així mateix publica un model de declaració responsable per als desplaçaments de treballadors d’activitats essencials que us deixem en aquest enllaç.

 

Per ampliar la informació, us adjuntem un enllaç a un article de elEconomista.es que us pot clarificar aquests conceptes (accedeix aquí al text).

Aquesta és la informació de la que disposem fins ara, qualsevol modificació o novetat us la comunicarem per aquesta via.

Compartir

IMPACTE A LES EMPRESES DEL RD 10/2020

, ,

A través del Reial Decret Llei 10/2020 de data 29 de març, s’ha establert amb caràcter d’obligatorietat  la situació de permís retribuït recuperable per a tot el personal laboral per compte d’altri que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat, que desenvolupin activitats no essencials.

–  El període de vigència del permís va del 30 març al 9 d’abril, tots dos inclosos.

–  Els treballadors cobraran el seu salari amb normalitat.

–  El període establert per la recuperació de les hores va des del dia següent a la finalització de l’estat d’alerta fins al 31 de desembre del 2020.

 

Excepcions, no s’aplicarà aquest permís a:

–  Els treballadors/es que formen part dels serveis essencials.

–  Els que actualment desenvolupen teletreball.

–  Els que estan en situació d’incapacitat temporal ( baixa per malaltia).

–  Els que estan afectats per ERTO o amb el contracte suspès per causes legalment previstes.

 

Per ampliar la informació, podeu consultar aquest document de preguntes i respostes sobre aquest tema, del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya).

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

Compartir

ÚLTIMES NOTÍCIES: EL CENTRE I EL VIVER ROMANDRAN TANCATS

, ,

Donades les últimes mesures sobre el Covid-19 preses ahir pel Consell de Ministres, us comuniquem que a partir d’avui dilluns 30 de març i fins nou avís, el Centre i el Viver d’Empreses de Procornellà, romandran tancats.

Naturalment, continuarem prestant els serveis de gestoria i d’assessorament de manera online.

Molts ànims, paciència i força.

Compartir

IMPACTE A LES EMPRESES DEL RD 8/2020

, ,

Respecte al Reial Decret 8/2020, fem un resum dels tres punts que considerem més rellevants i que poden afectar a les vostres empreses:

 

 1. ERTE
 2. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT O REDUCCIÓ DE L’ACTIVITAT
 3. FINANÇAMENT

 

Tingueu en compte que aquestes mesures requereixen d’una valoració de la situació individual de cada empresa, ja que el fet d’acollir-se té uns requisits i unes implicacions que s’han de considerar.

 

 

Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

 

Compartir

DOCUMENT PER A DESPLAÇAMENTS DE TREBALLADORS

, ,

En el cas que l’activitat de la vostra empresa no es trobi entre les obligades al tancament i sigui imprescindible que els vostres treballadors tinguin que desplaçar-se al o des del centre de treball, us recomanem que cadascú d’ells disposi d’un certificat signat per l’empresa, acreditant que es tracta d’un desplaçament laboral.

 

D’aquesta forma, podran presentar-ho davant les autoritats que puguin requerir-s’ho i facilitar així la justificació del seu desplaçament.

 

Descarrega aquí un model que podeu utilitzar a l’efecte.

 

 

 Gestoria del Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

 

 

 

 

Compartir

Situació excepcional provocada per el virus Covid-19

, ,

Amb motiu de la situació excepcional provocada per el virus Covid-19, us informem sobre les mesures vigents actualment al Centre i al Viver d’Empreses (mesures que poden canviar en funció dels pròxims esdeveniments):

 1. El Centre d’Empreses romandrà obert en el seu horari habitual, de 8h a 20h de dilluns a divendres, perquè les empreses usuàries tinguin accés a les seves oficines però s’ha de tenir en compte que:
  1. Els serveis de Recepció es prestaran presencialment de 8h a 15h. A partir de les 15h i fins a les 20h, únicament es prestarà el servei de consergeria i de recollida di entrega de paqueteria.
  2. Es cancel·len totes les activitats programades (cursos, seminaris i tallers) fins a nou avís.
  3. Tota la resta de serveis (serveis d’assessorament i serveis de tramitacions de gestoria) es prestaran de manera no presencial, demanant cita prèvia a través dels següents correus electrònics:
 1. El Viver d’Empreses romandrà accessible pels seus usuaris 24h/365d, com fins ara. De moment i fins nou avís, no es prestaran serveis de Recepció des del Viver d’Empreses però si que hi haurà la recepció “virtual” des del Centre d’Empreses de 8h a 15h per a tots els usuaris.

 

Us desitgem a tots que estigueu bé, molts ànims i paciència!

 

Centre d’Empreses PROCORNELLÀ.

Compartir

MESURES IMPACTE ECONÒMIC COVID-19

, ,

El Reial Decret RD-Llei 6/2020 estableix les instruccions en el tractament de les baixes emeses a causa del Coronavirus, tant per contagi com per aïllament, aplicables a treballadors en Règim General i a Autònoms.

En resum:

 1. Les baixes mèdiques seran sempre emeses pel Servei Públic de Salut.
 2. A efectes de retribució es consideraran com situacions assimilades a accident de treball. Retribució mínima segons Llei General de Seguretat Social, 75% de la base reguladora, podent-se complementar fins al 100% si així ho regula el Conveni Col·lectiu aplicable.

El Reial Decret RD-Llei 7/2020 estableix les següents mesures:

 1. Es concediran ajornaments de deutes tributaris de liquidacions i autoliquidacions mensuals i trimestrals, compreses en el període de presentació voluntari del 13 de març fins al 30 de maig. De forma excepcional es permet l’ajornament de retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats d’Impost de Societats.
 2. Els ajornaments es sol·licitaran en el mateix moment de la tramitació de l’impost.
 3. El termini màxim d’ajornament serà de 6 mesos, encara que només seran els 3 primers sense interessos.
 4. S’estableixen bonificacions als contractes fixes-discontinus del sector turístic, a més de una línia de finançament ICO específica per aquest sector.

 

Anirem informant, a través del nostre blog, de totes les novetats que siguin publicades oficialment en aquests àmbits.

 

Gestoria Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

 

 

Compartir

Entrevista a Daniel Rodriguez, CTO de Sense4care

, ,

 

Nom: SENSE4CARE Activitat: Experts en dispositius mèdics basats en sistemes inercials i intel·ligència artificial. Sector: E-HEALTH Web: www.sense4care.com Any creació: 2012 Des de quan està allotjada amb nosaltres: 2017

 

Com va sorgir la idea de crear aquesta empresa? Sense4Care va néixer d’un Centre de Recerca de la UPC, el Centre d’Estudis per la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD). Va haver-hi dues raons per la qual es va decidir fundar Sense4Care, la primera és per l’estratègia de la Comissió Europea en finançar projectes més encarats a trobar solucions a la vida real i no focalitzar tant en recerca. Per això va començar a finançar més a petites empreses i es va deixar de finançar a Centres de Recerca. La segona raó, i la més important, és que Sense4Care ha aconseguit dur al mercat una sèrie de resultats de projectes d’investigació que, si no s’hagués fet res, s’hauria quedat com un record i una sèrie de publicacions científiques.

Quin problema soluciona el vostre producte? Avui dia és impossible saber l’estat real d’un pacient amb Parkinson. El fet que els símptomes variïn durant el dia i es puguin pal·liar amb la medicació, “amaga” la severitat de la simptomatologia quan el pacient va a veure al neuròleg. Normalment en la consulta, el pacient va medicat, i la valoració es fa a través d’un qüestionari o de diaris, sent tot molt subjectiu. El nostre dispositiu, STAT-ON, informa al neuròleg de tots els símptomes motors del pacient i en un informe es pot veure tant la severitat com la distribució i aparició dels símptomes. Aquesta informació, que és objectiva, és molt valuosa per a poder oferir un millor tractament i per tant, augmentar la qualitat de vida del pacient.

Exemple d’informe:

 

Existeix alguna activitat semblant en el mercat? Sí, hi ha competidors que ofereixen solucions que, en alguns casos no estan validades científicament i, en el cas que tinguin alguna publicació, les solucions són poc usables, ja que ofereixen 5 o 6 sensors al pacient i uns algoritmes molt senzills que tenen taxes de falsos positius molt elevades. Nosaltres només tenim un sensor i es posa a la cintura, molt a prop del centre de masses del cos humà, caracteritzant així, molt millor els moviments del pacient. El nostre dispositiu té un reconeixement científic de més de 10 anys i els algoritmes s’han entrenat amb la base de dades inercials més gran del món amb pacients de Parkinson.

Quin és el perfil del vostre client? Els clients més habituals són les clíniques privades, que volen oferir un producte diferent de la resta i que els hi aporta molt de valor. Un altre client habitual són les farmacèutiques, que utilitzen el sensor per poder fer assajos clínics de forma molt més ràpida i fiable que els mètodes habituals. En un futur volem introduir-nos als hospitals públics (tot i que algun ja ens ha comprat alguns sensors) i poder-ho estandarditzar a tots els pacients possibles.

Quins aspectes vas trobar més complicats a l’inici del vostre projecte? Al principi de tot potser el més complicat és aconseguir els resultats que et validin. No va ser fins al cap de 6 o 7 anys que es van aconseguir els primers resultats seriosos publicables. El nostre producte conté 5 tesis doctorals i 5 de màster. Tot aquest treball s’ha fet en col·laboració amb el personal de la salut: neuròlegs, fisioterapeutes, infermers, etc. Aconseguir crear aquesta sinergia de projecte comú va ser un aspecte complicat però necessari.

Heu aconseguit alguna fita important? L’empresa va aconseguir un SME Instrument fase 2 al 2017, i ara l’hem acabat amb èxit: https://cordis.europa.eu/project/id/756861/es No obstant això, la fita més important va ser aconseguir la certificació com a Producte Sanitari Classe IIa amb el qual garantia una fiabilitat del producte a escala mèdica. La primera venda i el primer contracte amb un distribuïdor també varen ser fites que ens van donar molta força.

Com veus l’empresa d’aquí a 4 anys? Esperem que amb una plantilla molt més gran i donant cobertura a pacients d’arreu del món. Volem que el nostre dispositiu STAT-ON sigui la referència mundial del Parkinson.

Què li diries a algú que està emprenent en el vostre sector? És important saber valorar el teu producte i dir quins avantatges té per la Societat, però la nostra experiència ens diu que és molt més important saber fer un model de negoci atractiu, ja que per molt bo que sigui i per molt que ajudis a la gent, si el model de negoci no és bo, el projecte morirà tard o d’hora.

Compartir

Guia Ministeri de Treball -Coronavirus-

, ,

Per la vostra informació us adjuntem la Guia publicada pel Ministeri de Treball, per l’actuació a l’àmbit laboral en relació amb el Coronavirus.

Així mateix, us informem que segons el criteri 2/2020 de la Seguretat Social, els períodes d’aïllament preventiu a que es vegin sotmesos els treballadors com a conseqüència del Coronavirus seran considerats com a situació d’Incapacitat Temporal derivada de malaltia comú (baixa mèdica).

 

Gestoria Centre d’Empreses PROCORNELLÀ

 

 

Compartir