Resum:


Quan: 23/05/2023 - 22/06/2023

Horari: 15:00 - 18:00

Durada del curs: 30h

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 80% de les sessions.

Formador:

Gwenn Vallégant, coach and trainer especializada en: Desarrollo de Personas a través del Coaching Profesional y Sistémico, Wingwave, PNL, Neuro liderazgo, Minduflness, Inteligencia emocional, Desarrollo de la resiliencia, y el desarrollo emocional de la persona.

CURS 30H: PROSPECCIÓ COMERCIAL I PLANIFICACIÓ DE VENDES MITJANÇANT MITJANS INTERACTIUS O DIGITALS

Objectiu general:
– Millorar la prospecció de clients dins de l’entorn de comerç electrònic.

Objectius específics:
– Conèixer i saber aplicar el màrqueting inbound i el màrqueting outbound.
– Saber planificar les vendes mitjançant mitjans interactius o digitals.

A qui va dirigit?  Tota persona interessada en la matèria. 

Programa:

1.Comerç electrònic

1.1. Models de negoci online

1.2. Màrqueting digital

1.3. Tipus de canals digitals

2. Prospecció de clients en ambient digital

2.1. Conceptes i principis generals

2.2. Màrqueting entrant/ inbound vs màrqueting sortint/outbound

2.3. Obtenció de informació online sobre potencials clients i hàbits de compra

2.4. Obtenció de informació online

3. Preparació i planificació de venda mitjançant diversos mitjans

3.1. Segmentació del mercat

3.2. Anàlisi de la concurrència

3.3. Definició d’objectius

3.4. Estratègia de màrqueting digital

4. Recursos i eines de suport a la planificació de la venda mitjançant de mitjans interactius o digitals.

4.1. Tipus d’eines i recursos

4.2. Eines de monitorització i anàlisi

Sessions:

Dimarts 23/05/2023 de 15h a 18h

Dijous 25/05/2023 de 15h a 18h

Dimarts 30/05/2023 de 15h a 18h

Dijous 01/06/2023 de 15h a 18h

Dimarts 06/06/2023 de 15h a 18h

Dijous 08/06/2022 de 15h a 18h

Dimarts 13/06/2023 de 15h a 18h

Dijous 15/06/2023 de 15h a 18h

Dimarts 20/06/2023 de 15h a 18h

Dijous 22/06/2023 de 15h a 18h

TOTAL: 30h

Es contactarà als preinscrits per a sol·licitar la documentació necessària.