Resum:

Durada del curs:

Dimarts i Dijous del 3 de novembre al 13 de desembre

Horari: De 18h a 21h

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 80% de les sessions.

Formador:  Gwenn Vallégant, coach and trainer especializada en: Desarrollo de Personas a través del Coaching Profesional y Sistémico, Wingwave, PNL, Neuro liderazgo, Minduflness, Inteligencia emocional, Desarrollo de la resiliencia, y el desarrollo emocional de la persona.

Resolució de conflictes

Objectiu general:
Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

A qui va dirigit?  Tota persona interessada en la matèria. 

Programa:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
1.1. La comunicació interpersonal
1.2. Tipus de comunicacions
1.3. La comunicació eficaç
1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.
2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç.
2.3. Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6. Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes.
4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
4.2. La mediació i la negociació.
4.3. Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació.
5.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
5.2. Fases de la negociació:
5.3. Preparació de la negociación

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.

Sessions:

Dijous 03/11/2022 de 18h a 21h
Dimarts 08/11/2022 de 18h a 21h
Dijous 10/11/2022 de 18h a 21h
Dimarts 15/11/2022 de 18h a 21h
Dijous 17/11/2022 de 18h a 21h
Dimarts 22/11/2022 de 18h a 21h

Dijous 24/11/2022 de 18h a 21h

Dimarts 29/11/2022 de 18h a 21h

Dijous 01/12/2022 de 18h a 21h

Dimarts 13/12/2022 de 18h a 21h

TOTAL: 30h