Premis Metropolitans 2022 - PROCORNELLA

ACTE LLIURAMENT PREMIS

Innovació empresarial metropolitana

 

Premis

Metropolitans

2022

Presentació

Els Premis Metropolitans busquen donar suport  a les empreses joves, creades entre 2017 i 2021, de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB), innovadores i/o tecnològiques.

Es repartiran 18.000 € entre 3 categories:

– Empreses del sector de la Indústria 4.0
– Empreses del sector del Comerç i Turisme
– Empreses liderades per Dones.

La convocatòria romandrà oberta del 2 de maig fins al 31 de maig.

Categories i dotació dels premis

La dotació total dels premis* serà de 18.000 euros en metàl·lic i es repartirà entre les següents categories que seran excloents:

Premi a la millor iniciativa empresarial per a la Indústria 4.0

Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic

Llegir més

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques que facin servir tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0, que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2017 i el 31/12/2021  i que compleixin els següents requisits

Premi a la millor iniciativa per al Comerç i Turisme

Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic

Llegir més

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques de l’àmbit del comerç i turisme que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2017 i el 31/12/2021  i que compleixin els següents requisits

Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per Dones

Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic

Llegir més

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques amb participació majoritària de dones que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2017 i el 31/12/2021  i que compleixin els següents requisits

* Els participants podran presentar-se només a una categoria.

Omple el formulari al teu ritme!

Pots començar a omplir el formulari, tancar-lo i tornar en qualsevol moment utilitzant el teu correu electrònic i contrasenya.

Beneficiaris i requisits

Poden participar persones físiques o jurídiques en actiu, que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2017 i el 31/12/2021  i que compleixin els següents requisits:

Requisits comuns:

Ser innovadors
i/o
tecnològics

Llegir més

  1. Un projecte innovador és aquell que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu.
  2. Un projecte tecnològic és aquell que produeix un producte o servei nou o millorat derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.

En fase de comercialització del producte o servei

Llegir més

Estar en fase de comercialització del producte o servei.

Tenir domicili social i fiscal a l’àrea metropolitana

Llegir més

Tenir domicili social i fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona (llista de municipis aquí)

Complir
amb la
normativa vigent

Llegir més

Complir amb totes les normatives de compliment obligatori i poder acreditar-ho sota requeriment de l’Organització

Requisits específics per categoria:

Iniciativa empresarial de l’àmbit de la
Indústria 4.0

Llegir més

Pel Premi a la millor Iniciativa empresarial de l’àmbit de la Indústria, caldrà que l’empresa participant faci servir tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0 (IOT, Blockchain, IA, robòtica, manufactura additiva, drons, realitat augmentada, cloud computing, 5G i ciberseguretat), que incorporin innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i/o tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni i/o incorporació de l’economia circular i/o sostenible.

Iniciativa empresarial de l’àmbit del  Comerç i el Turisme

Llegir més

Pel Premi a la millor Iniciativa empresarial de l’àmbit del Comerç i el Turisme caldrà que l’empresa participant incorpori innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i/o incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni i/o incorporació de l’economia circular i/o sostenible.

Iniciativa empresarial
liderada
per Dones

Llegir més

Pel Premi a la millor Iniciativa empresarial liderada per Dones, caldrà que en el projecte empresarial participant hi hagi una participació majoritària de dones en el capital social i en l’administració. 

Procediment de participació i termini

Cada participant haurà d’emplenar i enviar el formulari online “Sol·licitud de participació als PREMIS METROPOLITANS 2022“ entre el 2 de maig de 2022 i el 31 de maig 2022 ambdós inclosos.

Caldrà adjuntar al formulari online la documentació següent: 

DNI/NIE

Còpia per les dues cares del DNI/NIE  del titular de l’activitat en cas d’Empresari Individual o del representant legal de l’empresa en cas de Persona Jurídica.

Certificat de situació censal

Podeu aconseguir-lo a aquest enllaç amb data de maig del 2022. 

Declaració responsable

Es podrà descarregar aquesta declaració responsable a aquest enllaç i caldrà adjuntar-la al formulari online (complimentada i signada pel titular de l’activitat en cas d’Empresari Individual o del representant legal de l’empresa en cas de Persona Jurídica).

Vídeo pitch de 3 minuts

Caldrà pujar un vídeo de 3 minuts a una plataforma web (ex. YouTube, Vimeo…) que permeti accedir al contingut mitjançant enllaç. Centrat en la proposta de valor. No cal obrir el contingut al públic. Es valorarà la brevetat, la concreció i la claredat per damunt de tot. En la categoria de Dones, serà imprescindible que la persona que representi al projecte en el vídeo i en les diferents etapes del procés de selecció i acte de lliurament, sigui una dona.

Si tinguéssiu qualsevol dubte a l’hora d’omplir el formulari, podeu sol·licitar cita prèvia seguint aquest enllaç.

Criteris d’avaluació

Descripció dels criteris

Potencial de negoci (màx.10 punts)

El criteri valora el grau d’identificació del problema/solució, segment de clients, volum del  mercat potencial  així com l’existència i coherència de les mètriques que demostrin la rendibilitat i l’escalabilitat del negoci. (EBITDA, CAC (Cost d’Adquisició de Clients) i LTV (Lifetime Value) i altres mètriques pròpies del negoci).

Proposta de valor (màx.10 punts)

El criteri valora el grau de coneixement de la competència, i la diferenciació així com el grau d’identificació d’avantatges i beneficis de la proposta de valor

Innovació (màx.20 punts)

El criteri valora el grau d’innovació i/o ús de tecnologies per la creació de la proposta de valor

Impacte (màx.20 punts)

El criteri valora l’impacte del projecte en àrees com la millora ambiental, de la salut, de la qualitat de vida , o que donin resposta a reptes i valors socials.

Adequació de l’equip (màx.10 punts)

El criteri valora l’existència e implicació de tots els perfils necessaris per al desenvolupament del projecte, ja sigui en l’equip promotor com en el complementari.

Potencial de creixement de l’equip (màx.10 punts)

El criteri valora la capacitat de creixement de l’equip a tres anys vista i la seva argumentació (internacionalització, departamental, nous serveis, etc.)

Contingut (màx.10 punts)

El criteri valora la capacitat de síntesi  (en el formulari i en les presentacions) per a transmetre de manera clara els criteris anteriorment esmentats

Forma (màx.10 punts)

El criteri valora la capacitat de comunicació verbal i no verbal del/s ponent/s.

Puntuació

100 punts en total

 

 

Calendari

En cas de dubte sobre qualsevol aspecte, pots trucar al 934 74 80 42 o contactar amb premismetropolitans@procornella.cat o demanar cita prèvia per:

– Dubtes a l’hora d’omplir el formulari: aquí.

– Dubtes de procediment: aquí.

FAQS (Preguntes freqüents)

1. Qui es pot presentar?

Es poden presentar persones físiques (empresaris individuals) o persones jurídiques (societats), en actiu i que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre l’01/01/2017 i el 31/12/2021.

S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la que consti com a data d’alta en el certificat de situació censal d’Hisenda de l’empresa participant.

No es poden presentar les Associacions, Fundacions, Administracions Públiques, Societats Públiques i altres entitats que depengui d’elles.

2. Em puc presentar si sóc un autònom?

Sí, un autònom o un empresari individual o persona física pot presentar la seva candidatura. Cal que l’alta de l’activitat s’hagi produït entre l’01/01/2017 i el 31/12/2021.

3. Em puc presentar a més d’una categoria?

No, cada empresa ha d’escollir només una categoria de les tres que hi ha:

  • Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per Dones
  • Premi a la millor Iniciativa empresarial per a la Indústria 4.0
  • Premi a la millor Iniciativa empresarial per al Comerç i el Turisme

4. Puc presentar-me si només tinc una idea de negoci?

No, els premis volen reconèixer i premiar les millors iniciatives empresarials que estiguin en fase de comercialització del seu producte o servei. És necessari aportar les dades de facturació.

5. És necessari tenir l’empresa ubicada a Cornellà?

No és necessari. Per poder presentar-te has de tenir domicili social i fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona (llistat de municipis aquí).

6. Com puc presentar la meva candidatura?

Els interessats hauran de formular la inscripció entre el 2 i el 31 de maig a través del formulari que es troba a www.premismetropolitans.cat

7. A on em puc adreçar si tinc cap dubte o consulta?

Al Centre d’Empreses Procornellà disposem d’un servei d’assessorament per a emprenedors i empresaris. Pots trucar al 93.474 80 42 o enviar un correu a premismetropolitans@procornella.cat. Si tens qualsevol dubte de procediment pots sol·licitar cita a aquest enllaç. Si tens dubtes a l’hora d’omplir el formulari, demana cita d’assessorament seguint aquest enllaç.

8. Quan puc trigar en omplir el formulari per participar?

En total, es triga com a màxim 1 hora. A continuació el detall del temps que es necessita:

  • Per realitzar l’alta d’usuari  a l’inici del formulari: 5 minuts
  • Omplir el formulari: 10-30 minuts
  • Gravació del vídeo de presentació: 5-15 minuts
  • Preparar i pujar la documentació: 5-10 minuts
  • TOTAL: 25-60 minuts aproximadament

NOTA: Tots els temps són aproximats suposant que la persona que presenta la sol.licitud i omple el formulari té amplis coneixements sobre l’empresa candidata.

9. Es pot presentar qualsevol iniciativa empresarial?

No, només es poden presentar iniciatives INNOVADORES I/O TECNOLÒGIQUES del sector de l’anomenada Indústria 4.0, del sector comerç i turisme o liderades per dones que compleixin tots els requisits

Una iniciativa innovadora és aquella que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu. Una iniciativa tecnològica és aquella que produeix un producte o servei nou o millorat derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.   

 

 

Empreses guanyadores dels Premis Metropolitans 2022:

Els 3 projectes empresarials guanyadors son:

Groots Hydroponics

Mapsi

Bamboo Energy

Els 9 projectes empresarials finalistes han estat:

 

Bamboo Energy
BioPlastics
Deep Detection
Groots Hydroponics
Ibamu
Mapsi
Meetoptics
MIXO 
Shopiendo

 

Llistat dels projectes  preseleccionats en la Primera Avaluació: 

 

Actualizatec
April Plants
Bamboo Energy
BioPlastics
Amar 81
Cafler
Deep Detection
Domma
Dothegap
Humanitcare
Geocats
Geoskop
Groots Hydroponics
Ibamu
Indresmat 
Loyapp
Mapsi
Meetoptics
Mixo 
Nora real food
Qoob
Shopiendo
Startkidsup
Storydata
The Predictive Company
VRi

Promogut i finançat per:

Call Now Button