Novetats que afecten a l’emprenedor i l’empresa

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha establert una sèrie de novetats legislatives que afecten a l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa. Així, a continuació, se’n detallen aquells aspectes més importants.

 a) Reducció de les quotes dels treballadors autònoms (empresaris individuals o societats civils) sempre i quan sigui una nova alta (o en els darrers cinc anys) i no es contractin treballadors:

            – Reducció del 80% de la quota de la base mínima durant els primers sis mesos

            – Reducció del 50% de la quota de la base mínima quota durant els sis mesos següents

            – Reducció del 30% de la quota de la base mínima quota durant els sis mesos següents.

 b) Creació de la forma jurídica Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), per la qual l’habitatge habitual del titular queda fora de la seva responsabilitat empresarial, sempre i quan aquest bé immoble no tingui un valor superior a 300.000 euros o 450.000 euros si es troba a una ciutat amb més d’1,5 milions d’habitants. Es requereix la inscripció obligatòria d’aquesta circumstància relativa al bé tant al Registre Mercantil com de la Propietat.

 c) La possibilitat de crear Societats Limitades de formació successiva, així que no es requereix el desemborsament inicial dels 3.000 euros del capital social, que s’haurà d’anar dotant successivament al llarg dels exercicis.

 d) Deduccions fiscals per empreses que facturin menys de 10 milions d’un 10% dels beneficis quan es reinverteixin a l’activitat econòmica.

 e) Els Business Angels es podran deduir un 20% de les seves aportacions al moment de declarar la seva renda anual, amb un límit de 50.000 euros de base màxima de deducció.

 f) Aplicació del criteri de caixa en relació al pagament de l’IVA per a les empreses que no facturin més de 2 milions d’euros. Així, no hi haurà obligació de pagar IVA fins que no es cobri o bé fins el 31 de desembre del següent exercici.

 g) Reducció de la quota del Règim Especial de Treballador Autònom entre un 25% i un 50% sobre la base mínima en determinats supòsits de pluriactivitat.

 h) S’eliminen càrregues administratives i burocràtiques per a la creació i extinció d’empreses. A més, es creen els Punts d’Atenció a l’Emprenedor, per a constituir, fer tràmits d’alta i d’extinció d’empreses telemàticament.

 Text legal complet: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf

 

Compartir

Subvencions al foment d’empreses cooperatives i societats laborals

El dia 22 d’octubre de 2013 s’ha publicat l’ORDRE EMO/250/2013, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

 – Destinataris: Societats Cooperatives i Societats Laborals, així com les persones físiques que s’incorporin com a sòcies d’aquestes entitats.

 – Subvencions:

a) Línia A: Per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball encooperatives i societats laborals.

b) Línia B: Per al finançament dels interessos de préstec per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.

 – Termini:

a) Línia A: 10 dies naturals comptats des del mateix dia la publicació d’aquesta Ordre.

b) Línia B:  comença el mateix dia de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre i finalitza el 30 d’octubre de 2013.

  – Quantia de les subvencions

a) Línia A: La quantia màxima d’aquestes subvencions serà de 3.000,00 euros, excepte que el soci o la sòcia sigui una persona amb discapacitat, que serà d’un màxim de 5.000,00 euros.

 b) Línia B: L’ajut consistirà en la reducció de fins a 5 punts del tipus d’interès fitxat per l’entitat financera, pública o privada, que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant. La subvenció es pagarà d’un sol cop en la quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència. La subvenció no pot superar la quantitat de 1.000 euros.

  Més informació a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6485/1321436.pdf

Compartir

Més d’un centenar d’assistents a la Jornada de Finançament del passat divendres, 27 d’octubre.

Més d’un centenar d’emprenedors i representants de petites i mitjanes empreses han participat avui en la jornada sobre finançament que s’ha organitzat en L’Auditori de Cornellà, a través del Centre d’Empreses Baix Llobregat, vinculat a l’empresa municipal de PROCORNELLÀ.

L’atenció inicial s’ha centrat en una conferència inaugural a càrrec del doctor en Ciències Econòmiques i Catedràtic dela Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, sota el títol “Finances empresarials en una realitat canviant”. En la jornada també ha captivat l’atenció dels assistents una taula rodona sobre els nous instruments i fórmules de finançament, en funció de les necessitats de l’empresa i de l’etapa en la que es troba: creació, consolidació o creixement. Han participat el director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, Fran de la Torre; el director de Business Angels Network Catalunya (BANC) Albert Colomer; el director comercial del Institut Català de Finances, Antoni Vallès; l’especialista en Anàlisi de Riscos, Planificació Estratègica, Finances i Assegurances, Ana Isabel Pérez i el soci d’Arboribus (empresa de crowdfunding), Josep Nebot.

Entre els aspectes claus tractats, s’ha posat l’accent en qüestions com la importància de conèixer la viabilitat d’un nou projecte abans de posar-ho en marxa o la necessitat d’assessorar-nos sobre tots els instruments de finançament que tenim al nostre abast i recordar que el millor finançament és l’autofinançament tot. La importància de l’equip i la definició de les responsabilitats de cadascú també resulta vital i la necessitat de saber exposar el nostre projecte com a un bon gestor quan s’està demanant finançament.

Per la seva banda, Oriol Amat, recalca en les conclusions de la seva intervenció que cal més finançament i més diversificat. També menciona propostes relatives a l’administració pública com evitar fragmentació, eliminar la burocràcia, orientar a les empreses dels fons invertits en recerca, cofinançament, etc. Amat aposta també per propostes en fiscalitat com monetaritzar deduccions, no desincentivar el creixement empresarial… En la seva conferència també fa menció a propostes relatives a entitats financeres: relacions win-win, llarg termini, productes específics… I a propostes relatives a les empreses: més capitalització, reducció dels dividends, relacions a llarg termini, col·laboració público-privada, aprofitar més programes d’ajut…

Després de la taula rodona Juanjo Villalobos, de l’empresa Getting Contacts, ha guiat una entrevista amb el vicepresident de Keiretsu Fòrum Spain, Josè Maria Pina. L’objectiu de l’entrevista és donar a conèixer als assistents d’aquesta primera part de la jornada quins aspectes són determinants a l’hora d’invertir en un projecte empresarial o en un altre per part d’un bussiness angels.  

Com a segona part, un Getting Contacts que reuneix inversors, financers i consultors amb empresaris i emprenedors
 

La segona part de la jornada s’ha centrat en la realització d’un Gettting Contacts pròpiament dit, (networking). És la primera vegada que s’ha citat en un mateix indret els interessos comuns d’inversors, consultors i financers amb empresaris i emprenedors. Cada participant ha rebut una acurada agenda de contactes amb 5 entrevistes de qualitat amb d’altres dels professionals presents. Uns a la recerca de respostes a les seves necessitats de finançament i, d’altres, per oferir aquestes solucions.

Amb aquest tipus d’iniciativa, l’Ajuntament de Cornellà i PROCORNELLÀ posen el seu granet de sorra portant a la ciutat aquest tipus d’iniciatives en favor de la cohesió del teixit empresarial i donant a conèixer eines útils per fomentar la creació, consolidació i creixement de les nostres empreses.

 Departament de Comunicació de Procornellà

 

Compartir