MÉS DE 100 STARTUPS CERTIFICADES

, , ,

Ja són 100 les empreses que ha certificat ENISA des que va ser l’escollida el passat 21 de juliol fins al dia d’avui!

El passat 20 de juliol de 2023, es va aprovar l’Ordre PCM/825/2023 que regula el procediment de certificació d’empreses com a startups, en el marc de la Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents.

El Govern Espanyol estima que almenys, unes 10.000 empreses sol·licitaran l’accés als beneficis i les especialitats que recull aquesta llei.

És l’empresa ENISA l’escollida com a responsable de posar en marxa aquesta certificació a anomenada Llei de Startups, gràcies a l’experiència en el finançament de pimes i empreses emergents, havia rebut els mesos precedents 1.900 mostres d’interès per començar el procés de certificació de startups.

La certificació d’ENISA és un reconeixement que acredita una startup com a “empresa emergent”, permetent acollir-se als beneficis d’aquesta llei.

Per aconseguir la certificació de startups, l’empresa haurà de complir certs criteris.

 

Requisits s’han de complir per obtenir la certificació de startups: 

• Grau d’innovació: inversió en R+D

• Model de negoci i Escalabilitat

• Finançament públic: haver rebut anteriorment ENISAs

• Grau d’atractiu del mercat

• Competència i diferenciació

• Equip

També es demanarà una sèrie de requisits formals, com que sigui de creació recent (< 5 anys), constituïda a Espanya, que no sigui resultat d’una operació de M&A o que no facturi més de 10 milions d’euros. 

 

Beneficis de tenir la certificació de startups:

• Reducció del tipus impositiu de l’impost sobre societats al 15%.

• Ajornaments de deutes tributaris.

• Exoneració de fer els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

• Eliminació de determinades taxes registrals per a la constitució d’una nova empresa.

• Exoneració de l’obligació d’obtenció del NIE en cas d’inversors estrangers no residents.

• Bonificació, durant tres anys, de les quotes a la Seguretat Social a favor dels emprenedors autònoms que també treballin per compte d’altri.

• Ampliació de l’import de l’exempció, fins a 50.000 euros anuals, en el cas de lliurament d’estoc opcions als empleats.

• Augment de la deducció per inversió en empreses de nova creació, incrementant el tipus al 50% i la base màxima fins a 100.000 euros.

• Impuls en la creació i el desenvolupament d’entorns controlats de proves per validar la viabilitat i l’impacte de nous models en activitats regulades.

• Facilitats per a la prestació de garanties o pagaments a compte en cas de concessió de subvencions.  

Si vols començar el procés de certificació amb ENISA, pots entrar en aquest enllaç.

Si tens algun dubte amb la certificació d’ENISA o la Llei de startups, pots demanar cita al Centre d’Empreses i un dels nostres tècnics t’assessorarà! Pots demanar cita presencial o online en aquest mateix enllaç.

Compartir

Tercera edició del PROGRAMA 30 PLUS

, , ,

El Departament de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà posa en marxa la tercera edició del Programa 30 Plus, un projecte innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

El programa 30 Plus permet millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de 30 anys i més, afavorint la seva incorporació en el mercat laboral mitjançant un contracte de treball de mínim 6 mesos a jornada complerta o parcial (20 hores setmanals mínimes) combinat amb accions d’adquisició i millora de competències transversals, formació professional adient al lloc de treball i accions d’orientació i acompanyament al llarg de tot el procés.

Per fomentar l’ocupació de les persones de 30 anys i més, el programa ofereix ajudes per a la contractació de la cuantía del mòdul econòmic diari (que és de 41,42 euros, fins a 1.260€ mensuals) a les empreses participants. La subvenció és de 6 a 9 mesos (la contractació es pot fer fins al 30 de març de 2024).

Podeu demanar més informació o concertar entrevista informativa sobre el programa, a través del correu electrònic (ocupacio@aj-cornella.cat), trucant al telèfon 93 474 33 99, o bé, podeu demanar assessorament amb la tècnica experta en ajuts i subvencions del Centre d’Empreses de Procornellà en aquest mateix enllaç.

Compartir

NOVA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D’AJUTS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES

Compartir

El proper 25 de maig finalitza el termini per sol.licitar les subvencions per innovar amb retorn social de l’AMB

,
Compartir

Oberta la convocatòria per optar als Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana 2023

, ,
Compartir

Subvenció a la contractació de persones aturades – Ocupa’m 6+6 Ajuntament de Cornellà

Us informem sobre la nova convocatòria de la subvenció “Ocupa’m 6+6” de l’Ajuntament de Cornellà, que té per objectiu subvencionar els contractes realitzats a persones aturades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

 

Requisits:

 •  Ser una empresa preferentment de Cornellà de Llobregat, que no hagi acomiadat treballadors ni hagi fet ERO abans o després de l’estat d’alarma.
 • Fer un contracte laboral (indefinit, temporal, de formació o pràctiques) de mínim 12 mesos consecutius i de mínim un 50% de la jornada.
 • Que la persona contractada estigui en situació d’atur i inscrita com a demandant d’ocupació al SOC al menys un dia abans de la contractació.

 

Es valorarà per establir l’ordre de preferència:

 • Que la persona contractada estigui empadronada a Cornellà
 • Que estigui inscrita/seleccionada a la Borsa de Treball del Dept. Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà
 • Que sigui menor de 29 anys, major de 45 anys o dona
 • Que l’empresa sigui de Cornellà
 • La mida de l’empresa (segons plantilla i facturació)
 • El tipus de contracte laboral

 

Import de l’ajut:

 • Subvenció dels sis primers mesos del contracte pels conceptes de salari brut i Seguretat Social.
 • El salari brut màxim a subvencionar serà l’establert en les bases ap.3 segons el grup de cotització que correspongui a la categoria professional del lloc de feina (mínim 1500, 1300 o 1200 euros aproximadament). Si la jornada és a temps parcial, la quantia serà proporcional a la jornada.

 

On es tramita:

 • A la seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà aquí.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

 • En el mes següent a l’inici del contracte (i com a màxim el 30 setembre 2023)

 

Normativa: Podeu consultar les bases reguladores aquí.

 

Més informació: Si voleu ampliar la informació, demaneu cita aquí o truqueu a l’Ana Pérez al 93.474.80.42

Compartir

Procornellà i MicroBank activen més d’una trentena de projectes d’emprenedors i microempreses

, ,

El conveni de col·laboració efectiu des de l’exercici 2020 impulsa una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’emprenedoria

 

 

El conveni de col·laboració entre l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de l’Ajuntament de Cornellà (Procornellà) i MicroBank l’any 2020 està donant el seus fruits. Materialitzat a través de l’acció del Centre d’Empreses Procornellà i amb l’objectiu de facilitar finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits, ja s’han beneficiat un total de 34 projectes a Cornellà dels quals 5 van ser concedits en 2020, 13 en 2021 i 16 entre gener i maig de 2022. Aquestes xifres reflecteixen l’interès creixent per aquestes línies de finançament a través de Microbank, el banc social de CaixaBank, referent d’inclusió financera, centrat en satisfer les necessitats no suficientment cobertes pel sistema creditici tradicional. D’aquesta forma i gràcies a la intervenció i assessorament del Centre d’Empreses Procornellà, Microbank ha materialitzat al nostre territori el seu model de banca social amb l’objectiu de crear ocupació, afavorir la inclusió financera amb criteris d’accés igualitari, fomentant l’activitat productiva, la generació d’impacte social i mediambiental, el desenvolupament personal i familiar donant resposta a les necessitats financeres de persones amb ingressos moderats i contribuint, ja sigui de forma directa, indirecta o induïda impactant en el PIB i en la generació d’ocupació.

 

En els darrers mesos es constata, doncs, la clara pujada d’empreses que s’interessen per aquest tipus de finançament. Principalment són comerços o negocis vinculats al sector de la restauració. També responen al perfil dels sol·licitants, emprenedors o empresaris que sol·liciten aquests microcrèdits per a la compra de maquinària o vehicles necessaris per al funcionament de la seva activitat. Dels 16 microcrèdits ja concedits en el que portem d’any, 12 han sigut finançats por l’import màxim, 25.000€.

 

Totes aquelles persones que vulguin demanar aquest tipus de préstec poden fer-ho a través del Centre d’Empreses Procornellà. Els seus tècnics els ajudaran en la confecció d’un Pla de Viabilitat i un cop demostrat que es pugui materialitzar podran posar en marxa la sol·licitud pertinent, sent MicroBank qui finalment aprovarà el finançament. El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte.

 

La línia de finançament d’1 milió d’euros contemplada en el present conveni en vigor des de 2020, té com a objectiu reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finança la creació o ampliació de microempreses, negocis autònoms i projectes d’autoocupació amb voluntat de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social. Entre els objectius per a 2022 figura aconseguir 500.000€ de finançament, dels quals ja s’ha aprovat la concessió de més 366.000€.

 

Procornellà és l’empresa municipal de l’Ajuntament de Cornellà que, mitjançant la seva eina de promoció econòmica, el Centre d’Empreses, dóna serveis de suport a la creació, consolidació i creixement de micro i petites empreses i es dirigeix a estudiants, emprenedors i empresaris del municipi. Entre els seus serveis, destaquen les accions de sensibilització a estudiants envers l’emprenedoria, l’allotjament d’empreses de nova creació (Centre i Viver d’Empreses), programa d’acceleració d’startups (Cornellà Open Future), formació en gestió empresarial, consultoria  econòmica, financera, legal, comercial i estratègica, Intermediació financera, organització de jornades d’interès empresarial, suport en  l’elaboració de plans  de viabilitat, tramitació gratuïta per a la constitució d’empreses (PAE) , serveis de transmissió d’empreses (Reempresa), accions de Networking i els serveis de gestoria per a les empreses de nova creació allotjades al Centre i Viver d’Empreses.

 

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l’únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d’una nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

 

 

Compartir

Resum de l’acte de lliurament dels Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana 2022

, , , ,
Compartir

Subvencions del CCAM per al comerç, l’artesania i la moda

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda ha publicat les bases de subvencions al sector, entre les que destaquen:

Programes de subvenció al sector del comerç:

Poden beneficiar-se autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis assimilats amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals.

• Per a la transformació digital (web, màrqueting digital, e-commerce, xarxes socials, formació en digitalització…) fins al 50% del cost de l’acció i per un màxim de 5.000 euros. La inversió mínima ha de ser de 1.000 euros.

• Per a reformes d’establiments o per a la recuperació i obertura de locals buits, fins al 50% de les despeses de reforma i en el cas de locals buits de les despeses de compra, lloguer, traspàs, concessió i obertura. El màxim de la subvenció serà de 5.000 euros.

Més informació aquí.

Programes de subvenció al sector de l’artesania:

Poden beneficiar-se professionals autònoms i empreses incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans amb seu o establiment operatiu a Catalunya. S’exclou l’artesania alimentaria.

• Per a actuacions que millorin el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana (transformació digital, comercialització, promoció i difusió, consolidació d’estructura), fins al 65% de les despeses de les accions subvencionables i un màxim de 2.500 euros.

Més informació aquí.

Programes de subvenció al sector de la moda:

Poden beneficiar-se persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

• Per a la transformació digital de la industria de la moda (ciberseguretat, e-commerce, gestió d’estocs, consultoria per a solucions digitals o per al suport en la sol.licitud de fons europeus), fins al 65% del cost de l’acció i un màxim de 4.000 euros. La despesa mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros.

• Per a millorar la sostenibilitat i circularitat en el disseny i fabricació de peces de vestir (consultoria per a la reducció d’emisions, traçabilitat, eficiència energètica, reducció de residus, logística, gestió d’estocs) fins el 65% de les despeses. subvencionables i un màxim de 4.000 euros. La despesa mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros.

Més informació aquí.

Les accions i projectes han d’estar completament operatius a 31/12/2022.

El termini de sol.licitud és del 16 de juny al 13 de juliol. Prèviament s’ha d’haver fet un test d’autodiagnosi que trobaràs aquí.

Si vols més informació, pots demanar-nos cita prèvia aquí.

Compartir

Cornellà llança els primers Premis Metropolitans a les Millors Iniciatives Empresarials en tecnologia i innovació

, , ,

En total es repartiran 18.000€ distribuïts en tres categories: a la millor iniciativa liderada per dones, a la millor en el camp de la Indústria 4.0 i a la que més destaqui en l’àmbit del Comerç i el Turisme.

 

La convocatòria per presentar-se com a candidats s’obre el 2 de maig i finalitzarà el 31 de maig i està adreçada a qualsevol projecte tecnològic o d’innovació de l’àrea metropolitana de Barcelona

 

El Centre d’Empreses Procornellà, vinculat a l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de l’Ajuntament de Cornellà, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) organitzen conjuntament la primera edició dels Premis Metropolitans a les Millors Iniciatives Empresarials amb l’objectiu de reconèixer i guardonar els projectes empresarials més destacables en l’àmbit de la tecnologia i la innovació econòmica i social que contribueixen a enfortir el teixit econòmic metropolità. Els interessats en participar hauran de formular la seva inscripció a través de www.premismetropolitans.cat entre el 2 i el 31 de maig. La convocatòria està adreçada a persones físiques o jurídiques en actiu que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2021 amb domicili social i fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona i que presentin iniciatives innovadores i/o tecnològiques en fase de comercialització del producte o servei.

 

Els guardons premiaran tres categories amb 6.000€ per finalista i categoria. Només es poden presentar a una de les tres categories. La primera que destaquem està estrictament creada per guardonar a la millor iniciativa empresarial amb participació majoritària de dones en el capital social i en la seva administració amb l’objectiu de fer un reconeixement al lideratge femení en el món empresarial.

 

Una altra categoria distingirà la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la Indústria. Caldrà que els candidats a aquesta categoria facin servir les tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0, incorporin innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular al model de negoci de les empreses de l’àmbit de la indústria.

 

Una tercera categoria reconeixerà la millor iniciativa empresarial de l’àmbit del Comerç i el Turisme. Caldrà que l’empresa participant incorpori innovació amb els mateixos requisits que la categoria anterior però relacionades amb l’àmbit del Comerç i el Turisme.  

 

Procediment eliminatori fins seleccionar els tres últims candidats per categoria

Un cop finalitzat el període de presentació de candidats el 31 de maig, s’engegarà un procediment de selecció que anirà eliminant projectes fins acabar amb nou finalistes, tres per categoria. La primera avaluació tindrà lloc de l’1 al 7 de juny quan un equip tècnic preseleccionarà d’entre tots, un màxim de 10 candidatures per categoria. El llistat dels 30 preseleccionats es publicarà el 8 de juny a www.premismetropolitans.cat i a www.centredempresesproocornella.cat .

 

La segona avaluació tindrà lloc entre el 13 i el 15 de juny. Els 30 hauran de passar per una entrevista i una presentació de les seves iniciatives davant un comitè directiu. El procés donarà com a resultat un total de 9 finalistes, tres per categoria.

 

Una tercera avaluació per part del jurat reunit del 16 al 21 de de juny, donarà com a resultat els tres finalistes però no serà fins la gala de lliurament dels premis el proper 28 de juny a L’Auditori de Cornellà quan es conegui el nom de les iniciatives guanyadores. Els 9 finalistes hi participaran fent exposició dels seus projectes candidats davant del jurat i el públic assistent. Es comunicarà el veredicte final i es realitzarà el lliurament dels 18.000€ en metàl·lic, 6.000€ per projecte guanyador de cadascuna de les tres categories.

 

Aquesta és una iniciativa més, de tota la feina que es fa en el Centre d’Empreses Procornellà i des de l’Ajuntament de Cornellà amb l’objectiu d’impulsar la creació i el creixement d’empreses per crear ocupació, apropant la innovació i el talent i millorant la competitivitat de les empreses de Cornellà. Aquesta vegada i gràcies a l’AMB com a ens coorganitzador s’amplia la ràtio d’acció a tota l’àrea metropolitana de Barcelona, un nou impuls al teixit econòmic del territori.

 

Compartir