MÉS DE 100 STARTUPS CERTIFICADES

, , ,

Ja són 100 les empreses que ha certificat ENISA des que va ser l’escollida el passat 21 de juliol fins al dia d’avui!

El passat 20 de juliol de 2023, es va aprovar l’Ordre PCM/825/2023 que regula el procediment de certificació d’empreses com a startups, en el marc de la Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents.

El Govern Espanyol estima que almenys, unes 10.000 empreses sol·licitaran l’accés als beneficis i les especialitats que recull aquesta llei.

És l’empresa ENISA l’escollida com a responsable de posar en marxa aquesta certificació a anomenada Llei de Startups, gràcies a l’experiència en el finançament de pimes i empreses emergents, havia rebut els mesos precedents 1.900 mostres d’interès per començar el procés de certificació de startups.

La certificació d’ENISA és un reconeixement que acredita una startup com a “empresa emergent”, permetent acollir-se als beneficis d’aquesta llei.

Per aconseguir la certificació de startups, l’empresa haurà de complir certs criteris.

 

Requisits s’han de complir per obtenir la certificació de startups: 

• Grau d’innovació: inversió en R+D

• Model de negoci i Escalabilitat

• Finançament públic: haver rebut anteriorment ENISAs

• Grau d’atractiu del mercat

• Competència i diferenciació

• Equip

També es demanarà una sèrie de requisits formals, com que sigui de creació recent (< 5 anys), constituïda a Espanya, que no sigui resultat d’una operació de M&A o que no facturi més de 10 milions d’euros. 

 

Beneficis de tenir la certificació de startups:

• Reducció del tipus impositiu de l’impost sobre societats al 15%.

• Ajornaments de deutes tributaris.

• Exoneració de fer els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

• Eliminació de determinades taxes registrals per a la constitució d’una nova empresa.

• Exoneració de l’obligació d’obtenció del NIE en cas d’inversors estrangers no residents.

• Bonificació, durant tres anys, de les quotes a la Seguretat Social a favor dels emprenedors autònoms que també treballin per compte d’altri.

• Ampliació de l’import de l’exempció, fins a 50.000 euros anuals, en el cas de lliurament d’estoc opcions als empleats.

• Augment de la deducció per inversió en empreses de nova creació, incrementant el tipus al 50% i la base màxima fins a 100.000 euros.

• Impuls en la creació i el desenvolupament d’entorns controlats de proves per validar la viabilitat i l’impacte de nous models en activitats regulades.

• Facilitats per a la prestació de garanties o pagaments a compte en cas de concessió de subvencions.  

Si vols començar el procés de certificació amb ENISA, pots entrar en aquest enllaç.

Si tens algun dubte amb la certificació d’ENISA o la Llei de startups, pots demanar cita al Centre d’Empreses i un dels nostres tècnics t’assessorarà! Pots demanar cita presencial o online en aquest mateix enllaç.

Compartir

Tercera edició del PROGRAMA 30 PLUS

, , ,

El Departament de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà posa en marxa la tercera edició del Programa 30 Plus, un projecte innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

El programa 30 Plus permet millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de 30 anys i més, afavorint la seva incorporació en el mercat laboral mitjançant un contracte de treball de mínim 6 mesos a jornada complerta o parcial (20 hores setmanals mínimes) combinat amb accions d’adquisició i millora de competències transversals, formació professional adient al lloc de treball i accions d’orientació i acompanyament al llarg de tot el procés.

Per fomentar l’ocupació de les persones de 30 anys i més, el programa ofereix ajudes per a la contractació de la cuantía del mòdul econòmic diari (que és de 41,42 euros, fins a 1.260€ mensuals) a les empreses participants. La subvenció és de 6 a 9 mesos (la contractació es pot fer fins al 30 de març de 2024).

Podeu demanar més informació o concertar entrevista informativa sobre el programa, a través del correu electrònic (ocupacio@aj-cornella.cat), trucant al telèfon 93 474 33 99, o bé, podeu demanar assessorament amb la tècnica experta en ajuts i subvencions del Centre d’Empreses de Procornellà en aquest mateix enllaç.

Compartir

NOVA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D’AJUTS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES

Compartir

El proper 25 de maig finalitza el termini per sol.licitar les subvencions per innovar amb retorn social de l’AMB

,
Compartir

Oberta la convocatòria per optar als Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana 2023

, ,
Compartir

Subvenció a la contractació de persones aturades – Ocupa’m 6+6 Ajuntament de Cornellà

Us informem sobre la nova convocatòria de la subvenció “Ocupa’m 6+6” de l’Ajuntament de Cornellà, que té per objectiu subvencionar els contractes realitzats a persones aturades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

 

Requisits:

 •  Ser una empresa preferentment de Cornellà de Llobregat, que no hagi acomiadat treballadors ni hagi fet ERO abans o després de l’estat d’alarma.
 • Fer un contracte laboral (indefinit, temporal, de formació o pràctiques) de mínim 12 mesos consecutius i de mínim un 50% de la jornada.
 • Que la persona contractada estigui en situació d’atur i inscrita com a demandant d’ocupació al SOC al menys un dia abans de la contractació.

 

Es valorarà per establir l’ordre de preferència:

 • Que la persona contractada estigui empadronada a Cornellà
 • Que estigui inscrita/seleccionada a la Borsa de Treball del Dept. Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà
 • Que sigui menor de 29 anys, major de 45 anys o dona
 • Que l’empresa sigui de Cornellà
 • La mida de l’empresa (segons plantilla i facturació)
 • El tipus de contracte laboral

 

Import de l’ajut:

 • Subvenció dels sis primers mesos del contracte pels conceptes de salari brut i Seguretat Social.
 • El salari brut màxim a subvencionar serà l’establert en les bases ap.3 segons el grup de cotització que correspongui a la categoria professional del lloc de feina (mínim 1500, 1300 o 1200 euros aproximadament). Si la jornada és a temps parcial, la quantia serà proporcional a la jornada.

 

On es tramita:

 • A la seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà aquí.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

 • En el mes següent a l’inici del contracte (i com a màxim el 30 setembre 2023)

 

Normativa: Podeu consultar les bases reguladores aquí.

 

Més informació: Si voleu ampliar la informació, demaneu cita aquí o truqueu a l’Ana Pérez al 93.474.80.42

Compartir

Procornellà i MicroBank activen més d’una trentena de projectes d’emprenedors i microempreses

, ,

El conveni de col·laboració efectiu des de l’exercici 2020 impulsa una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’emprenedoria

 

 

El conveni de col·laboració entre l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de l’Ajuntament de Cornellà (Procornellà) i MicroBank l’any 2020 està donant el seus fruits. Materialitzat a través de l’acció del Centre d’Empreses Procornellà i amb l’objectiu de facilitar finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits, ja s’han beneficiat un total de 34 projectes a Cornellà dels quals 5 van ser concedits en 2020, 13 en 2021 i 16 entre gener i maig de 2022. Aquestes xifres reflecteixen l’interès creixent per aquestes línies de finançament a través de Microbank, el banc social de CaixaBank, referent d’inclusió financera, centrat en satisfer les necessitats no suficientment cobertes pel sistema creditici tradicional. D’aquesta forma i gràcies a la intervenció i assessorament del Centre d’Empreses Procornellà, Microbank ha materialitzat al nostre territori el seu model de banca social amb l’objectiu de crear ocupació, afavorir la inclusió financera amb criteris d’accés igualitari, fomentant l’activitat productiva, la generació d’impacte social i mediambiental, el desenvolupament personal i familiar donant resposta a les necessitats financeres de persones amb ingressos moderats i contribuint, ja sigui de forma directa, indirecta o induïda impactant en el PIB i en la generació d’ocupació.

 

En els darrers mesos es constata, doncs, la clara pujada d’empreses que s’interessen per aquest tipus de finançament. Principalment són comerços o negocis vinculats al sector de la restauració. També responen al perfil dels sol·licitants, emprenedors o empresaris que sol·liciten aquests microcrèdits per a la compra de maquinària o vehicles necessaris per al funcionament de la seva activitat. Dels 16 microcrèdits ja concedits en el que portem d’any, 12 han sigut finançats por l’import màxim, 25.000€.

 

Totes aquelles persones que vulguin demanar aquest tipus de préstec poden fer-ho a través del Centre d’Empreses Procornellà. Els seus tècnics els ajudaran en la confecció d’un Pla de Viabilitat i un cop demostrat que es pugui materialitzar podran posar en marxa la sol·licitud pertinent, sent MicroBank qui finalment aprovarà el finançament. El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte.

 

La línia de finançament d’1 milió d’euros contemplada en el present conveni en vigor des de 2020, té com a objectiu reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finança la creació o ampliació de microempreses, negocis autònoms i projectes d’autoocupació amb voluntat de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social. Entre els objectius per a 2022 figura aconseguir 500.000€ de finançament, dels quals ja s’ha aprovat la concessió de més 366.000€.

 

Procornellà és l’empresa municipal de l’Ajuntament de Cornellà que, mitjançant la seva eina de promoció econòmica, el Centre d’Empreses, dóna serveis de suport a la creació, consolidació i creixement de micro i petites empreses i es dirigeix a estudiants, emprenedors i empresaris del municipi. Entre els seus serveis, destaquen les accions de sensibilització a estudiants envers l’emprenedoria, l’allotjament d’empreses de nova creació (Centre i Viver d’Empreses), programa d’acceleració d’startups (Cornellà Open Future), formació en gestió empresarial, consultoria  econòmica, financera, legal, comercial i estratègica, Intermediació financera, organització de jornades d’interès empresarial, suport en  l’elaboració de plans  de viabilitat, tramitació gratuïta per a la constitució d’empreses (PAE) , serveis de transmissió d’empreses (Reempresa), accions de Networking i els serveis de gestoria per a les empreses de nova creació allotjades al Centre i Viver d’Empreses.

 

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l’únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d’una nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

 

 

Compartir