El Centre d’Empreses Baix Llobregat és l’àrea de promoció econòmica de l’empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de LLobregat (PROCORNELLA), que té com a finalitat crear i mantenir ocupació a través del foment de l’esperit emprenedor i innovador i del suport a la creació i consolidació d’empreses a Cornellà de Llobregat.

Al Centre d’Empreses es presten els  serveis de suport  a la creació i consolidació d’empreses des de 4 línies d’activitat:

L’equip del Centre l’integren:

Beatrice Deghilage Directora del Centre d’Empreses Baix Llobregat i coordinadora de l’àrea d’EMPRENEDORIA i EMPRESA. bdeghilage@procornella.cat

Ana Del Rincón Coordinadora de l’àrea LLOGUER D’ESPAIS, organitzadora de les activitats empresarials i responsable de comunicació. arincon@procornella.cat

Jordi Martínez Tècnic assessor en l’especialitat de finances. jmartinez@procornella.cat

Sergi Nuñez Tècnic assessor en les especialitats mercantil i legal. snuñez@procornella.cat

Sònia Palau  Tècnic assessor en les especialitats de màrqueting i vendes. spalau@procornella.cat

Susana Vázquez Tècnic assessor en les especialitats de finances i fiscalitat. Comptable de l’àrea TRAMITA. svazquez@procornella.cat

Juan Cortés Administratiu Comptable i fiscal de l’àrea TRAMITA. jcortes@procornella.cat

Sandra Doblas Administratiu Comptable, fiscal i laboral de l’àrea TRAMITA. sdoblas@procornella.cat

Mª Pilar Romero Tècnic assessor en les especialitats de laboral i mercantil. Especialista laboral de l’àrea TRAMITA. mromero@procornella.cat

Ana Pérez Tècnic assessor en la especialitat de recursos humans. Especialista de RRHH de l’àrea TRAMITA. aperez@procornella.cat

Marta Arroyo Suport administratiu a l’àrea d’EMPRENEDORIA i suport dels serveis de recepció. marroyo@procornella.cat

Teresa Menguiano Suport administratiu a l’àrea LLOGUER D’ESPAIS i suport dels serveis de recepció. tmenguiano@procornella.cat

Angelita Silva Serveis de recepció (matins). recepciocentre@procornella.cat

Raquel Tauste Serveis de recepció (tardes). recepciocentre@procornella.cat