El Centre d’Empreses Baix Llobregat és l’àrea de promoció econòmica de l’empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de LLobregat (PROCORNELLA), que té com a finalitat crear i mantenir ocupació a través del foment de l’esperit emprenedor i innovador i del suport a la creació i consolidació d’empreses a Cornellà de Llobregat.

Al Centre d’Empreses es presten els  serveis de suport  a la creació i consolidació d’empreses des de 6 línies d’activitat:

L’equip del Centre l’integren:

Beatrice Deghilage Directora del Centre d’Empreses Baix Llobregat i del Programa Cornellà Open Future. Llicenciada en Econòmiques. bdeghilage@procornella.cat

Ana Del Rincón Coordinadora de l’àrea LLOGUER D’ESPAIS i ACTIVITATS i responsable de comunicació. Diplomada en Ciències Empresarials. arincon@procornella.cat

Jordi Martínez Tècnic assessor en l’especialitat de finances. Tutor al programa Cornellà Open Future. Llicenciat en ADE. jmartinez@procornella.cat

Susana Vázquez Tècnica assessora en les àreas econòmic, comptable i fiscal. Comptable de l’àrea TRAMITA. Llicenciada en ADE. svazquez@procornella.cat

Sandra Doblas Administrativa Comptable, fiscal i laboral de l’àrea TRAMITA. sdoblas@procornella.cat

Mª Pilar Romero Tècnica assessora especialista en gestió laboral i  P.A.E. Especialista en laboral de l’àrea TRAMITA. Graduada social. mromero@procornella.cat

Ana Pérez Tècnica assessora especialista de recursos humans. Especialista de RRHH de l’àrea TRAMITA. Llicenciada en Dret. aperez@procornella.cat

Sònia Palau Tècnica assessora especialista en estratègia i creixement. Llicenciada + Màster EADA. spalau@procornella.cat 

Alon Gálvez Tècnic assessor especialista en innovació i sostenibilitat. Diplomat en Ciències Empresarials. agalvez@procornella.cat

Xavier Fernández Tècnic assessor especialista en màrqueting. Llicenciat en Econòmiques. xflopez@procornella.cat

Marta Arroyo Suport administratiu a l’àrea d’EMPRENEDORIA i EMPRESA. Suport a Recepció. marroyo@procornella.cat

Teresa Menguiano Administrativa a l’àrea LLOGUER D’ESPAIS. Responsable del serveis de Recepció. tmenguiano@procornella.cat

Raquel Tauste Serveis de recepció (matins). recepciocentre@procornella.cat

Montse Comas Serveis de recepció (tardes). recepciocentre@procornella.cat