El Centre d’Empreses va iniciar la 2a convocatòria del Programa Cornellà Open Future el 13 de setembre de 2017.

Actualment hi ha 9 startups en procés d’acceleració.

El periode d’acceleració abasta des del 13 de setembre de 2017 fins el 31 de maig de 2018, en el Crowdworking de la Pirámide ubicat al  Viver d’Empresas de Procornellà del carrer Joan Fernández, 3.

Més informació a la web: http://cornella.openfuture.org/