Entrades de Procornellà

,

Tràmits d’alta d’una empresa

Per iniciar l’activitat empresarial has de constituir i donar d’alta una empresa. Les formes jurídiques més habituals per començar l’activitat i els seus tràmits són: 1.EMPRESARI/A INDIVIDUAL: Alta censal a l’Agència Tributària Alta del promotor/a Seguretat Social 2. SOCIETAT LIMITADA:……

Compartir

El català a les empreses i establiments de cara al públic

L’Estatut d’autonomia i el Codi de consum de Catalunya reconeixen drets específics en matèria de llengua a consumidors i usuaris.Per garantir-ne l’exercici, estableixen obligacions per a les empreses que presten serveis o ofereixen béns a Catalunya. Normativa: Llei orgànica 6/2006,……

Compartir

SOS Mentoring

El Centre d’Empreses de Procornellà col·labora amb la Fundació Autoocupació i la Diputació de Barcelona en el programa SOS Mentoring. QUÈ ÉS EL PROGRAMA SOS MENTORING? SOS Mentoring és un programa de voluntariat per ajudar a les persones emprenedores a……

Compartir