Subvencions al foment d’empreses cooperatives i societats laborals

El dia 22 d’octubre de 2013 s’ha publicat l’ORDRE EMO/250/2013, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment de les empreses cooperatives i societats laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

 – Destinataris: Societats Cooperatives i Societats Laborals, així com les persones físiques que s’incorporin com a sòcies d’aquestes entitats.

 – Subvencions:

a) Línia A: Per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball encooperatives i societats laborals.

b) Línia B: Per al finançament dels interessos de préstec per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.

 – Termini:

a) Línia A: 10 dies naturals comptats des del mateix dia la publicació d’aquesta Ordre.

b) Línia B:  comença el mateix dia de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre i finalitza el 30 d’octubre de 2013.

  – Quantia de les subvencions

a) Línia A: La quantia màxima d’aquestes subvencions serà de 3.000,00 euros, excepte que el soci o la sòcia sigui una persona amb discapacitat, que serà d’un màxim de 5.000,00 euros.

 b) Línia B: L’ajut consistirà en la reducció de fins a 5 punts del tipus d’interès fitxat per l’entitat financera, pública o privada, que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant. La subvenció es pagarà d’un sol cop en la quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència. La subvenció no pot superar la quantitat de 1.000 euros.

  Més informació a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6485/1321436.pdf

Compartir