EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, SA (PROCORNELLA)

PROCORNELLA és l’empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de Llobregat. Es va crear l’any 2011 fruit de la fusió d’EMDUCSA i PRECSA i consta de les segu?ents àrees funcionals:

  • Parc Esportiu,Centre Cívic i Ludoteca
  • Promoció Urbana
  • Auditori
  • Fira de Cornellà
  • Plataforma Cornellà Creació Fòrum
  • Centre d’Empreses del Baix Llobregat

Al Centre d’Empreses es presten els serveis de suport a la creació i consolidació d’empreses des de 4 línies d’activitat: