Resum

Quan: 12/06/2017
Horari: 16:00 - 20:30

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Eulàlia Balañà, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials: branca empresa. Universitat Autònoma de Barcelona, amb 20 anys d’experiència en el sector de la creació i consolidació d’empreses. Ha revisat més de 10.000 plans d’empresa i ha realitzat més de 1.000 cursos i ponències sobre el tema.

Lloc: Centre d’empreses PROCORNELLÀ

Loading Map....

Objectius de la sessió:

1. Aprendre a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabilitat de la idea de negoci.
2. Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis.
3. Comprendre la importància del marge.

Dirigit a:  Emprenedors/es que tinguin un projecte o una idea empresarial o petites empreses que comencin la seva activitat.

Programa:

1. Introducció:
  * Com fixem el preu? 8 passos per fixar el preu.
  * 8 passos per fixar el preu.

2. Marge brut comercial:
  * Què es el marge brut comercial.
  * Com és calcula.

3. Formules per fixar el preus:
  * Increment sobre el cost.
  * Multiplicador.
  * Marge sobre el preu de venda.

4. Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea?
  * Imatge.
  * Punt d’equilibri.
  * Pla de Tresoreria.

5. Gestió del negoci en funció dels marges per seccions o productes.

6. Casos pràctics d’exemples reals.

Programa:

– Créixer, en què? Vendes, nombre de clients, rendibilitat?
– És bo créixer? Quins aspectes negatius té? Val la pena?
– Quan creixen els meus similars? I els meus competidors? I el meu sector?
– Estratègies de creixement
– Moviments tàctics
– Moviments estratègics
– Mercats madurs / en creixement / per validar / a plena capacitat / Economies d’escala
– La internacionalització: Quan? Per on començar?
– Com es finança el creixement?
– La profecia autorrealitzada. L’efecte Pigmalió

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Subvencionat per:

log_hor