Resum

Quan: 25 d’octubre
Horari: 15:30h. a 20:00h.

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Eulàlia Balañà, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials: branca empresa. Universitat Autònoma de Barcelona, amb 20 anys d’experiència en el sector de la creació i consolidació d’empreses. Ha revisat més de 10.000 plans d’empresa i ha realitzat més de 1.000 cursos i ponències sobre el tema.

Lloc: Centre d’empreses PROCORNELLÀ

Com posar el preu als meus productes o serveis

Objectius de la sessió:

1. Aprendre a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabilitat de la idea de negoci.
2. Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis.
3. Comprendre la importància del marge.

Dirigit a:  Emprenedors/es que tinguin un projecte o una idea empresarial o petites empreses que comencin la seva activitat.

Programa:

1. Introducció:
* Com fixem el preu? 8 passos per fixar el preu.
* 8 passos per fixar el preu.

2. Marge brut comercial:
* Què es el marge brut comercial.
* Com és calcula.

3. Formules per fixar el preus:
* Increment sobre el cost.
* Multiplicador.
* Marge sobre el preu de venda.

4. Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea?
* Imatge.
* Punt d’equilibri.
* Pla de Tresoreria.

5. Gestió del negoci en funció dels marges per seccions o productes.

6. Casos pràctics d’exemples reals.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.