Resum:

Durada del curs:

Dimecres i dijous del 28 de juny al 22 de setembre

Horari:  de 18h a 21h

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 75% de les sessions.

Formador: Xavier García.

Community Manager

Objectius generals:

 1. Conèixer les competències clau de la figura de community manager.
 2. Desenvolupar les característiques i activitats del lloc de treball de community manager.

A qui va dirigit?  Persones treballadores o autònomes.

Programa:

 1. Social Media i Community Management
 2. Estratègia i creació del Pla de Mitjans Socials
 3. Facebook
 4. Twitter
 5. Pinterest, Google+, Linkedin, imatge social i vídeo màrqueting
 6. Eines del Community Manager
 7. Mètriques i estratègies de Social Media

 Normativa del curs: 

 1. S’ha de complir amb el 75% d’assistència.
 2. Es realitzarà una prova d’avaluació contínua que tindrà una validesa del 30%, i una prova d’avaluació final que tindrà una validesa del 70%.
 3. Aquelles persones que no superin totes les parts de la prova final tindran dret a recuperar les parts suspeses, el dia de la recuperació.
 4. En el cas de no aprovar alguna de les parts, el dia de la recuperació, la persona no podrà continuar assistint al següent mòdul.
 5. En cas de no poder assistir a l’examen, s’haurà de presentar un justificant previ al dia de l’examen per tal de poder justificar l’absència i pactar data per realitzar-lo.

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.

Sessions:

Dimarts 28/06/2022 de 18h a 21h
Dijous 30/06/2022 de 18h a 21h
Divendres 01/07/2022 de 18h a 21h sessió presencial
Dimarts 05/07/2022 de 18h a 21h
Dijous 07/07/2022 de 18h a 21h
Dimarts 12/07/2022 de 18h a 21h
Dijous 14/07/2022 de 18h a 21h
Dimarts 19/07/2022 de 18h a 21h
Dijous 21/07/2022 de 18h a 21h

Dimarts 26/07/2022 de 18h a 21h
Dijous 28/07/2022 de 18h a 21h
Dimarts 06/09/2022 de 18h a 21h
Dijous 08/09/2022 de 18h a 21h
Dimarts 13/09/2022 de 18h a 21h
Dijous 15/09/2022 de 18h a 21h

Dimarts 20/09/2022 de 18h a 21h

Dijous 22/09/2022 de 18h a 21h

TOTAL: 50h