Resum:

Quan: 07/11/2022 – 02/12/2022

Horari:

Dilluns i Dimecres  de 18h a 21h

Durada del curs: 30h

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 75% de les sessions.

Formador: Laura Ripolles

Lloc:

Curs de 30h: Habilitats  de comunicació

Objectius del curs:

– Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.

– Entendre el missatge a través de qualsevol canal de comunicació.

– Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.

– Identificar i dominar la comunicació verbal i no verbal.

– Comunicar el missatge de manera coherent i identificar incongruències.

Dirigit a: Treballadors/es en actiu per compte propi (RETA) o compte aliè (Règim General).

Programació:

  • El procés de comunicació
  • Anàlisi de la comunicació
  • Psicologia de l’interlocutor
  • Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
  • Dificultats davant l’oient
  • Escolta activa
  • Comunicació no verbal

Sessions:

Divendres 07/11 de 18h a 21h
Dimecres 09/11 de 18h a 21h
Dilluns 14/11 de 18h a 21h
Dimecres 16/11 de 18h a 21:30h
Divendres 18/11 de 18h a 20h PRESENCIAL
Dilluns 21/11 de 18h a 21:30h
Dimecres 23/11 de 18h a 21h
Dilluns 28/11 de 18h a 21h
Dimecres 30/11 de 18h a 21h

Divendres 02/12 de 18h a 21h

TOTAL: 30h teórico-pràctiques