Resum

Quan: 10 i 17 de desembre de 2019
Horari: 15:30 - 19:30

Inversió: Seminari gratuït

Lloc: Centre d’empreses PROCORNELLÀ

Objectius:

– Crear una estratègia de continguts que serveixi als objectius de l’empresa.

– Aprendre a redactar, crear continguts atractius i fer curació de continguts.

Dirigit a: Persones interessades en millorar les seves capacitats per elaborar continguts en les comunicacions digitals de l’empresa.

Programa:

Sessió 1 : Estratègia de continguts.

• Objectius:

– Entendre la importància dels continguts en l’estratègia de màrqueting de

l’empresa.

– Conèixer la metodologia per crear una estratègia de continguts en l’entorn digital.

• Continguts:

– Definició de l’estratègia de continguts.

– Anàlisi prèvia de la situació actual (marca/mercat/ públic).

– Usuaris i audiència.

– El contingut de valor: Què comuniquem i com?

– Tipologia de continguts segons l’objectiu.

– Execució: accions a desenvolupar.

– Pràctica: Pautes per a la creació de l’estratègia de continguts de l’empresa.

Sessió 2 : Creació de Continguts.

• Objectius:

– Aclarir dubtes de la pràctica iniciada a la sessió anterior.

– Assolir els criteris per a l’elaboració de continguts web, blog i xarxes socials.

– Conèixer els criteris per a la curació de continguts.

– Practicar la creació de continguts amb l’aplicació Canva.com.

• Continguts:

– Criteris per a la curació de continguts.

– Com crear continguts web i blog.

– Indicacions clau per crear continguts a les xarxes socials.

– Practicar la creació de continguts amb l’aplicació canva.com.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Subvencionat per: