Resum:

Durada del curs:

Dilluns i Dimecres del 13 de juny al 6 de juliol

Horari: De 18h a 20:30h

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 80% de les sessions.

Formador:  

Negociació i tancament eficaç de vendes

Objectiu general:
– Aprendre tècniques efectives de negociació comercial per al tancament de vendes.
Objectius específics:
– Aprendre a estructurar una negociació.
– Trobar sempre opcions favorables durant la conversa.
– Enfocar el tancament més positiu per ambdues parts

A qui va dirigit?  Tota persona interessada en la matèria. 

Programa:

1. Vendre o ajudar a comprar.
2. La Negociació.
2.1. Tipus: Negociació competitiva versus cooperativa.
2.2. El negociador situacional: adaptar l’estratègia a la situació.
2.3. Escoltar i preguntar.
2.4. Regles per a una bona escolta.
2.5. Comportaments positius i negatius per a una bona escolta.
2.6. La comunicació no verbal.
2.7. Preparar la negociació.
2.8. Posicions. Descobrir els interessos propis i de l’altre.
2.9. Quines són les meves cartes a la negociació
2.10. Les propostes
2.11. El MAPAN
3. El tancament.
3.1. Quan hem de tancar? Senyals de tancament.
3.2. Tipus de tancament.
3.3. Objeccions. Ajudar a superar els dubtes del client.
3.4. Resoldre les objeccions 3.5. Presentar les solucions.

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.

Sessions:

Dilluns 13/06/2022 de 18h a 20:30h
Dimecres 15/06/2022 de 18h a 20:30h
Dilluns 20/06/2022 de 18h a 20:30h
Dimecres 22/06/2022 de 18h a 20:30h
Dilluns 27/06/2022 de 18h a 20:30h
Dimecres 29/06/2022 de 18h a 20:30h
Dilluns 04/07/2022 de 18h a 20:30h
Dimecres 06/07/2022 de 18h a 20:30h

TOTAL: 20h