Resum

Quan: 19 d’octubre
Horari: 15:30 - 17:30

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: 

Jordi Martinez,  25 anys d’experiència en l’àrea Econòmica – Financera. Tècnic del Centre d’Empreses. Diplomat en Ciències Empresarials per la UB. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UB.

Mª Pilar Romero23 anys d’experiència com a tècnica en creació i consolidació d’empreses, graduada social per la Universitat de Barcelona.

Guillem Ramos, 8 anys d’experiència en l’àrea de màrqueting. Tècnic del Centre d’Empreses. Llicenciat en Economia per la UAB.

Ana Pérez, 20 anys d’experiència en entorn tecnològic i multinacional. Tècnica en Creació d’Empreses i Recursos Humans. Llicenciada en Dret per la UB. 

Lloc: Formació que es realitzarà al Centre d’Empreses PROCORNELLÀ 

QUÈ ÉS EL PLA DE VIABILITAT?

Objectiu de la sessió: Conèixer què és i què conté un pla de viabilitat

Dirigit a: Propietaris i/o gerents de microempreses i emprenedors.

Programa:

 • Màrqueting:
  • Proposta de valor
  • Nivell de producte/servei
  • Anàlisi de Mercat
  • Segmentació
  • Comunicació
  • Anàlisi de resultats
 • Legal:
  • Forma jurídica
 • RRHH:
  • Equip
  • Selecció
  • Contractació
 • Finances:
  • Breu repàs conceptual d’un balanç i un compte de pèrdues i guanys
  • Inversions i finançament
  • Marge brut

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.