Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que ens formulen els nostres emprenedors i empreses i que volem compartir amb vosaltres, per ajudar-vos a la consolidació dels vostres projectes.

Recordeu que al Centre d’Empreses PROCORNELLÀ us podem ampliar aquesta informació, i assessorar-vos de forma personalitzada i gratuïta per elaborar el vostre pla de viabilitat. Podeu omplir el formulari de la següent pàgina i et respondrem el més aviat possible!

Financer

Què haig de tenir en compte quan vagi a negociar un préstec amb el banc?

Per a aconseguir finançament, el primer que has de tenir en compte és que el teu projecte ha de ser viable. El prestador vol que li puguis tornar el capital que t’ha prestat, la qual cosa justificaràs mitjançant un Pla de Viabilitat, document en què, entre d’altres aspectes, explicaràs on invertiràs el capital i com i quan el retornaràs.

El següent criteri que has de tenir en compte es qui tornarà el préstec si no s’acompleix el Pla de Viabilitat. Per això se solen demanar garanties addicionals. Aquestes garanties poden ser diverses, però les més freqüents són la dels propis empresaris, tot i que cal tenir en compte que també existeixen avals d’entitats públiques.

En funció del risc que es determini en l’operació, canviaran les condicions del préstec, com el tipus d’interès o les garanties.

Què és una pòlissa de crèdit?

Una pòlissa de crèdit és un producte financer adequat per a cobrir desfasaments entre els cobraments i pagaments de l´empresa i, per tant, per a poder disposar de diners líquids en moments puntuals. A diferència del préstec (adreçat a cobrir inversions) la pòlissa consisteix en tenir disponible una quantitat de diners per a destinar-los a desfasaments puntuals entre cobraments i pagaments. Els costos que té una pòlissa són una comissió pel fet de constituir-la i un tipus d´interès a aplicar sobre la quantitat disposada (la que s’ha fet servir) i de vegades una comissió per la no disponibilitat.