L’allotjament més adient és el que cobreix les nostres necessitats amb el mínim de despeses. Per això, al Centre d’Empreses trobaràs diferents modalitats, com:

  • La domiciliació bàsica, adequada per a empreses que necessitin un domicili fiscal i un lloc on domiciliar el correu postal (i que inclou 2 hores al mes de sales de reunions).
  • L’oficina virtual, adient per a empreses que, a més de necessitar un domicili fiscal i un lloc per a domiciliar el correu postal, necessitin un lloc per a rebre paqueteria i  trucades (ideal per a empreses que estan més temps fora que a la oficina i que no necessiten tenir la despesa d’un espai físic que no utilitzarà a temps complert.
  • El coworking, orientada a aquells que necessiten un petit espai de treball (taula, cadira i armari) i volen estar en contacte amb altres empreses amb les que podrien col·laborar i fer sinèrgies. Ideal per a freelance que no vulguin treballar a casa, ja que els ajuda a separar la vida personal de la professional.
  • El despatx, per a empreses que necessiten un espai físic i privat però que a més volen estar envoltats d’altres empreses en procés de creació i consolidació amb les quals poder compartir experiències, trobar sinèrgies o col·laborar aprofitant els espais comuns del Centre.
  • La nau, per a empreses que necessiten un espai per a realitzar un procés d’assemblatge i/o emmagatzematge.

Totes les opcions tenen en comú el poder beneficiar-te del suport dels tècnics especialitats en creació i gestió d’empreses per ajudar-te a començar i fer créixer la teva empresa.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Allotjament