FONTS D´IDEES D´on sorgeixen les idees?

La [gs Idees]idea[/gs] de crear una empresa sorgeix normalment d´una o vàries de les següents fonts:

 • la formació acadèmica del promotor
 • l´experiència professional i laboral
 • els canvis social al nostre entorn
 • l´aplicació de noves tecnologies
 • usos alternatius a productes ja existents
 • canvis normatius
 • aficions

ES BONA LA MEVA IDEA? Factors a tenir en compte per validar una idea.

Per saber si una idea emprenedora és una oportunitat de negoci s´ha de contrastar amb el mercat i tenir en compte altres variables com la capacitat emprenedora, l´existència d´una demanda suficient o la possibilitat de disposar de recursos econòmics. Per fer tot això de forma ordenada hem de fer un Pla d´Empresa, on podrem diagnosticar la viabilitat tècnica i econòmica del nostre projecte. Amb això, s´evita la creació de falses expectatives i es poden preveure futurs contratemps.

No totes les grans idees s´acaben transformant en grans negocis. Ni totes les idees per ser bones han de ser innovadores. L´experiència demostra que la majoria d´idees no ho són i, malgrat tot, les empreses aconsegueixen sobreviure.

Per aconseguir-ho és important trobar un tret diferencial respecte la nostra competència, ja sigui:

 • fent les coses millor que els altres
 • satisfent necessitats no satisfetes
 • ocupant un petit nínxol de mercat
 • ideant una nova manera de fer les coses

CARACTERÍSTIQUES DELS EMPRENEDORS L´emprenedor és la persona que identifica una oportunitat de negoci i organitza els recursos necessaris per posar-la en marxa.

¿Quines característiques té la persona emprenedora?

 • Capacitat per assumir riscos
 • Orientació a resultats
 • Habilitats relacionals
 • Persistència
 • Liderat
 • Capacitat de treball
 • Iniciativa
 • Capacitat organitzativa
 • Decisió
 • Confiança
 • Capacitat negociadora