Premis Innovació Empresarial Metropolitana 2023 - PROCORNELLA

Presentació

Els Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana (Premis Metropolitans) volen reconèixer i premiar les empreses més innovadores creades entre 2018 i 2022, de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB).

Es repartiran 18.000 € entre 3 categories:

– Empreses liderades per Dones.
– Empreses del sector de la Indústria 4.0
– Empreses del sector del Comerç i Turisme.

La convocatòria romandrà oberta fins el 14 de febrer de 2023.

Categories i dotació dels premis

La dotació total dels premis* serà de 18.000 euros en metàl·lic i es repartirà entre les següents categories que seran excloents:

Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per Dones

Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic

Llegir més

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques amb participació majoritària de dones que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2018 i el 31/12/2022  i que compleixin els següents requisits

Premi a la millor iniciativa per al Comerç i Turisme

Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic

Llegir més

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques de l’àmbit del comerç i turisme que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2018 i el 31/12/2022  i que compleixin els següents requisits

Premi a la millor iniciativa empresarial per a la Indústria 4.0

Dotació premi: 6.000 € en metàl·lic

Llegir més

Iniciatives empresarials innovadores i/o tecnològiques que facin servir tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0, que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2018 i el 31/12/2022  i que compleixin els següents requisits

* Els participants podran presentar-se només a una categoria.

Omple el formulari al teu ritme!

Pots començar a omplir el formulari, tancar-lo i tornar en qualsevol moment utilitzant el teu correu electrònic i contrasenya.

Requisits

Requisits comuns:

Tenir menys
de
5 anys

Llegir més

Ser una persones física o jurídica en actiu, que hagi iniciat la seva activitat empresarial entre el 01/01/2018 i el 31/12/2022.

Ser innovadors
i/o
tecnològics

Llegir més

 1. Un projecte innovador és aquell que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu.
 2. Un projecte tecnològic és aquell que produeix un producte o servei nou o millorat derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.

En fase de comercialització del producte o servei

Llegir més

Estar en fase de comercialització del producte o servei.

Tenir domicili social o fiscal a l’àrea metropolitana

Llegir més

Tenir domicili social o fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona (llista de municipis aquí)

Requisits específics per categoria:

Iniciativa empresarial
liderada
per Dones

Llegir més

Pel Premi a la millor Iniciativa empresarial liderada per Dones, caldrà que en el projecte empresarial participant hi hagi una participació majoritària de dones en el capital social i en l’administració. 

Iniciativa empresarial de l’àmbit del  Comerç i el Turisme

Llegir més

Pel Premi a la millor Iniciativa empresarial de l’àmbit del Comerç i el Turisme caldrà que l’empresa participant realitzi directament una activitat de comerç o de turisme o que la seva activitat tingui una aplicabilitat i/o impacte rellevant en l’àmbit del comerç i turisme. El comerç engloba totes les modalitats i formats de transacció comercial: des del comerç de proximitat fins al comerç a l’engròs i l’e-commerce. I per altra banda, el turisme incorpora totes les activitats que acompanyen l’experiència turística, com son la restauració o l’allotjament i els serveis relacionats.

Iniciativa empresarial de l’àmbit de la
Indústria 4.0

Llegir més

Pel Premi a la millor Iniciativa empresarial de l’àmbit de la Indústria, caldrà que l’empresa participant sigui una empresa manufacturera que faci servir tecnologies aplicades a l’anomenada Indústria 4.0 (IOT, Blockchain, IA, robòtica, manufactura additiva, drons, realitat augmentada, cloud computing, 5G, ciberseguretat, continguts digitals, tecnologies KET, etc.).

Procediment de participació i termini

Cada participant haurà d’emplenar i enviar el formulari online “Sol·licitud de participació als PREMIS INNOVACIÓ METROPOOLITANA 2023“ entre el 15 de gener de 2023 i el 14 de febrer de 2023 ambdós inclosos.

Caldrà adjuntar al formulari online i la documentació següent: 

DNI/NIE

Còpia per les dues cares del DNI/NIE del titular de l’activitat en cas d’empresari individual o del representant legal de l’empresa en cas de persona jurídica.

Certificat de situació censal

Podeu aconseguir-lo a aquest enllaç amb data posterior de l’1 de gener de 2023. 

Declaració responsable

Es podrà descarregar aquesta declaració responsable a aquest enllaç i caldrà adjuntar-la al formulari online (complimentada i signada pel titular de l’activitat en cas d’empresari individual o del representant legal de l’empresa en cas de persona jurídica).

Vídeo pitch de 3 minuts

Caldrà pujar un vídeo de 3 minuts com a màxim centrat en la proposta de valor a una plataforma web (ex. YouTube, Vimeo…) que permeti accedir al contingut mitjançant enllaç.  No cal obrir el contingut al públic. Es valorarà la brevetat, la concreció i la claredat per damunt de tot. En la categoria de Dones, serà imprescindible que la persona que representi al projecte en el vídeo i en les diferents etapes del procés de selecció i acte de lliurament, sigui una dona.

Si tinguéssiu qualsevol dubte a l’hora d’omplir el formulari, podeu sol·licitar cita prèvia seguint aquest enllaç.

No s’acceptarà la recepció de candidatures per cap altre mitjà.

L’enviament del formulari de sol·licitud en línia per a aquesta convocatòria de premis comporta l’acceptació de les bases.

Una vegada enviat el formulari de sol·licitud i la documentació, l’equip tècnic examinarà que les propostes rebudes s’ajustin al que es determina en les bases i, posteriorment, les candidatures seran considerades com a vàlides per al procés de selecció.

L’Organització podrà demanar la documentació addicional que cregui convenient a tots els participants en qualsevol moment del procés de selecció.

Criteris d’avaluació

Descripció dels criteris

Potencial de negoci (màx.10 punts)

El criteri valora el grau d’identificació del problema/solució, segment de clients, volum del mercat potencial així com l’existència i coherència de les mètriques que demostrin la rendibilitat i l’escalabilitat del negoci. (EBITDA, CAC (Cost d’Adquisició de Clients) i LTV (Lifetime Value) i altres mètriques pròpies del negoci).

Proposta de valor (màx.10 punts)

El criteri valora el grau de coneixement de la competència, i la diferenciació així com el grau d’identificació d’avantatges i beneficis de la proposta de valor

Innovació (màx.20 punts)

El criteri valora el grau d’innovació i/o ús de tecnologies per la creació de la proposta de valor

Impacte (màx.20 punts)

El criteri valora l’impacte del projecte en les àrees a les quals fan referència els ODS (salut i benestar, educació, producció i consum responsable, energia sostenible, eficiència energètica, transició digital, indústria 4.0, ciutats i comunitats sostenibles, aigua neta i sanejament, vida submarina i terrestre, millora ambiental i de la qualitat de vida, o que donin resposta a reptes i valors socials entre d’altres).

Adequació de l’equip (màx.10 punts)

El criteri valora l’existència i la implicació de tots els perfils necessaris per al desenvolupament del projecte, ja sigui en l’equip promotor com en el complementari.

Potencial de creixement de l’equip (màx.10 punts)

El criteri valora la capacitat de creixement de l’equip a tres anys vista i la seva argumentació (internacionalització, departamental, nous serveis, etc.)

Contingut (màx.10 punts)

El criteri valora la capacitat de síntesi (en el formulari i en les presentacions) per a transmetre de manera clara els continguts que  permetin valorar els criteris anteriorment esmentats.

Forma (màx.10 punts)

El criteri valora el projecte en general (primera avaluació)  i la capacitat de comunicació verbal i no verbal del/s ponent/s (segona avaluació).

Puntuació

100 punts en total

 

 

Calendari

En cas de dubte sobre qualsevol aspecte, pots trucar al 934 74 80 42 o contactar amb premismetropolitans@procornella.cat o demanar cita prèvia per:

– Dubtes a l’hora d’omplir el formulari: aquí.

Empreses guanyadores dels Premis Metropolitans 2023:

Les 3 startups guanyadores del Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana 2023 van ser:

Selecció de candidatures:

Els 9 projectes empresarials finalistes que van superar la Segona Avaluació i es van presentar a l’acte de lliurament dels premis el passat 29 de març van ser:

– Categoria de DONES:

– Categoria Comerç i Turisme:

– Categoria Indústria 4.0:

____________________________________________

Les empreses que van superar la Primera Avaluació van ser: 

 • ADDITIVE SPACES
 • AKILES
 • ATHOS
 • BECOME
 • BEDER
 • COLOR SENSING
 • DOCFARMA
 • EARTHPULSE
 • FLAPPIN’
 • FREGATA SPACE
 • GATE2BRAIN
 • JOLT
 • KLETA
 • KOLYY
 • KOMBO
 • NABLA VISION
 • NERETY
 • QOOB
 • REVER
 • ROKA FURADADA
 • SEABOTS
 • STOCKAGILE
 • SYCI MEDICAL
 • THEKER
 • TRELLUM
 • TRUSTIU
 • VIRMEDEX
 • VITALA
 • VOTTUN
 • WISAR

FAQS (Preguntes freqüents)

1. Qui es pot presentar?

Es poden presentar persones físiques (empresaris individuals) o persones jurídiques (societats), en actiu i que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre l’01/01/2018 i el 31/12/2022.

S’entendrà com a data d’inici de l’activitat la que consti com a data d’alta en el certificat de situació censal d’Hisenda de l’empresa participant.

No es poden presentar les Associacions, Fundacions, Administracions Públiques, Societats Públiques i altres entitats que depengui d’elles.

També en quedaran excloses les empreses guanyadores de les anteriors edicions dels Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana.

 

2. Em puc presentar si soc un autònom?

Sí, un autònom o un empresari individual o persona física pot presentar la seva candidatura. Cal que l’alta de l’activitat s’hagi produït entre l’01/01/2018 i el 31/12/2022.

3. Em puc presentar a més d’una categoria?

No, cada empresa ha d’escollir només una categoria de les tres que hi ha:

 • Premi a la millor iniciativa empresarial liderada per Dones
 • Premi a la millor Iniciativa empresarial per a la Indústria 4.0
 • Premi a la millor Iniciativa empresarial per al Comerç i el Turisme

4. Puc presentar-me si només tinc una idea de negoci?

No, els premis son per a empreses que estiguin en fase de comercialització del seu producte o servei. És necessari aportar les dades de facturació.

5. És necessari tenir l’empresa ubicada a Cornellà?

No és necessari. Per poder presentar-te has de tenir domicili social o fiscal a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona (llistat de municipis aquí).

6. Com puc presentar la meva candidatura?

Els interessats hauran de formular la inscripció entre el 15 de gener i el 14 de febrer a través del formulari que es troba a www.premismetropolitans.cat

7. A on em puc adreçar si tinc cap dubte o consulta?

Al Centre d’Empreses Procornellà disposem d’un servei d’assessorament per a emprenedors i empresaris. Pots trucar al 93.474 80 42 o enviar un correu a premismetropolitans@procornella.cat. Si tens qualsevol dubte de procediment o per omplir el formulari pots sol·licitar cita a aquest enllaç

8. Quan puc trigar en omplir el formulari per participar?

En total, es triga com a màxim 1 hora. A continuació el detall del temps que es necessita:

 • Per realitzar l’alta d’usuari  a l’inici del formulari: 5 minuts
 • Omplir el formulari: 10-30 minuts
 • Gravació del vídeo de presentació: 5-15 minuts
 • Preparar i pujar la documentació: 5-10 minuts
 • TOTAL: 25-60 minuts aproximadament

NOTA: Tots els temps són aproximats suposant que la persona que presenta la sol.licitud i omple el formulari té amplis coneixements sobre l’empresa candidata.

9. Es pot presentar qualsevol iniciativa empresarial?

No, només es poden presentar iniciatives INNOVADORES I/O TECNOLÒGIQUES del sector de l’anomenada indústria 4.0, del sector comerç i turisme o liderades per dones que compleixin tots els requisits

Una iniciativa innovadora és aquella que es basa en la introducció o millora significativa d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’organització i que suposi un avantatge competitiu. Una iniciativa tecnològica és aquella que produeix un producte o servei nou o millorat derivat d’un procés de recerca i desenvolupament generador de valor afegit.   

10. Puc presentar la meva candidatura si ja ho vaig fer als premis del 2022?

Sí, sempre que compleixis tots els requisits i que no hagis estat una de les empreses guanyadores de les anteriors edicions dels Premis a la Innovació Empresarial Metropolitana.

 

11. Puc presentar-me si soc una associació, fundació, etc.?

No. Quedaran excloses les entitats del tercer sector (associacions, fundacions, etc.), administracions públiques i ens dependents, tant si són de dret públic com de dret privat, i en aquest últim cas, sempre que la participació pública sigui igual o superior al 25%.

12. Puc participar si la meva empresa està participada per una altra empresa?

Si però quedaran excloses les empreses participades per una gran empresa en un percentatge igual o superior al 25% del seu capital social.

Promogut i finançat per:

Call Now Button