Resum

Quan: 23, 25, 30 de març i 1 d’abril
Horari: 16:00 - 18:00

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Amanda Figueras, fundadora de Visirius.

Llicenciada en Sociologia, Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada, Vendes i negociació, Finances i Innovació.

Lloc: Formación ONLINE a través de la plataforma ZOOM

Al realitzar la inscripció rebreu un enllaç per a entrar el dia de la formació.

Recomanem utilitzar PC o tablet i entrar 15min abans.

APRÈN A FER UN ESTUDI DE MERCAT AMB POCS RECURSOS

Objectiu de la sessió: 

Les maneres de produir, comercialitzar i consumir s’està modificant constantment. En aquest entorn és recomanable que les empreses analitzin,
periòdicament, el mercat on s’inscriuen.

L’objectiu principal del curs és aprendre exercicis per analitzar el mercat des de la definició dels objectius en funció del nivell de desenvolupament del projecte, l’anàlisi del mercat des de diferents perspectives (portfoli de productes i serveis, segments de clients i segments de competència) fins a l’aplicabilitat dels resultats per enfocar l’estratègia de comunicació i les accions comercials. L’aspecte diferencial d’aquest curs és que ensenya exercicis pràctics i accessibles per a que els duguin a terme les persones que tiren endavant el projecte emprenedor o l’empresa.

Dirigit a:  Persones empresàries o autònomes, amb independència del sector
d’activitat, que vulguin aprendre com analitzar el mercat amb exercicis autoadministrats.

Programa:

Sessió 1 – Dimarts 23 de març:

– Benvinguda: ronda de presentacions i explicació de l’estructura i objectius del curs.
– Què significa “Validar una idea de negoci amb un estudi de mercat”?
– Fases dels estudis de mercat.
– Què entenem per mercat? Mapa de dimensions.
– Identificar els objectius de l’estudi de mercat en funció de la dimensió: identificar segments de clients, diversificar el protfoli, desenvolupar canals de venda, enfortir relacions amb partners, diferenciar-se de la competència.

 Exercicis (s’animarà a que els/les participants facin els exercicis per compartir durant les sessions o els enviïn a la formadora per tenir un feedback personalitzat): 

a) Elements de validadció d’una idea de negoci.

b) Autoavaluació per prioritzar objectius.

Sessió 2 – Dijous 25 de març:

– Benvinguda: objectius de la sessió i revisió dels exercicis de la sessió anterior.
– Identificació dels segments de clients per estratègia comercial.
– Embut de conversió i cicle de vida per estratègia de marketing.
– Mapa de partners en la cadena de valor per estratègia d’aliances.
– Competències: iguals, complementàries i substitutes per estratègia de posicionament.

Exercicis (tindran una setmana per a fer-los i se’ls hi ofereix l’opció de presentar-los després de finalitzar el curs per a qui no tingui temps i vulgui feedback personalitzat): 

a) Estrutura de targets de segments de clients.

b) Customer Journey o cicle de vida d’usuaris i clients.

c) Mapa d’empatia per identificar segments de competències.

d) Blue Ocean amb segments de competències.

e) Marketing mix (4P – 4C – 4E)

Sessió 3 – Dimarts 30 de març:

– Benvinguda: objectius de la sessió i revisió dels exercicis de la sessió anterior per compartir de manera col-laborativa les dificultats a l’hora d’analitzar el mercat.

– Explicació de les tècniques d’investigació de mercat que s’utilitzen, diferenciant objectius, aspectes metodològics, continguts que se n’extreuen, riscos si no es fan bé. 

– Tècniques que s’explicaran: desk research, Entrevistes (semi-estructurades i en profunditat), Focus Group, Mystery Shopping, Enquesta. 

– Aspectes a valorar quan es vol treballar un estudi de mercat amb professionals.

Exercici:

a) Identificació del tipus de tècniques d’investigació que podrien utilitzar per validar els objectius de l’estudi de mercat que s’han plantejat en la 1ª sessió i els aprenentatges que han identificat fent els exercicis de la 2ª sessió.

Sessió 4 – Dijous 1 d’abril:

– Benvinguda: objectius de la sessió i comentaris de l’exercici de la sessió anterior. 

– Estructures d’anàlisi per sintetitzar els aprenentatges d’un estudi de mercat.

– Com vincular les conclusions de l’estudi de mercat a un pla d’acció?. 

– Avaluar l’impacte i el retorn de les accions amb indicadors.

Exercicis:

a) SCAMPER per dimensions del mercat.

b) DAFO – DARP per sintetitzar globalment.

c) Estrella d’Accions per orientar el Pla d’Acció.

d) Estructura de Pla d’Acció.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.