Resum

Horari: 9:30h. a 13:30h.
Quan: 4 de juny

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Jordi Martínez. 23 anys d’experiència en l’àrea Econòmica – Financera. Tècnic del Centre d’Empreses. Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona.

Lloc: Esplugues Coworking

Presentació: La teva empresa en xifres.

Objectius de la sessió:

– Aprendre a realitzar i analitzar un pla de viabilitat

Dirigit a: Emprenedors/es, personal directiu, managers, personal tècnic i empresaris.

Programa:

1. Consideracions prèvies. Idea. Capacitat. Mercat. Equip. Forma jurídica. Etc.
2. Breu repàs conceptual d’un balanç i un compte de pèrdues i guanys.
3. Inversions i finançament.
4. Catàleg de productes/serveis. PVP i Cost directe. Marge brut.
5. Recursos humans.
6. Despeses operatives.
7. Balanç inicial.
8. Compte de resultats.
9. Punt d’equilibri.
10. Pla de tresoreria.
11. Instruments financers.
12. Full Excel. Practiques.

Amb el cofinançament de:

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Propers mòduls de creació i gestió d’empreses o altres activitats a Esplugues:

No hi ha Esdeveniments

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.