Resum:

Durada del curs:

Dilluns i Dimecres del 14 de setembre al 19 d’octubre

Horari: De 18h a 21h

Cost: El curs esta subvencionat al 100%. És obligatori assistir a un 80% de les sessions.

Formador:  Gwenn Vallégant, coach and trainer especializada en: Desarrollo de Personas a través del Coaching Profesional y Sistémico, Wingwave, PNL, Neuro liderazgo, Minduflness, Inteligencia emocional, Desarrollo de la resiliencia, y el desarrollo emocional de la persona.

Treball en equip

Objectius generals:
– Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d’alt rendiment i les claus d’èxit per potenciar el seu
lideratge.
– Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d’una comunicació efectiva, la gestió emocional
pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d’objectius a través d’un pla d’acció.
– Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la
motivació d’equips.
Objectius específics:
– Treballar estratègies per a la creació d’equips i la seva dinamització.
– Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l’organització i els moments de l’equip de
treball.
– Identificar les característiques i l’evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva
dinàmica de funcionament.
– Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l’ambient laboral i amb
els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.
– Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l’àmbit de l’organització amb les necessitats humanes
que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
– Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels
components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
– Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de
la direcció com dels col·laboradors.

A qui va dirigit?  Tota persona interessada en la matèria. 

Programa:
1. El gestor i la seva importància a l’equip
1.1. Aprendre a ser un líder
1.2. Estils de direcció.
1.3. Funcions directives.
1.4. Habilitats directives.
1.5. Com tenir cura de les relacions interpersonals.
1.6. La importància d’una bona comunicació.
1.7. Desenvolupar habilitats comunicatives.
1.8. Aspectes que afavoreixen el liderat.

2. De què parlem quan parlem d’equip
2.1. Què significa treballar en equip.
2.2. Dimensions d’un equip.
2.3. La construcció d’un equip.
2.4. Condicions bàsiques per al treball en equip.
2.5. Com facilitar la cohesió d’un equip.
2.6. L’equip com a ens dinàmic.
2.7. Moments d’un equip.
2.8. Factors que dificulten el treball en equip.

3. Més que equip: equip d’alt rendiment: característiques
3.1. Un propòsit clar.
3.2. Comunicació oberta
3.3. Voluntat d’aprendre dels altres.
3.4. Participació
3.5. Solució de problemes.
3.6. Recerca de l’excel·lència.
3.7. Celebració dels èxits.
3.8. Multidisciplinar.
3.9. Trencar motlles.
3.10. Compromís.

4. Habilitats per a una comunicació eficaç
4.1. Actitud positiva
4.2. Focalitzar-se en el tema
4.3. Evitar distraccions
4.4. Deixar els prejudicis
4.5. Involucri’s

5. Feedback, eina fonamental en la gestió d’equips
5.1. Que es el feedback.
5.2. Tipologia de feedback positiu/ negatiu
5.3. El feedback en la comunicació.

6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
6.1. Elements clau de la direcció de reunions.
6.2. Com preparar les reunions.
6.3. Conducció efectiva de les reunions.
6.4. Cap a una participació constructiva.
6.5. El desenvolupament d’una reunió.

7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
7.1. Anàlisi dels contextos.
7.2. Anàlisi de qüestionaris, entrevistes i inventaris
7.3. Comparació amb estàndards econòmics, socials, productius o altres.
7.4. Observació de la realitat en diferents nivells.
7.5. Consulta a experts.
7.6. Técnica del Arbre de Problemes.

8. El gestor i la resolució de conflictes
8.1. Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos
8.2. La negociació
8.3. La mediació
8.4. Les dimensions de les relacions conflictives
8.5. Tríades i coalicions en els conflictes

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.

Sessions:

Dimecres 14/09/2022 de 18h a 21h
Dilluns 19/09/2022 de 18h a 21h
Dimecres 21/09/2022 de 18h a 21h
Dilluns 26/09/2022 de 18h a 21h
Dimecres 28/09/2022 de 18h a 21h
Dilluns 03/10/2022 de 18h a 21h
Dimecres 05/10/2022 de 18h a 21h
Dilluns 10/10/2022 de 18h a 21h

Dilluns 17/10/2022 de 18h a 21h

Dimecres 19/10/2022 de 18h a 21h

TOTAL: 30h