Resum

Quan: 30 d’octubre
Horari: 15:30h. a 19:30h.

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Consol Vilar (Imatge personal i Comunicació corporativa)

Lloc: Centre d’empreses PROCORNELLÀ

Imatge personal + actitud= Influencia i venda

Objectius de la sessió:

1. La influència i el papel de la imatge en: Carta de presentació, Identitat, Marca Personal.

2. Conèixer la comunicació de la imatge personal professionalment.

3. Saber gestionar la pròpia imatge perquè jugui a favor per poder assolir objectius.

Dirigit a:  Emprenedors que vulguin analitzar i dominar la imatge personal, perquè aquesta comuniqui a favor professionalment, i sigui instrument d’influència i venta.

Programa:

1. Analitzar què i com comunica la imatge personal professionalment.

2. El paper i influència de la imatge personal en la:

– Carta de presentació.

– Identitat.

– Marca Personal.

3. Imatge, carta de presentació:

– La importància de la primera impressió: 7 segons.

4. Que cal dominar perquè la imatge personal jugui a favor:

– Codis de la imatge.

– DAFO – personal i professional.

– Competències.

– Objectius.

5. Imatge personal: influència i venda professional.

6. Feedback i tancament.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.