Resum

Horari: 9h. a 14h.
Quan: 30 d’abril

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Carlos JordanaDirector dels programes de Direcció de Màrketing i Vendes de ESADE i fundador de l’empresa MERK2.

Lloc: Esplugues Coworking

Emprendre amb èxit i orientats al mercat

Objectius:

1. Ajudar a emprenedors i empreses a tenir èxit orientant el negoci.

2. Donar Idees de negoci per créixer en els mercats actuals.

3. Entendre que s’ha de treballar per estar orientat al mercat.

4. Identificar les parts d’un model de negoci orientat al client.

5. Donar eines per tal que els emprenedors millorin la seva idea de negoci.

Dirigit a:  Emprenedors, Gerents i directius de micro i petites empreses de recent constitució.

Programa:

1. Emprendre orientats al mercat:
– Què vol dir estar orientats al mercat i què cal tenir en compte per orientar la nostra idea de negoci i el nostre pla d’empresa als clients i mercats potencials

2. El model de negoci orientat al client:
– Definir les peces claus del model de negoci orientat al mercat:
* Client objectiu.
* Proposta de valor.
* Activitats clau.
* Aliats clau i recursos.
* Lògiques d’ingressos i despeses.

3. Tendències de negoci per créixer fins el 2020: Identificar quines són les 6
macrotendències amb creixement per emprendre durant la propera dècada.
Eines de pensament per orientar la idea de negoci al mercat:
* Eines d’investigació de mercat.
* Eines per crear propostes de valor diferents i rellevants.
* Eines per posicionar-me correctament.
* Eines per identificar noves lògiques d’ingressos.

Amb el cofinançament de:

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Propers mòduls de creació i gestió d’empreses o altres activitats a Esplugues:

No hi ha Esdeveniments

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.