Resum

Quan: 20/06/2019
Horari: 9:00 - 14:00

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per: Carlos JordanaDirector dels programes de Direcció de Màrketing i Vendes de ESADE i fundador de l’empresa MERK2.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Lloc:

Objectius:

1. Conèixer les noves tendències de mercat dels propers anys per tal de planificar l’estratègia comercial.

2. Conèixer eines per tal que els empresaris puguin analitzar l’orientació de la seva empresa cap al mercat.

Dirigit a:  Gerents i directius de micro i petites empreses de recent constitució.

Programa:

1. Què vol dir estar orientats al mercat i què cal tenir en compte per orientar el nostre model de negoci i el nostre pla d’empresa als clients i mercats potencials

2. El model de negoci orientat al client: definir les peces claus
* Client objectiu.
* Proposta de valor.
* Activitats clau.
* Aliats clau i recursos.
* Lògiques d’ingressos i despeses.

3. Tendències de negoci per créixer: identificar quines són les 6 macrotendències amb creixement per emprendre durant la propera dècada.
* Eines d’investigació de mercat.
* Eines per crear propostes de valor diferents i rellevants.
* Eines per posicionar-me correctament.
* Eines per identificar noves lògiques d’ingressos.

4. Eines de pensament per orientar el model de negoci al mercat

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.