Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que ens formulen els nostres emprenedors i empreses i que volem compartir amb vosaltres, per ajudar-vos a la consolidació dels vostres projectes.

Recordeu que al Centre d’Empreses PROCORNELLÀ us podem ampliar aquesta informació, i assessorar-vos de forma personalitzada i gratuïta per elaborar el vostre pla de viabilitat. Podeu omplir el formulari de la següent pàgina i et respondrem el més aviat possible!

Legalització

Quins tràmits haig de fer per donar-me d’alta com a empresari individual (autònom)?

Per començar, t’has d’inscriure en el cens d’empresaris i professionals de l’Agència Tributaria (Hisenda). Després, has de donar-te d’alta en el Règim d’Autònoms a la Seguretat Social. Els dos tràmits són obligatoris.

Hi ha alguna situació on s’eximeix de l’obligació de donar-se d’alta com autònom, si bé ha d’analitzar-se si és una activitat habitual o no i si tens una altra font principals d’ingressos. Però són situacions excepcionals, que ha de valorar un expert, per la qual cosa et recomanem que t’assessoris bé.

A més, és possible que la teva activitat requereixi més tràmits específics, com registres (perquè la teva activitat tingui una regulació especial) o llicències com l’ambiental, si tens una oficina o local (que es tramita a l’Ajuntament).

En qualsevol cas, no oblidis que aquesta alta com a empresari individual es pot tramitar en els Punts d’Atenció a l’Emprenedor  http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx) de manera telemàtica i sense cost.

Pots trobar un Punt d’Atenció a l’Emprenedor en el nostre Centre d’Empreses.

Quant costa crear una societat?

El cost de constituir una Societat Limitada depèn de diferents factors (nombre de socis, aportacions que en fan, contractació de serveis d’assessorament per a aquest procés, etc.).

En qualsevol cas, quan aquesta constitució es tramita a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor, (http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx) es poden aplicar aranzels reduïts. Per exemple, donar d’alta una Societat Limitada, amb un capital social de 3000 euros et suposarà un cost total al voltant de 150 ó 200 euros + IVA en concepte d’honoraris de notaria i registre mercantil (ja que el servei d’assessorament és gratuït).

Es pot patentar, registrar o protegir una idea, un producte o servei?

En general, una idea que no té un desenvolupament pràctic no es pot patentar ni registrar. Sí que es pot patentar una invenció, però ha de suposar una novetat objectiva, tenir un caràcter tècnic i ha de contribuir al coneixement actual. La patent gaudirà d’una protecció de 20 anys. Per la seva banda, el model d’utilitat és una espècie de patent simplificada, perquè protegeix una nova configuració o estructura d’algun producte, sobre la que se’n deriva una utilitat o avantatge nou.

No obstant això, comptem amb més opcions per a protegir el nostre producte o servei:

 • Marca/nom comercial: És molt recomanable registrar la marca associada a la nostra empresa, productes o serveis (la denominació comercial, el logotip que usa per identificar-ho; fins i tot una melodia…). Aquesta protecció és de durada indefinida, però ha d’anar-se renovant cada deu anys. Sens dubte, aquesta serà una bona manera de diferenciar el nostre producte o servei, ja que podrà impedir que uns altres es facin conèixer amb el nostre nom o signes identificadors.
 • Dret d’autor: Segons la nostra legislació, la propietat intel·lectual és l’instrument adequat per protegir, per exemple, el software, on aquesta “obra” es protegeix per la mera creació. Si una persona física és la creadora, la protecció resultarà per tota la seva vida més 70 anys després de la seva defunció. Si els drets pertanyen originàriament a una persona jurídica (per exemple, perquè el software l’han desenvolupat treballadors d’una empresa), la protecció s’estén per 70 anys després de la divulgació.
 • Disseny industrial: si l’aparença del nostre producte és suficientment nova o original, podem provar el seu registre com a disseny industrial. Aquesta tutela té una durada de 5 anys, renovable per 4 vegades més (fins a 25 anys).
 • Secret industrial: Quan compartim amb tercers know howo informació sobre elements claus del nostre producte o servei, no oblidem incloure en tals relacions clàusules relatives a la confidencialitat i el secret professional, amb l’objectiu d’assegurar la confidencialitat entre les parts, evitar la divulgació d’informació valuosa o fins i tot perquè volem aconseguir la no concurrència de treballadors en un futur immediat.

Quins són els tràmits d’alta d’una empresa?

Per iniciar l’activitat empresarial has de constituir i donar d’alta una empresa.

Les formes jurídiques més habituals per començar l’activitat i els seus tràmits són:

 • EMPRESARI/A INDIVIDUAL:
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta del promotor/a Seguretat Social

 

 • SOCIETAT LIMITADA:
 • Registre de nom al registre Mercantil Central
 • Estatuts de la societat
 • Notaria per elevar-lo a públic: escriptura
 • Impost Transmissions Patrimonials
 • Inscripció al Registre Mercantil provincial
 • Alta censal a l’Agència Tributària
 • Alta de l’administrador i/o socis treballadors a Seguretat Social

 

Aquests tràmits, que són imprescindibles per poder iniciar l’activitat, t’oferim fer-los gratuïtament des del  Punt PAE del Centre d’ Empreses. Es tracta d’un servei d’assessorament i  constitució d’empreses de forma telemàtica en un únic document que s’anomena DUE amb el consegüent estalvi de temps i de cost (les S.L.  pagaran només el cost de Notari i Registre amb aranzels reduïts).

Per tant, els avantatges del PAE són:

 • Honoraris gratuïts
 • Rapidesa
 • Reducció de taxes

No has d’oblidar altres tràmits que són:

 • Si tens local per a l’activitat: Llicència ambiental/obertura + Taxa de Residus >> es tramita a l’Ajuntament.
 • Registres sectorials: algunes activitats estan obligades a realitzar tràmits específics a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat.
 • Si tens treballadors: Alta de l’empresa a la Seguretat Social, Comunicació d’obertura  de centre de treball a la Generalitat,  alta dels treballadors a la Seguretat Social i contractes dels treballadors al SOC/SEPE.