Per donar d’alta una activitat empresarial s’han de seguir els següents passos:

 • Si vols crear una societat (limitada, anònima, cooperativa o laboral) el primer pas es constituir-la davant Notari i registrar-la en el Registre Mercantil o anàleg.
 • El següent pas, tant per a societats com per a empresaris individuals, és donar d’alta censal l’activitat a Hisenda. Amb Hisenda gestionarem l’IRPF o l’impost de societats, l’IVA i altres impostos.
 • A continuació, ens donarem d’alta a la Seguretat Social a la Tresoreria General de la Seguretat Social, com a titulars del negoci en el cas que hi treballem.

Tingues present que aquests tràmits els pots realitzar de manera telemàtica, instantània i gratuïta (llevat aranzels notarials i registrals) als Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). Clica aquí per a informar-te sobre el PAE del Centre d’Empreses de PROCORNELLÀ.

 • Altres obligacions són:
  • Si hi ha local: Llicència ambiental – obertura + Taxa de residus a l’Ajuntament (activitats i urbanisme)
  • Si hi ha personal, s’han de fer els corresponents tràmits a la Seguretat Social i l’Oficina de Treball , comunicar l’obertura del centre de Treball a la Generalitat i complir amb les obligacions de de la llei de prevenció de riscos laborals
  • Per a activitats especifiques s’han de realitzar tràmits a l’Oficina de gestió empresarial de la Generalitat
  • També hem de complir amb la normativa sobre protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades)

 

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Creació, Legalització, Mercantil