En general, una idea que no té un desenvolupament pràctic no es pot patentar ni registrar. Sí que es pot patentar una invenció, però ha de suposar una novetat objectiva, tenir un caràcter tècnic i ha de contribuir al coneixement actual. La patent gaudirà d’una protecció de 20 anys. Per la seva banda, el model d’utilitat és una espècie de patent simplificada, perquè protegeix una nova configuració o estructura d’algun producte, sobre la que se’n deriva una utilitat o avantatge nou.

No obstant això, comptem amb més opcions per a protegir el nostre producte o servei:

  • Marca/nom comercial: És molt recomanable registrar la marca associada a la nostra empresa, productes o serveis (la denominació comercial, el logotip que usa per identificar-ho; fins i tot una melodia…). Aquesta protecció és de durada indefinida, però ha d’anar-se renovant cada deu anys. Sens dubte, aquesta serà una bona manera de diferenciar el nostre producte o servei, ja que podrà impedir que uns altres es facin conèixer amb el nostre nom o signes identificadors.
  • Dret d’autor: Segons la nostra legislació, la propietat intel·lectual és l’instrument adequat per protegir, per exemple, el software, on aquesta “obra” es protegeix per la mera creació. Si una persona física és la creadora, la protecció resultarà per tota la seva vida més 70 anys després de la seva defunció. Si els drets pertanyen originàriament a una persona jurídica (per exemple, perquè el software l’han desenvolupat treballadors d’una empresa), la protecció s’estén per 70 anys després de la divulgació.
  • Disseny industrial: si l’aparença del nostre producte és suficientment nova o original, podem provar el seu registre com a disseny industrial. Aquesta tutela té una durada de 5 anys, renovable per 4 vegades més (fins a 25 anys).
  • Secret industrial: Quan compartim amb tercers know howo informació sobre elements claus del nostre producte o servei, no oblidem incloure en tals relacions clàusules relatives a la confidencialitat i el secret professional, amb l’objectiu d’assegurar la confidencialitat entre les parts, evitar la divulgació d’informació valuosa o fins i tot perquè volem aconseguir la no concurrència de treballadors en un futur immediat.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Legalització, Mercantil