Per saber si el teu projecte és viable, ha de complir aquestes condicions:

  1. En el pla d’inversió i finançament o balanç: que la inversió que hagis de fer  sigui d’un import igual al finançament de què disposes. S’aconsella tenir un màxim d’endeutament del 60% (és a dir, que mínim un 40% siguin fons propis)
  2. En el compte de resultats: que els ingressos siguin majors que les despeses. Has de conèixer el teu punt d’equilibri (la xifra de vendes en què l’empresa ni perd ni guanya, és a dir, cobreix totes les seves despeses), per tant, has de saber quant has de vendre per cobrir tant les despeses fixes com les variables.
  3. En el pla de tresoreria: que els cobraments siguin més alts que els pagaments. I recorda, que un ingrés no és un cobrament ni una despesa un pagament.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Creació, Financer