Si tens una PIME o microempresa del sector industrial saps que és necessari adaptar-se contínuament a les necessitats del mercat per assegurar la seva eficiència i, per tant, la seva competitivitat. Com pot la Indústria 4.0 ajudar en aquests objectius?

La indústria 4.0 no és només tecnologia, és una transformació de l’empresa que combina tècniques avançades de producció i operacions amb tecnologies intel·ligents que s’integraran a les organitzacions, les persones i els actius. La indústria 4.0 es refereix a un nou model d’organització i de control de la cadena de valor dels sistemes de fabricació, sostingut i fet possible per les noves tecnologies com són l’automatització i  robòtica, l’analítica de dades, la intel·ligència artificial, la nanotecnologia i l’Internet of Things (IoT), entre d’altres. Les organitzacions han d’identificar les tecnologies que satisfan millor les seves necessitats per invertir-hi.

Aquestes tecnologies que s’integren en l’entorn industrial productiu, milloren la presa de decisions (oferint dades en temps real), l’eficiència i qualitat (optimitzant els processos productius), ajuden a adaptar-se a les demandes canviants del mercat (agilitzant la resposta) així com a la diferenciació competitiva (personalitzant productes o serveis).

Per implementar la indústria 4.0 en una empresa, es recomana fer una avaluació prèvia dels seus processos actuals, per tal d’identificar i prioritzar les àrees que es poden millorar. Cal analitzar les dades existents i identificar els seus punts forts i febles, fer un pla estratègic que defineixi els objectius, accions i prioritats i a partir d’aquí, integrar les oportunitats i eines d’automatització que ajudin a assolir-los.

Aquestes eines s’han d’implementar de forma progressiva i amb proves pilot. Cal assegurar que responen als objectius establerts, capacitar a les persones dels equips que les faran servir i, un cop implementades, cal avaluar el seu impacte i resultats.

Ara és el moment de transformar la teva empresa industrial. Aprofita el programa Activa Indústria 4.0, 100% subvencionat, per a diagnosticar la teva PIME o microempresa, dissenyar un pla d’acció personalitzat, identificar les eines més adequades i trobar fórmules per a finançar-les.

Si vols més informació, demana cita aquí

Compartir