El cost de constituir una Societat Limitada depèn de diferents factors (nombre de socis, aportacions que en fan, contractació de serveis d’assessorament per a aquest procés, etc.).

En qualsevol cas, quan aquesta constitució es tramita a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor, (http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx) es poden aplicar aranzels reduïts. Per exemple, donar d’alta una Societat Limitada, amb un capital social de 3000 euros et suposarà un cost total al voltant de 150 ó 200 euros + IVA en concepte d’honoraris de notaria i registre mercantil (ja que el servei d’assessorament és gratuït).

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Legalització