El cost de contractar un treballador no és només el sou que li pagaràs, sinó que inclou altres costos, el principal d’ells la cotització a la Seguretat Social. Aquest cost dependrà del tipus de contracte realitzat o de les bonificacions o reduccions que es puguin aplicar, però a grans trets suposa entre un 30% i un 37% addicional al sou.

A més, has de tenir en compte altres costos obligatoris o voluntaris, com per exemple assegurances, formació, prevenció de riscos, indemnitzacions, complements en cas de baixa mèdica, que s’apliquen segons els casos.

D’altra banda, et recomanem que a l’hora de negociar la retribució d’un treballador ho facis parlant de sou brut anual, ja que el sou que rebi en líquid aquest treballador dependrà no només de les pagues que li abonis, sinó també de la deducció a la seva nòmina de les seves cotitzacions a la Seguretat Social o de la retenció d’IRPF que se li apliqui, i que variarà per a cada empleat segons la seva situació familiar, entre d’altres aspectes.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Laboral