Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que ens formulen els nostres emprenedors i empreses i que volem compartir amb vosaltres, per ajudar-vos a la consolidació dels vostres projectes.

Recordeu que al Centre d’Empreses PROCORNELLÀ us podem ampliar aquesta informació, i assessorar-vos de forma personalitzada i gratuïta per elaborar el vostre pla de viabilitat. Podeu omplir el formulari de la següent pàgina i et respondrem el més aviat possible!

Laboral

Estic cobrant la prestació d’atur i vull muntar una empresa com a autònom. Com ho faig?

Tens tres opcions: la primera, demanar la capitalització de l’atur abans de donar-te d’alta d’autònom,  la segona donar-te d’alta i sol·licitar suspendre el cobrament de la teva prestació (per poder recuperar-la en els següents 5 anys si el negoci no et va bé i t’has de donar de baixa), i la tercera, donar-te d’alta i a la vegada  seguir cobrant l’atur durant els següents 9 mesos (o el temps que et quedi d’atur si és inferior a 9 mesos).

La capitalització et permet fer servir la prestació pendent de rebre per finançar la inversió del teu negoci, pagar les quotes d’autònom o ambdues coses a la vegada. S’ha de demanar sempre abans de donar-te d’alta d’autònom i hauràs de presentar un Pla de Viabilitat del teu negoci.

La suspensió de l’atur es una opció et permetrà reprendre el cobrament de l’atur que va quedar suspès, si un cop donat d’alta autònom no et va bé i t’has de donar de baixa. Aquesta baixa s’ha de produir com a molt durant els 5 anys següents. Si optes per aquesta alternativa, tens 15 dies després de donar-te d’alta d’autònom per demanar la suspensió i 15 dies des de la data de baixa d’autònom per demanar la represa.

Per últim, has de tenir en compte que la opció de poder seguir cobrant l’atur després de donar-te d’alta d’autònom, durant un màxim de 9 mesos o el temps que et quedi d’atur (si és menys de 9 mesos) s’ha de demanar en els 15 dies següents a l’alta d’autònom.

Totes les opcions tenen algunes limitacions, requisits i tràmits, per la qual cosa hauràs d’analitzar si poden ser d’aplicació en el teu cas.

Si vull contractar algú, quin tipus de contracte haig de fer?

Al començament, t’aconsellem que realitzis contractes laborals que et suposin poques despeses fixes i siguin flexibles per a adaptar-se a les necessitats del teu negoci. Tens fórmules como els contractes formatius, d’obra o servei o temporals, que et permeten cobrir necessitats puntuals i amb una durada determinada.

Però si la persona que vols contractar és necessària de forma estable, opta per contractes indefinits, que en moltes modalitats tenen menys costos de Seguretat Social.

Analitza bé quines són les teves necessitats i calcula sempre el cost laboral que et suposa aquesta contractació. Després revisa les teves finances i assegura’t de que pots assumir-ho durant el període en què tindràs contractada aquesta persona.

Quant em costarà contractar un treballador?

El cost de contractar un treballador no és només el sou que li pagaràs, sinó que inclou altres costos, el principal d’ells la cotització a la Seguretat Social. Aquest cost dependrà del tipus de contracte realitzat o de les bonificacions o reduccions que es puguin aplicar, però a grans trets suposa entre un 30% i un 37% addicional al sou.

A més, has de tenir en compte altres costos obligatoris o voluntaris, com per exemple assegurances, formació, prevenció de riscos, indemnitzacions, complements en cas de baixa mèdica, que s’apliquen segons els casos.

D’altra banda, et recomanem que a l’hora de negociar la retribució d’un treballador ho facis parlant de sou brut anual, ja que el sou que rebi en líquid aquest treballador dependrà no només de les pagues que li abonis, sinó també de la deducció a la seva nòmina de les seves cotitzacions a la Seguretat Social o de la retenció d’IRPF que se li apliqui, i que variarà per a cada empleat segons la seva situació familiar, entre d’altres aspectes.

Quin és el cost per a l’empresa de la Seguretat Social d’un treballador?

Per a calcular el cost de Seguretat Social d’un treballador per a l’empresa, hem de tenir en compte diferents conceptes.

El primer és el sou brut anual, a partir del qual calcularem el sou brut mensual, dividint l’anual per 12 mesos.

Sobre aquest sou brut mensual aplicarem els percentatges de les quotes de la Seguretat Social (contingències comuns, accidents de treball, Fogasa, atur, formació professional) que varien en funció de diferents variables (tipus de contracte, sector d’activitat…).

El total d’aquest percentatges sol ser d’entre un 30% i un 37% del sou brut d’aquest treballador, essent aquest el cost de Seguretat Social que haurà de cotitzar (pagar) mensualment l’empresa a la Seguretat Social per tenir aquest treballador.

Per tant és molt important estar ben assessorat per un professional, que enquadri correctament tots aquests conceptes i n’asseguri un càlcul i un compliment correcte de les nostres obligacions laborals i amb la Seguretat Social.

Quins requeriments s’exigeixen a un estranger per a poder treballar per compte propi o per compte aliè a Espanya?

Els estrangers majors d’edat han de disposar de la corresponent autorització administrativa prèvia per a poder exercir qualsevol activitat lucrativa, professional o laboral (per compte propi o per compte aliè) a Espanya.  

Els tipus d’autorització de treball que es poden obtenir a Espanya són diversos, depenent de molts factors, i cadascun té uns requisits específics. Els pots conèixer en detall mitjançant la informació disponible en aquest enllaç.

Però recorda que aquest règim no s’aplica als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeo o Suïssa, ni als nacionals de tercers Estats als quals, per raó de parentiu, els sigui d’aplicació el règim de lliure circulació de la Unió Europea (ciutadans de la Unió Europea i familiars nacionals de tercers països) ni als que els hi siguin d’aplicació els beneficis de la protecció internacional.

Quins passos haig de seguir si sóc estranger extracomunitari amb Permís de Treball per compte aliè i vull crear la meva empresa a Espanya?

Si tens residència permanent a Espanya, només has de complir amb els mateixos requisits que s’exigeixen a qualsevol ciutadà espanyol. Si no la tens, hauràs de sol.licitar la modificació del teu permís de treball per compte aliè per que sigui per compte propi. Per a això hauràs de presentar un pla d’empresa i complir amb un seguit de tràmits administratius en terminis concrets.

 

T’aconsellem que estudiïs en detall totes les condiciones i requisits que apareixen a la web del Ministeri de Treball (en aquest enllaç) i que busquis assessorament especialitzat tant per les gestions com per l’elaboració del pla de negoci.