Com es retribueix una baixa? Quin cost assumeix l’empresa?

Les empreses  freqüentment es troben en la situació del fet que un treballador/a causa baixa per incapacitat temporal o inicien un descans per maternitat/paternitat, veurem a continuació els tipus de baixes, la retribució del treballadors en aquest període i el cost per la empresa.

Les prestacions del treballador en període de baixa depenen directament de la base reguladora,  formada directament per les bases de cotització i del factor que les origina.

La Llei General de Seguretat Social estableix els següents percentatges  i el Conveni Col·lectiu aplicable pot millorar aquestes quanties,  sempre a càrrec de l’empresa.

RETRIBUCIÓ  INCAPACITAT TEMPORAL PER MALALTIA COMÚ O ACCIDENT NO LABORAL

Dies de baixa % mínim de retribució Qui assumeix el cost de la retribució
Dies 1 a 3 0 Excepte Acord Empresa/Conveni
Del 4 al 15 60% Empresa
Del 16 al 20 60% Seguretat Social/ pagament delegat
Del 21 endavant 75% Seguretat Social/pagament delegat

RETRIBUCIÓ  INCAPACITAT TEMPORAL PER ACCIDENT LABORAL /MALALTIA PROFESSIONAL

    Dies de baixa % mínim de retribució Qui assumeix el cost de la retribució
Dia de l’accident 100%  Empresa
Des de el 1r dia de baixa 75%  Mútua/ pagament delegat

 

Altres causes de suspensió del contracte:

PRESTACIÓ PER NAIXEMENT I CURA DEL MENOR (MATERNITAT/PATERNITAT)

    Dies de descans % mínim de retribució Qui assumeix el cost de la retribució
16 setmanes 100% Seguretat Social/pagament directe INSS

 

El cost d’una baixa per l’empresa és:

  • La part de la prestació desemborsada al treballador no recuperable de la Seguretat Social o la Mútua.
  • A totes les situacions exposades l’empresa ha de seguir cotitzant per el treballador, encara que el seu contracte estigui suspès, per tant, es mantenen els costos de Seguretat Social d’empresa, excepte en el casos de substitució de les baixes per maternitat/paternitat o malaltia /accident de les persones amb discapacitat, sempre que el substitut estigui inscrit a l’atur en el moment de la contractació.
  • En cas de substitució d’ una baixa per maternitat/paternitat amb una persona inscrita a l’atur l’empresa pot bonificar-se la quota de la Seguretat Social dels dos treballadors: el substitut i el substituït.
  • En cas de substitució d’una baixa (malaltia/accident) d’una persona amb discapacitat per una persona discapacitada inscrita a l’atur, l’empresa pot bonificar la quota a la Seguretat Social del substitut.

 

Si voleu resoldre dubtes, veniu al webinar del 20 de juliol de 12h a 12:45h on respondrem a la pregunta “Com es retribueix una baixa laboral i quin cost ha d’assumir l’empresa?” i podreu resoldre els vostres dubtes. Inscriu-te aquí.

 

 

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Laboral