Per a calcular el cost de Seguretat Social d’un treballador per a l’empresa, hem de tenir en compte diferents conceptes.

El primer és el sou brut anual, a partir del qual calcularem el sou brut mensual, dividint l’anual per 12 mesos.

Sobre aquest sou brut mensual aplicarem els percentatges de les quotes de la Seguretat Social (contingències comuns, accidents de treball, Fogasa, atur, formació professional) que varien en funció de diferents variables (tipus de contracte, sector d’activitat…).

El total d’aquest percentatges sol ser d’entre un 30% i un 37% del sou brut d’aquest treballador, essent aquest el cost de Seguretat Social que haurà de cotitzar (pagar) mensualment l’empresa a la Seguretat Social per tenir aquest treballador.

Per tant és molt important estar ben assessorat per un professional, que enquadri correctament tots aquests conceptes i n’asseguri un càlcul i un compliment correcte de les nostres obligacions laborals i amb la Seguretat Social.

[:CA]Publicat a:[:es]Publicado en: Laboral