Espais lliures al Centre d’Empreses - PROCORNELLA

Espais lliures al Centre d’Empreses

Al Viver d’Empreses disposem de 15 espais de coworking.

4 persones o més ?

3 persones ?

2 persones ?

Necessites un despatx per a

Al Viver d’Empreses disposem de 15 espais de coworking.

4 persones o més ?

3 persones ?

2 persones ?

Necessites un despatx per a

Espais lliures

Al Centre d’Empreses tenim disponible, despatxos i espais de coworking lliures per a empreses de nova creació (de 0 a 6 anys des de l’alta censal).

Podeu veure les diferents bonificacions que tenim als despatxos interiors i al coworking en el següent quadre (preus sense IVA):

BONIFICAT: Emprenedors domiciliats a Cornellà de Llobregat i alta censal de menys de 2 anys:

Quota 2 primers anys d’estada o des de l’alta censal

Despatxos   Primer any alta censal A partir any alta censal
14,90 m2 INTERIOR   8-B 98,49 €/mes 171,01 €/mes
14 m2  INTERIOR  12-B 97,16€/mes 173,31 €/mes 
16,46 m2 INTERIOR    13-A 114,23 €/mes 190,38 €/mes

Coworking

 Quota 6 primers mesos   Quota 18 mesos següents   Quota a partir 24 mesos (alta censal) 
0,00 €/mes 60,19 €/mes 120,39 €/mes

SENSE BONIFICAR: Emprenedors no domiciliats a Cornellà de Llobregat o domiciliats a Cornellà amb alta censal superior a 2 anys:

Quota

Despatxos      Nº Primer any alta censal A partir any alta censal
14,90 m2 INTERIOR   8-B 206,80 €/mes 279,30€/mes
14 m2 INTERIOR 12-B 194,32 €/mes 270,47 €/mes
63 m2 EXTERIOR   7 779,90 €/mes 852,50 €/mes

Coworking

  Quota sense bonificacions
 COWORKING  120,39 €/mes

Si esteu interessats, podeu omplir el formulari que es troba a continuació, o bé demanar CITA per veure les instal.lacions amb el nou sistema de cita online.

 
 

Vols veure les nostres instal.lacions?

CONTACTA’NS SENSE COMPROMÍS

**En compliment del Reglament (UE)2016/679 de protecció de dades personals, l’informem del tractament de les seves dades personals del que és responsable CENTRE D’EMPRESES-PROCORNELLÀ (EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A), amb la finalitat de prestar-li el servei i/o assessorament sol·licitat, pel qual les seves dades podran ser comunicades a la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, així com a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat com Administració municipal del servei, així com per enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis per qualsevol via inclosa l’electrònica. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. El termini de conservació previst és, com a mínim, el legal establert en la normativa i en tot cas mentre no retiri el consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, excepte amb finalitats d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov). L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, així com la revocació del consentiment prestat si escau, contactant amb PROCORNELLA SA, en ALBERT EINSTEIN, 47-49, 08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT, BARCELONA o per e-mail a dpd@procornella.cat. També té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades. Pot dirigir una comunicació dirigida al delegat de protecció de dades a l’adreça del responsable o per e-mail dpd@procornella.cat. Informació addicional a www.centredempresesprocornella.cat.

Vols llogar un despatx al Centre d’Empreses?

Call Now Button