El Servei de gestoria del Centre d’Empreses de PROCORNELLA s’adreça, especialment, a aquelles empreses allotjades a les seves instal·lacions en qualsevol de les seves modalitats. Així, es tracta d’un servei especialitzat en microempreses de recent creació, fet que permet realitzar un acompanyament inicial i continuat de l’empresa en totes les seves obligacions regulars, amb fiabilitat i seguretat, comptant amb un equip de professionals composat per economistes, graduats socials i advocats.

Tràmits inclosos a les quotes regulars:

 • Gestió de la comptabilitat de societats mercantils (Pla general Comptable) o empreses individuals
 • Presentació de declaracions fiscals (IVA, IRPF, IS)
 • Gestió de tràmits laborals (contractacions, nòmines i assegurances socials, entre d’altres)
 • Presentació i control dels Llibres obligatoris
 • Elaboració i presentació de Dipòsits de Comptes Anuals
 • Servei administratiu d’introducció comptable o llicència de software Logic Saas

Tràmits puntuals:

 • Operacions societàries (modificacions estatutàries, transformacions, fusions, dissolucions, liquidacions, compravendes de títols, entre d’altres)
 • Contractació mercantil
 • Reclamació d’impagaments
 • Seguiments econòmics i pressupostaris
 • Selecció de personal administratiu

Si el client està interessat en contractar aquest servei primer haurà de realitzar una entrevista amb Daniel Broto, atès que la capacitat és limitada a un nombre màxim d’usuaris. Podeu demanar cita prèvia a través del nostre formulari aquí.

Si voleu, podeu demanar més