El Centre d’Empreses disposa d’un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), des del qual es poden tramitar la constitució de les empreses que tinguin la següent forma jurídica:

  • Societats Limitades (S.L.)
  • Empresari Individual (E.I.)

Les tramitacions per a constituir empreses des del PAE es porten a terme a partir d’una gestió telemàtica dels diferents tràmits en un únic acte, fet que permet que l’emprenedor no s’hagi de desplaçar a cap altre administració o registre (llevat per a l’elevació a escriptura pública davant notari en el cas de les S.L.).

Aquest sistema permet comptar amb una empresa creada i activa de manera immediata, en el cas dels Empresaris Individuals, i en un màxim de 48 hores des de l’obtenció de la denominació, en el cas de les societats.

Finalment, s’ha de destacar que és un servei totalment gratuït per a l’emprenedor, tot i que, en el seu cas, haurà de comptar amb les despeses que es generin en concepte d’aranzels o taxes (honoraris de Notaria i Registre Mercantil). Podeu demanar cita prèvia a través del nostre formulari aquí.