Resum

Quan: 6 de novembre
Horari: 15:30h a 18:30h

Inversió: Seminari gratuït

Impartit per:

Jordi Martinez,  25 anys d’experiència en l’àrea Econòmica – Financera. Tècnic del Centre d’Empreses. Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona.

Lloc: Centre d’empreses PROCORNELLÀ

Com fer un pla de viabilitat

Presentació: La teva empresa en xifres.

Objectius de la sessió:

– Aprendre a realitzar i analitzar un pla de viabilitat

Dirigit a: Emprenedors/es, personal directiu, managers, personal tècnic i empresaris.

Programa:

1. Consideracions prèvies. Idea. Capacitat. Mercat. Equip. Forma jurídica. Etc.
2. Breu repàs conceptual d’un balanç i un compte de pèrdues i guanys.
3. Inversions i finançament.
4. Catàleg de productes/serveis. PVP i Cost directe. Marge brut.
5. Recursos humans.
6. Despeses operatives.
7. Balanç inicial.
8. Compte de resultats.
9. Punt d’equilibri.
10. Pla de tresoreria.
11. Instruments financers.
12. Full Excel. Practiques.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l’inici.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.